Курсові та дипломні купляють тут

Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНА СУТНІСТЬ І ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Економічна сутність і загальна методологія визначення ефективності операційної діяльності 1.2. Особливості аналізу і досліджень щодо визначення ефективності операційної діяльності 1.3. Світовий досвід економічної сутності і загальної методології визначення ефективності операційної діяльності РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика […]

Аналіз власного і залученого капіталу

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ВЛАСНОГО І ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ 1.1. Економічна сутність власного і залученого капіталу та їх складові 1.2. Система показників, які використовуються при аналізі власного і залученого капіталу РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО І ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД» 2.1. Техніко – економічна характеристика ПАТ «Черкаський приладобудівний завод» 2.2. Аналіз […]

Економічний аналіз

1. Проаналізувати показники підприємства: А) визначити абсолютне зростання (базисне та ланцюгове) та темп приросту (базисний та ланцюговий) обсягів виробництва продукції з 2011 по 2014 р.р. (таблиця 2). Оформити результати у вигляді таблиці 3 та таблиці 4; Таблиця 2 Варіант Обсяги виробництва, тис. грн 2011 2012 2013 2014 1 104,0 96,0 98,5 105,6 2.Визначити середню ціну […]

Міжнародні валютно — кредитні відносини

Задача 1 Одне з промислових підприємств України повинно отримати валютну виручку від одного із партнерів у Лондоні у розмірі 15 000 GBP (фунтів стерлінгів). В той же час воно повинно сплатити одному із постачальників за імпортним контрактом 12 000 USD, але російськими рублями (RUR). Який фінансовий результат підприємства в гривнях після завершення розрахунків за цими […]

Оцінка ефективності використання виробничих ресурсів підприємства

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗНАЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність виробничих ресурсів, їх класифікація та роль в діяльності підприємства 1.2. Характеристика основних видів виробничих ресурсів РОЗДІЛ 2. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1. Методологія оцінювання ефективності використання виробничих ресурсів підприємства 2.2. Шляхи ресурсозбереження на підприємстві РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ […]

Планування витрат на підготовку і освоєння нової продукції

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДГОТОВКУ ТА ОСВОЄННЯ НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Сутність витрат підприємства, їх класифікація та методи калькулювання 1.2. Мета, завдання та характеристика процесу планування витрат на підприємстві 1.3. Складання бюджетів і кошторисів як елементи планування витрат підприємства РОЗДІЛ 2. НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1. Методологія оцінки виконання […]

Оцінка кредитоспроможності підприємства

Вступ Розділ 1. Сутність та методика оцінки кредитоспроможності підприємства 1.1. Сутність і значення кредитоспроможності підприємства 1.2. Методика оцінювання кредитоспроможності підприємства Розділ 2. Практичні засади оцінки кредитоспроможності позичальника 2.1. Фінансово – економічна характеристика ПрАТ «Боровицьке» 2.2. Діагностика фінансового стану і оцінка кредитоспроможності підприємства 2.3. Оцінка доцільності та ефективності залучення кредитних ресурсів Розділ 3. Напрямки удосконалення кредитування […]

Оцінка конкурентоспроможності підприємства

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Економічна сутність конкурентоспроможності продукції підприємства та її характеристика 1.2. Методологія оцінювання конкурентоспроможності продукції підприємства 1.3. Основні підходи до управління конкурентоспроможністю продукції підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ 2.1. Загальна організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз конкурентоспроможності продукції 2.3. Оцінка сильних […]

Бюджетна система

Задача 1. За даними таблиці проаналізуйте структуру і динаміку доходів запропонованого бюджету. Побудуйте діаграми за отриманими результатами Зробіть належні висновки і обгрунтуйте їх. Доходи бюджету 2014 рік 2015 рік Відхилення Темп приросту, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % 1 2 3 4 […]

Бізнес — планування на підприємстві

Вступ Розділ 1. Технологія розробки та характеристика основних розділів бізнес – плану 1.1. Сутність і значення бізнес – планування в умовах ринкової економіки 1.2. Технологія розробки бізнес – плану 1.3. Характеристика основних розділів бізнес – плану Розділ 2. Наукові підходи до оцінювання ефективності бізнес – планування 2.1. Методичні підходи до оцінювання ефективності бізнес – планування […]

Аналіз собівартості продукції

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ, ЗНАЧЕННЯ І АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Собівартість продукції підприємства як економічна категорія, її характеристика та основні елементи 1.2. Мета, завдання, інформаційна база та показники аналізу виробничої собівартості підприємства 1.3. Методологія аналізу собівартості за елементами витрат і статтями калькуляції РОЗДІЛ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ТОВ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ […]

Економіка підприємства

Задача 1 Підприємство придбало виробниче обладнання, первісна вартість якого – 400000 грн., ліквідаційна вартість – 40000 грн., а очікуваний термін корисного використання – 5 років. Визначити: 1) розмір амортизаційних відрахувань методом прискореного зменшення залишкової вартості протягом 5-ти років експлуатації обладнання; 2) суму зносу на кінець кожного календарного року; 3) залишкову вартість на кінець кожного календарного […]