Курсові та дипломні купляють тут

Поняття податкової системи та принципи її побудови

Зміст   Вступ 1.     Поняття податкової системи та принципи її побудови 2.     Загальна характеристика податкової системи України 3.     Сучасні проблеми податкової системи України Висновки Список використаної літератури Вступ   Протягом останніх років у сфері податкової реформи в Україні відбулося багато позитивних зрушень. Деякі з прийнятих Верховною Радою України законів, постанов Кабінету Міністрів України і нормативних […]

Платоспроможність підприємства та резерви її підвищення

План Вступ. 3 1. Сутність, значення та роль платоспроможності в забезпеченні ефективного функціонування підприємства в умовах ринку. 5 2. Фактори, що визначають платоспроможність підприємства. 8 3. Методи оцінювання платоспроможності підприємства. 12 4. Діагностика платоспроможності підприємства на прикладі ТОВ «Клайн”. 22 5. Резерви покращення платоспроможності 38 Висновки. 41 Список використаної літератури. 43 Додатки. 45 Вступ   […]

Природа і форми міжнародного кооперування

ПЛАН   Вступ 1.     Природа і форми міжнародного кооперування 2.     Сучасні особливості міжнародного кооперування Висновки Використана література Вступ   За визначенням В. Новицького «зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) уявляє собою таку форму господарювання, яка виходить за межі національних кордонів і пов’язана з залученням до багато етапного циклу економічних відносин різнонаціональних їхніх суб’єктів.» Як відомо, цикл суспільного виробництва […]

Функції і структура теорії прийняття рішень

Зміст   1.     Функції і структура теорії прийняття рішень 2.     Аналіз виявлених проблем і їхня оцінка 3.     Інвестиційна політика підприємства      Список використаної літератури 1.     Функції і структура теорії прийняття рішень   Необхідність прийняття управлінських рішень постає у зв’язку з виникненням проблемних ситуацій перед ОПР. Нею може бути окремий менеджер або колективний орган (рада директорів […]

Суть фінансової політики та її зміст

ПЛАН 1.Суть фінансової політики та її зміст 2. Основні чинники впливу фінансової політики на економіку держави 3. Принципи формування фінансової політики та її завдання 4. Основні елементи фінансового механізму і його складові частини 5. Вплив елементів фінансового механізму на економічне становище суспільства 6. Сучасні концепції фінансової політики 7. Огляд статей по формуванню і розробці фінансової […]

Шляхи підвищення ефективності з точки зору країни

1.     Шляхи підвищення  ефективності з точки зору країни 2. Шляхи підвищення  ефективності з точки зору інвесторів. Політика стимулювання Іноземні інвестиції є однією з поширених форм міжнародного руху капіталів. У зв’язку з тим, що головною економічною передумовою цього руху є різниця в нормі прибутку, яка може бути одержана в різних країнах світу, цей процес набув значного […]

Становлення та розвиток правових регуляторів міжнародних ділових відносин

ЗМІСТ   Вступ 1.     Становлення та розвиток правових регуляторів міжнародних ділових відносин Висновки Використана література Вступ   Питання про шляхи і способи регулювання міжнародних відносин завжди було актуальним як для політичної теорії, так і для зовнішньополітичної практики більшості держав миру. З глибокої старовини і до наших днів вибирання засобів такого регулювання було невелике — ними […]

Галузева та регіональна структура економіки

ЗМІСТ                                                         Варіант 2   Вступ 1.     Галузева та регіональна структура економіки 2.     Сутність підприємництва та його види 3.     Шляхи підвищення ефективності підприємництва 4.     Складові стратегії Висновки Використана література Вступ   Я вважаю, що проблема створення ефективної галузевої структури економіки України на сьогоднішній день є однією з найактуальніших. Після розпаду СССР економіка України успадкувала неефективну […]

Ресурси та їхні види

ЗМІСТ   Вар 1.   Вступ 1.     Ресурси та їхні види 2.     Технічний та організаційний рівень виробництва 3.     Види договорів підприємництва 4.     Економічна стратегія підприємства Висновки Використана література Вступ   Господарське життя суспільства тримається на необхідності задовольняти потреби людей в різних економічних благах. У свою чергу, ці блага проводяться на базі економічних ресурсів, які є […]

Економічні потреби та інтереси

ПЛАН     Вступ. 3 Розділ 1. Сутність і класифікація потреб. 5 Розділ 2. Формування суспільних потреб. 13 Розділ 3. Економічні інтереси — рушійна сила соціально-економічного розвитку  18 Розділ 4. Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту. 26 Висновки. 31 Використана література. 32 Вступ   Визначні мислителі, політологи, економісти минулого і сучасності — Дж. Гобсон, К. А. […]

Процес суспільного виробництва політекономічний аспект

ПЛАН   Вступ. 3 Розділ 1. Історія розвитку та становлення суспільного виробництва. 4 Розділ 2. Сутність та ефективність процесу суспільного виробництва. 17 2.1. Сутність та фактори суспільного виробництва. 17 2.2. Ефективність суспільного виробництва. 22 Висновки. 30 Використана література. 31 Вступ   Виробництво — це не тільки процес створення благ, необхідних для задоволення різноманітних потреб людини. […]

Принципи діяльності міжнародних організацій

ПЛАН1. Принципи діяльності міжнародних організацій2. Квоти та розподіл голосів в МВФ3. Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)Список використаної літератури Міжнародна (міждержавна) організація — це об’єднання держав, створене на основі міжнародного договору для виконання визначених цілей, що має відповідну систему органів, що володіє правами й обов’язками, відмінними від прав і обов’язків держав-членів, і засноване відповідно до […]