Курсові та дипломні купляють тут

Митно-логістичні послуги в Україні стан та перспективи розвитку

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування і розвитку митно-логістичних послуг в Україні 1.1 Загальна характеристика митно-логістичних послуг 1.2 Історія розвитку митно-логістичних послуг в Україні 1.3 Митно-логістичні послуги в Україні на сучасному етапі Розділ 2. Оцінка ефективності митно-логістичних послуг в України на сучасному етапі 2.1 Аналіз ринку митно-логістичних послуг 2.2. Застосування митної логістики на водному транспорті […]

ВВП як узагальнюючий показник економічної активності

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади ВВП як узагальнюючого показника економічної активності Розділ 2. Аналіз динаміки ВВП України Розділ 3. Перспективи зростання валового внутрішнього продукту Висновки Список використаної літератури

Оцінка якості та рівня життя в Україні

ВСТУП РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА РІВНЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 1.1. Поняття якості та рівня життя 1.2. Сукупність економічних і соціальних умов та факторів, що впливають на якість життя населення 1.3. Основні методики оцінки якості та рівня життя РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА РІВНЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ 2.1. Міжнародний досвід вимірювання якості життя […]

Ринок робочої сили, особливості формування заробітної плати за умов монополії на ринку праці

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти ринку робочої сили та формування заробітної плати 1.1. Сутність ринку робочої сили 1.2. Заробітна плата, її форми та функції 1.3. Формування заробітної плати Розділ 2. Дослідження ринку робочої сили та особливостей формування заробітної плати за умов монополії на ринку праці 2.1. Сучасний стан ринку робочої сили в Україні 2.2. Аналіз […]

Господарсто міста Рівне в міжвоєнний період (1920-1939)

Вступ 1. Рівне в економіці Волині до І Всесвітньої Війни 2. Характеристика економіки в Рівному в 1921-1939 рр I. сільське господарство II. промисловість III дрібна торгівля IV транспортна інфраструктура 3. Банки і Фінустанови в Рівному — Банки, каси 4. Уклади національні промисловості Рівного — (Власникі заводів, фабрик і тд.) Висновки Список літератури

Організація обліку витрат на виробництво продукції у ТОВ «Любава-Грація»

1. Організація обліку витрат на виробництво продукції у ТОВ «Любава-Грація» 2. Аналіз витрат на виробництво продукції за економічними елементами та калькуляційними статтями у ТОВ «Любава-Грація» 3. Стан внутрішньогосподарського контролю витрат на виробництво продукції за економічними елементами та калькуляційними статтями у ТОВ «Любава-Грація» Список літератури

Економічний аналіз

Задача 43. За даними ф. № 2 річного звіту підприємства проаналізувати прибуток від реалізації та рівень рентабельності. тис .грн Показник Фінансові результати прибуток збиток Виручка від реалізації продукції 2700 х Податок на додану вартість х 400 Акцизний збір х — Собівартість реалізованої продукції х 2000 Результат від реалізації 300 Рівень рентабельності продукції, % Примітка: рентабельність […]

Мікроекономіка

Задача 1 В таблиці наведена інформація про витрати і доходи певної фірми Q TFC TVC TC MC P TR MR 0 0 150 — 200 0 — 1 110 110 175 2 320 300 3 366 135 405 4 250 480 5 445 105 6 360 90 1. Заповнити відсутні дані 2. Визначити рівноважні ціну […]

Економіка підприємства

Задача № 2. На підставі наведених у таблиці даних проаналізувати динаміку виручки від реалізації продукції (абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту) ТзОВ “Світанок” Динаміка виручки від реалізації продукції Місяць 1 2 3 4 5 6 7 Виручка від реалізації, тис. грн 190 205 211 230 240 310 280 Задача № 4. Розрахувати невідомі показники, з […]

Оцінка трудових ресурсів на підприємстві

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Економічна сутність трудових ресурсів підприємства, їх структура та класифікація 1.2. Обґрунтування потреби в трудових ресурсах та оцінка факторів, що впливають на їх формування і розвиток 1.3. Методологія оцінювання ефективності формування і використання трудових ресурсів РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ […]

Оцінка ефективності використання нематеріальних активів підприємства

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 1.1 Економічна сутність та види нематеріальних активів 1.2 Особливості обліку нематеріальних активів 1.3 Оцінка ефективності використання нематеріальних активів РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ГЕЛЬМЯЗІВСЬКОГО ХЛІБОКОМБІНАТУ ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА 2.1 Організаційно-економічна характеристика Гельмязівського хлібокомбінату ЗРСП 2.2 Аналіз структури та динаміки нематеріальних активів 2.3 […]

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства

ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЕМІТЕНТУ 1.1. Сутність інвестиційної привабливості емітенту та значення її оцінювання 1.2. Основні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства 1.3. Методологія і показники оцінки інвестиційної привабливості РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПАТ «ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ» 2.1. Організаційно – економічна характеристика ПАТ «Птахофабрика «Перше травня» 2.2. Аналіз […]