Курсові та дипломні купляють тут

Джерела та засоби регулювання антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив

Вступ 1. Аналітичний огляд 1.1 Значення грунтів як компонентів навколишнього середовища 1.2 Основні техногенні забруднювачі природного середовища 2. Джерела та засоби регулювання антропогенного навантаження на ґрунтовий покрив 2.1 Вплив діяльності людського суспільства на геологічне середовище 2.2 Вплив господарської діяльності на грунт 2.3 Важкі метали в грунтах 2.4 Оцінка забруднення земель та грунтів 2.5 Вплив забруднених […]

ДЖЕРЕЛА ТА ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ

ВСТУП 1 АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 1.1 Роль і значення грунту в природі і житті людини; 1.2 Охорона і рекультивація земель; 1.3 Резерви підвищення ефективності земельних ресурсів; 2 ДЖЕРЕЛА ТА ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ГРУНТОВИЙ ПОКРИВ 2.1 Забруднення нітратами та пестицидами; 2.2 Забруднення стічними водами та важкими металами; 2.3 Забруднення грунтів при проведенні геологорозвідувальних робіт, а […]

АНТРОПОГЕННІ ВПЛИВИ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ВСТУП 1.АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 1.1 Класифікація забруднення 1.2 Класифікація забруднень екосистем 1.2.Антропогенні забруднення біосфери 1.3.Класифікація речовин за ступенем небезпечності 1.4 Характеристика забрудників 1.5 Фізичні забруднення біосфери 2. АНТРОПОГЕННІ ВПЛИВИ НА ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, ТИПИ АНТРОПОГЕННИХ ЗАБРУДНЕКІВ ТА ЗМІНИ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕНЯ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ 2.1 Оцінка екологічного навантаження 2.2. Науково-технічний прогрес та проблеми екології 2.3 Ранні […]

Сучасний стан та перспективи рекреаційного господарства Черкаської області

ЗМІСТ Вступ.  Розділ 1. Основні поняття та теорія виникнення рекреаційного господарства. 1.1. Поняття про рекреологію.. 1.2. Походження та історія виникнення рекреаційного господарства.   Розділ 2. Передумови розвитку рекреаційного господарства Черкаської області   2.1. Природний аналіз рекреаційних ресурсів. 2.2. Історико-культурні ресурси.  2.3 Інфраструктура, отельна система, транспортна. Розділ 3. Рекреаційне господарство Черкаської області на сучасному етапі   3.1. Основні види […]

Захист працівників від небезпечних виробничих факторів

Нормальна життєдіяльність людини вагомо залежить від умов зовнішнього середовища, зокрема виробничого. Адже в процесі трудової діяльності на організм людини чиниться своєрідний „тиск» несприятливими виробничими факторами, що прямо чи опосередковано впливає на її здоров’я та працездатність. Серед виробничих факторів прийнято розрізняти небезпечні та шкідливі. Небезпечний виробничий фактор — виробничий фактор, дія якого за певних умов може […]

Умови підприємницької діяльності

a. Умови підприємницької діяльності: створення підприємницького середовища (стабільність національної кредитно-грошової системи; пільгово-стимулююча система оподаткування підприємницьких структур; державна фінансова та інфраструктурна підтримка; правовий захист інтелектуальної і промислової власності; ринково спрямоване ціноутворення; інтеграція в світовий економічний простір) b. Загальнодержавні та місцеві податки. Навести перелік загальнодержавних податків, які формують бюджет держави. Перерахувати місцеві податки.

Охорона праці, її розвиток як науки

План 1. Охорона праці, її розвиток як науки 2. Склад спеціальної комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві, її права та обов’язки Джерела

Поняття про біосферу. Розподіл життя в біосфері.Екологічний стан в Україні.Парниковий ефект. Кислотні дощі.Екологія міських екосистем

Зміст 1. Поняття про біосферу. Розподіл життя в біосфері 2. Екологічний стан в Україні 3. Парниковий ефект. Кислотні дощі 4. Екологія міських екосистем Список використаної літератури

Захист навколишнього середовища від електромагнітного випромінювання

Вступ Захист навколишнього середовища від електромагнітного випромінювання Висновки Список використаної літератури

Екологічна експертиза промислових підприємств

Вступ Екологічна експертиза промислових підприємств Висновки Список використаної літератури

Назвіть види і опишіть причини утворення смогів.Характеристика токсичності бензинового двигуна.Основні напрями удосконалення конструкції бен

1. Назвіть види і опишіть причини утворення смогів 2. Характеристика токсичності бензинового двигуна 3. Основні напрями удосконалення конструкції бензинових двигунів Список використаної літератури

Екологія й здоров’я

Вступ Екологія та здоров’я Висновки Список використаної літератури