Курсові та дипломні купляють тут

Форми організації суспільного виробництва

План   Вступ І. Суспільні форми господарювання     1.1. Натуральне виробництво     1.2. Товарне виробництво ІІ. Товар. Закон вартості      2.1. Товар та його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товар      2.2. Закон вартості, його функції ІІІ. Теорія факторів виробництва і теорія граничної корисності     3.1. Потреби і виробництво. Закон зростання потреб     3.2. […]

Прибуток підприємства і резерви його росту

ПЛАН     Вступ. 3 1. Економічна природа прибутку та його функції в ринковій економіці 5 2. Аналіз порядку формування прибутку в сучасних умовах. 13 3. Резерви росту прибутку та фактори які на нього впливають. 21 Висновки. 28 Використана література. 30

Основи охорони праці

Зміст   Варіант 1 1.     Охорона праці, її розвиток як науки 2.     Склад спеціальної комісії з розслідування нещасного випадку  на виробництві, її права та обов’язки Джерела

Контролінг в системі управління підприємством. Принципи організації контролінгу в системі підприємства

Зміст Вступ 1.     Передумови формування і розвиток контролінгу 2.     Контролінг в системі управління підприємством 3.     Принципи організації контролінгу в системі підприємства. Висновки Використана література

Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку

План   1. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку 2. Методологія аналізу в зовнішньоекономічній діяльності Джерела

Єдиний митний тариф України сутність і зміст

Зміст Вступ 1. Єдиний митний тариф України: сутність і зміст 2. Сутність, критерії, класифікація та види фірм Висновки Список використаної літератури

Суть забезпечення патентної чистоти продукції і особливості її оцінкив

5.Тема: Суть забезпечення патентної чистоти продукції і особливості її оцінки   Зміст Вступ Суть забезпечення патентної чистоти продукції і особливості її оцінки Висновки Використана література

Суть забезпечення патентної чистоти продукції і особливості її оцінки

5.Тема: Суть забезпечення патентної чистоти продукції і особливості її оцінки   Вступ   Найважливішим джерелом зростання ефективності виробництва є постійне підвищення технічного рівня і якості продукції, що виготовляється на підприємстві. Для технічних систем характерна жорстка функціональна інтеграція всіх елементів, тому в них немає другорядних елементів, які можуть бути неякісно спроектовані і виготовлені. Таким чином, сучасний […]

Форми методи і інструменти іновацій на промисловому ринку

ПЛАН   Вступ 1.     Форми інновацій на промисловому ринку 2.     Методи інновацій 3.     Інструменти інновацій на промисловому ринку Висновки Список використаної літератури

Транспортна система України

ПЛАН   Вступ. 3 1. Місце та роль транспортної системи в економіці України. 5 2. Особливості розміщення та розвитку різних видів транспорту. 11 3. Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України. 21 Висновки. 31 Використана література. 33

Сутність та фактори економічного зростання

ПЛАН   Вступ 1.     Теорія економічного зростання та її сутність 2.     Фактори економічного зростання Висновки Використана література

Управління запасами

Зміст   Вступ. 3 1. Сутність і зміст процесу управління. 5 2. Основи управління запасами. 11 3. Управління товарними запасами. 19 4. Управління виробничими запасами. 27 Висновки. 31 Використана література. 33 Додатки. 35