Курсові та дипломні купляють тут

Доходи та витрати банку, структура доходів та витрат

Варіант 8.   Доходи та витрати банку, структура доходів та витрат   У недавньому минулому комерційні банки займали особливе положення в економіці західних країн. Державні органи завжди підтримували банки у разі кризи ліквідності або при загрозі банкрутства, щоб гарантувати стабільність фінансової системи. При цьому фінансове законодавство обмежувало сферу діяльності комерційних банків, точно визначаючи що і […]

Фінансовий менеджмент у банку

ЗМІСТ Варіант 22.   Вступ 1.     Фінансовий менеджмент у банку 2.     Надходження банку та його рентабельність Висновки Використана література Вступ   Ринок є складною багатофункціональною структурою, в умовах якої функціонує багато економічних інститутів, одним з яких є банківська система. Банки є особливими фінансовими інститутами і організаційними центрами ринку позичкових капіталів, тобто сукупності взаємовідносин, де об’єктом […]

Фінансовий механізм управління комунальним підприємством

Фінансовий механізм управління комунальним підприємством «Механізм” у перекладі з грецької означає знаряддя, машина. В даний час поняття «механізм” є багатозмістовним. Так, під механізмом розуміють пристрій для передачі і перетворення руху, який представляє собою систему тіл (ланок), в якій рух одного чи кількох тіл (ведучих) викликає цілком визначені рухи решти тіл системи; механізми бувають різними за […]

Фінансове забезпечення соціальних гарантій

ПЛАН   Варіант 22.   Вступ 1.     Фінансове забезпечення соціальних гарантій Висновки Використана література Вступ                                       У ринковій соціальне-орієнтованій моделі еко­номіки зростає роль соціальної функції держави. Уряд і держава несуть відповідальність за надан­ня громадянам соціального захисту і забезпечення рівного доступу до задоволення основних потреб. Рівень бідності може розглядатися як суттєвий показник дієвості політики соціального захисту. […]

Особливості монопольного ринку, аналіз наслідків

ЗМІСТ   Вступ. 3 Розділ 1. Монопольний ринок та його особливості 5 1.1. Характеристика ринку чистої монополії 5 1.2. Особливості ціноутворення на монопольному ринку. 10 Розділ 2. Наслідки монопольної ситуації на ринку. 18 2.1 Втрати споживачів від монопольної влади. 18 2.2. Ціноутворення монополістів та цінове антимонопольне регулювання. 25 Висновки. 34 Використана література. 36 Вступ   […]

Розробка програм економічного і соціального розвитку України

Зміст   Вступ 1.     Розробка програм економічного і соціального розвитку України 2.     Форми грошово-кредитного регулювання 3.     Сутність та види ризиків 4.     Стратегія ціноутворення Висновки Використана література Вступ   Державне програмування економіки. Основними формами програмування є розробка та реалізація національних і цільових комплексних програм. Державна національна програма, розроблена на основі довгострокових економічних прогнозів, охоплює найважливіші макроекономічні […]

Державне регулювання бізнесу

Зміст   1.     Необхідність державного регулювання бізнесу 2.     Механізм регулювання бізнесу 3.     Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 4.     Державна підтримка бізнесу на Україні      Використана література 1.     Необхідність державного регулювання бізнесу   В Україні протягом останнього часу спостерігається процес формування ринкових відношень, у яких підприємництво (підприємницька діяльність) відіграє основну роль.  Державне регулювання бізнесу є напрямом державної […]

Роль економічного чинника в розміщенні продуктивних сил в Україні

ПЛАН   Вступ 1.     Роль економічного чинника в розміщенні продуктивних сил в Україні 2.     Зовнішньо – економічні зв’язки  України з країнами СНД Висновки Використана література Вступ   Основи ефективної діяльності господарства певної території або підприємства закладаються ще на етапі проектування просторової локалізації їх. Оптимальне розміщення підприємства щодо сировинних і трудових ресурсів, районів збуту продукції означає […]

Ознаки ринку та умови його функціонування

ПЛАН   Вступ 1.     Поняття ринку 2.     Функції ринку 3.     Ознаки ринку і умови його функціонування Висновки Використана література 1.     Поняття ринку   Ринок як один із інститутів товарного виробництва існує майже 7 тисяч років. Перші спроби дати його наукове визначення були зроблені менше двох століть тому [23,с.166]. Навіть у працях представників класичної школи політичної […]

Глобалізація та збереження економічного суверенітету

Зміст   Вступ. 3 Розділ 1. Основи економічної безпеки та суверенітету. 6 1.1. Історія виникнення економічної безпеки. 6 1.2.    Сутність та напрямки забезпечення економічної безпеки держави. 11 1.3.    Міжнародна економічна безпека та економічна безпека держави. 19 Розділ 2. Збереження економічного суверенітету в умовах глобалізації 27 2.1. Глобальні економічні війни та національна безпека. 27 2.2. Європейська […]

Облік не оборотних активів в системі фінансового управління підприємства

ПЛАН   Вступ. 3 Розділ 1. Теоретичні основи фінансового управління підприємством. 5 1.1. Еволюція структур фінансового управління підприємством. 5 1.2. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація. 10 Розділ 2. Особливості обліку не оборотних активів в системі управління підприємством  17 2.1. Облік основних засобів. 17 2.2. Інші не оборотні матеріальні активи. 24 […]

Характеристики сучасного ринку праці

ПЛАН   Вступ. 3 Розділ 1. Ринок праці в сучасній економічній системі 5 1.1. Поняття ринку праці, його елементи і функції 5 1.2. Структура, типи, форми і сегменти ринків праці 13 1.3. Теоретичні основи аналізу ринку праці 17 Розділ 2. Політика зайнятості в сучасних умовах. 21 2.1. Державна політика зайнятості і її ефективність. 21 2.2. […]