Курсові та дипломні купляють тут

Екологічний аналіз комп'ютеризованих систем обробки інформації та управління.

Вступ 1. Фактори небезпеки комп’ютеризованих систем обробки інформації та управління. 2. Зниження впливу шкідливих факторів комп’ютеризованих систем обробки інформації та управління. Висновки Список використаної літератури

Органічні і неорганічні забруднюючі речовини та екологічна безпека ( у світі, в Україні).

Вступ 1. Органічні і неорганічні забруднюючі речовини в навколишньому середовищі 2. Екологічна безпека Висновки Список використаної літератури Додатки

Зброя масового ураження та наслідки її застосування. Ядерна зброя

Вступ 1. Ядерна зброя та її види 2. Наслідки застосування зброї масового ураження Висновки Список використаної літератури

Надання першої медичної допомоги та взаємодопомога в разі ураження і травм.

Вступ 1. Допомога при травмах 2. Надання допомоги при різних ураженнях Висновки Список використаної літератури

Глобальні проблеми людства

Глобальні проблеми людства Список використаної літератури

Місто – як джерело небезпеки.

Вступ 1. Класифікація джерел небезпеки 2. Забруднення атмосфери міст 3. Забруднення міських приміщень 4. Забруднення питної води в містах 5. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст Висновки Список використаної літератури

Транспорт як один із найбільших забруднювачів біосфери.

Зміст Вступ………………………………………………………………………………………………………3 1. Забруднення довкілля транспортними засобами………………………….4 2. Основні напрямки впливу залізничного транспорту на навколишнє середовище……………………………………………………………………………………………..5 Висновки………………………………………………………………………………………………10 Список використаної літератури……………………………………………………………11

Соціоекологія як наука, об’єкт її вивчення

Зміст Вступ……………………………………………………………………………………………………..3 1. Джерела виникнення соціальної екології…………………………………….5 2. Об’єкт, предмет і завдання соціоекології…………………………………….7 Висновки………………………………………………………………………………………………..9 Список використаної літератури……………………………………………………………10

Основні закони функціонування біосфери.

1. Основні закони функціонування біосфери: а) поняття біосфери; б) закони функціонування; в) особливості динаміки процесів в біосфері. 2. Електромагнітне забруднення навколишнього середовища а) існуючі класифікації забруднень довкілля б) електромагнітне забруднення Список літератури

Аналіз використання робочого часу і стану трудової дисципліни на підприємстві

ПЛАН   Вступ Аналіз використання робочого часу і стану трудової дисципліни на підприємстві Висновки Використана література Вступ   В сучасних умовах розвитку суспільства  дуже важливим аспектом успішної діяльності підприємства є його стратегія щодо системи оплати праці та ефективності використання трудових ресурсів. Згідно з визначенням стратегічного набору, необхідною є координація стратегій різного типу. Підприємство може досягти […]

Головні шляхи розвитку сучасної антропології

Введение Главные пути развития современной антропологии Выводы Литература