Курсові та дипломні купляють тут

Мікроекономіка

1. Віддача від масштабу в довгостроковому періоді 2. Оптимальний план випуску продукції монополіста в короткостроковому періоді 3. Відомі обсяги попиту на товар при різних рівнях цін на нього: Р, грн. QD, од. TR, тис.грн. Цінова еластичність Дугова еластичність Характер попиту 0,5 70 1,0 60 1,5 50 2,0 40 2,5 30 3,0 20 3,5 10 Завдання: […]

Бюджетна система

1. Види бюджетів, їх призначення і характеристика 2. Видатки бюджету на вищу освіту та основи їх фінансування 3. Проаналізувати виконання видаткової частини Державного бюджету України за останні два роки Висновки Список використаних джерел

Бюджетна система

1. Характеристика нормативних актів, які регулюють бюджетні відносини у суспільстві 2. Особливості складання кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх закладів 3. Склад і структура доходів бюджету України, їх класифікація Висновки Список використаних джерел

Бюджетна система

1. Порівняльна характеристика бюджетних систем зарубіжних країн і України 2. Місцеві бюджети: види, склад та структура видатків 3. Державні цінні папери на фінансовому ринку Висновки Список використаних джерел

Бюджетна система

Вступ 1. Зміст та характеристика доходів бюджету 2. Порядок визначення витрат на медикаменти в медичних закладах 3. Завдання казначейства з касового виконання державного бюджету України Висновки Список використаних джерел

Бюджетна система

1. Бюджет як віддзеркалення економічної, соціальної та міжнародної політики держави 2. Характер і форми взаємовідносин між бюджетами 3. Шляхи фінансового оздоровлення державного сектора національної економіки Висновки Список використаних джерел

Бюджетна система

1. Зміст та характеристика доходів бюджету 2. Порядок визначення витрат на медикаменти в медичних закладах 3. Завдання казначейства з касового виконання державного бюджету України Висновки Список використаних джерел

Бюджетна система

Вступ 1. Розподіл доходів і видатків між ланками бюджетної системи 2. Бюджетні системи зарубіжних країн (США, Великобританія, Німеччина та ін.) 3. Фінансові та політичні спекти видатків бюджету на оборону Висновки Список використаних джерел

Економічний аналіз

Завдання 1 Необхідно: Вихідні дані: а) визначити невідомі показники; пояснити порядок їх розрахунку; назвати можливі причини змін, що відбулися, їх вплив на результати господарської діяльності підприємства; б) зробити відповідні висновки за результатами проведеного дослідження. Вихідні дані: По підприємству ТзОВ «Атлант» є наступні дані: № з/п Показники Одиниця виміру Джерела інформації І півріччя ІІ півріччя 1 […]

Основи підприємницької діяльності

В перший місяць підприємець планує витратити 1,5 млн. грн., у другий — 1,9 млн. грн., в третій – 1,4 млн. грн., в четвертий — 1,1 млн. грн., а починаючи з п’ятого — по 0,8 млн. щомісяця. Перша продукція буде реалізована вже в третьому місяці, за яку після сплати податків надійде 0,7 млн. грн.. В четвертому […]

Основи підприємницької діяльності

Трьома фізичними особами (А, Б і В) прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю. Формування стартового капіталу ТОВ характеризується такими даними: зазначена в установчих документах частка окремих учасників у статутному капіталі становить: А — 50 %; Б — 30 %; В — 20 %; на момент реєстрації ТОВ учасник А вніс 20 тис. грн, […]

Економічний аналіз

Завдання 1 Необхідно: визначити невідомі показники; пояснити порядок їх розрахунку; назвати можливі причини змін, що відбулися, їх вплив на результати господарської діяльності підприємства; зробити відповідні висновки за результатами проведеного дослідження Вихідні дані: По підприємству ВАТ «Віват» є наступні дані: № з/п Показники Од виміру Звітний рік І півріччя ІІ півріччя 1 Валовий прибуток тис. грн […]