Курсові та дипломні купляють тут

Основні фактори суспільного виробництва

ПЛАН   3.     Основні фактори суспільного виробництва      21. Розвиток форм господарювання в умовах переходу до ринку  

Олігополія та основні моделі олігополістичного ціноутворення

ПЛАН   Вступ 1.     Олігополія 2.     Моделі олігополістичного ціноутворення Висновки Використана література Додатки  

Суть та значення нецінової конкуренції

ПЛАН                                                                       Вступ 1.     Суть та значення нецінової конкуренції Висновки Використана література Додатки

Форми організації суспільного виробництва

План   Вступ І. Суспільні форми господарювання     1.1. Натуральне виробництво     1.2. Товарне виробництво ІІ. Товар. Закон вартості      2.1. Товар та його властивості. Двоїстий характер праці, втіленої в товар      2.2. Закон вартості, його функції ІІІ. Теорія факторів виробництва і теорія граничної корисності     3.1. Потреби і виробництво. Закон зростання потреб     3.2. […]

Ціноутворення на товар

Зміст   1.     Ціноутворення на товар 2.     Співвідношення попиту і пропозиції на ринку 3.     Як встановлюється ціна на товар? 1.     Ціноутворення на товар   Основні підходи до формування маркетингових стратегій ціноутворення, якими може скористатися керівництво фірми: • встановлення ціни на новий товар; • встановлення цін на наявні товари й послуги; • ціноутворення в межах товарної […]

Знижки і надбавки до цін призначення, основні види, розрахунок

ЗМІСТ   Вступ Знижки і надбавки до цін: призначення, основні види, розрахунок Висновки Використана література Вступ   Кожного дня людина має справу з різноманітними цінами. Для того, щоб жити, треба споживати продукти харчування, мати одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами. Всі вони мають купівельну ціну, яку треба сплатити, щоб придбати […]

Обґрунтування вибору підприємством цінової стратегії з кожного товару

ЗМІСТ                                                     Вступ Обґрунтування вибору підприємством цінової стратегії з кожного товару Висновки Використана література Вступ   Розмір доходів торговельного підприємства, який отримується від різних видів діяльності, є функцією від обсягу проведення відповід­них операцій (торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рів­ня цін, які встановлюються на них (Ц); Д=f(0, Ц). Обгрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, по­слуги) […]

Методи і моделі портфельного аналізу (БКГ та Ж.-Ж. Ламбена)

Варіант 18            1.Методи і моделі портфельного аналізу (БКГ та Ж.-Ж. Ламбена) 3 2.Метод аналізу ризиків «what if’-аналіз. 12 Список літератури. 19

Методи аналізу зовнішнього середовища. SWOT-аналіз переваги, особливості, етапи, прогнозування

Варіант 9   1.Методи аналізу зовнішнього середовища. SWOT-аналіз: переваги, особливості, етапи, прогнозування. 3 2.Структура капіталу та фінансовий леверидж. Значення фінансового левериджу для розробки стратегії підприємства. 13 Список літератури. 18 1. Методи аналізу зовнішнього середовища. SWOT-аналіз: переваги, особливості, етапи, прогнозування   Недостатньо лише проаналізувати вплив зовнішнього та внутрішнього середовищ у розрізі їх окремих підсистем, поставити діагноз […]

Аналіз середовища господарювання економічної організації

Варіант 7   1.Аналіз середовища господарювання економічної організації 3 2.Ризики, їх класифікація. Аналіз ризиків при прийнятті стратегічних рішень  13 Список літератури. 20 1. Аналіз середовища господарювання економічної організації   Зовнішнє середовище організації містить такі елементи, як споживачі, конкуренти, урядові установи, постачальники, фінансові організації та джерела трудових ресурсів, релевантні (тобто значущі) відносно до операцій організації. Зовнішнє […]

Поняття та методологічні принципи організації проведення аналізу діяльності підприємства

ЗМІСТ   1. Поняття проведення аналізу діяльності підприємства 2. Методологічні принципи організації проведення аналізу діяльності підприємства Використана література 1. Поняття проведення аналізу діяльності підприємства                       Етимологічне слово «аналіз» (від грецького аnаlіsіs) означає розгляд, вивчення, наукове дослідження будь-чого шляхом розчленування, розкладання цілого на його складові. Таке розчленування дає можливість з’ясувати внутрішню суть і природу процесів та […]