Курсові та дипломні купляють тут

Економіка підприємства

1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів. Для визначення видової структури основних виробничих фондів підприємства розраховуємо (за даними додатку 1 ) питому вагу кожної їх групи у загальній вартості фондів підприємства: (1) де Ii — питома вага 3-ої, 4-ої, 5-ої та 6-ої груп основних фондів; Bn — вартість основних виробничих фондів по […]

Економіка підприємства

На початок року на балансі взуттєвого підприємства знаходилось основних виробничих засобів на суму 5,2 млрд.грн. У зв’язку з розширенням виробництва було прийнято рішення закупити у березні нові станки для пошиття дитячих черевиків вартістю 26,3 млн.грн. Затрати на транспортування і монтаж станків склали 210 тис.грн. У жовтні того ж року на підприємство надійшло й інше обладнання […]

Економіка підприємства

1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів. Для визначення видової структури основних виробничих фондів підприємства розраховуємо (за даними додатку 1 ) питому вагу кожної їх групи у загальній вартості фондів підприємства: (1) де Ii — питома вага 3-ої, 4-ої, 5-ої та 6-ої груп основних фондів; Bn — вартість основних виробничих фондів по […]

Економіка підприємства

1. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів. Для визначення видової структури основних виробничих фондів підприємства розраховуємо (за даними додатку 1 ) питому вагу кожної їх групи у загальній вартості фондів підприємства: (1) де Ii — питома вага 3-ої, 4-ої, 5-ої та 6-ої груп основних фондів; Bn — вартість основних виробничих фондів по […]

Управління витратами

1. На основі наведеної інформації розробити кошториси підрозділів компанії та визначити собівартість одиниці продукції А, В. 2. Сформувати бюджет доходів і витрат підприємства та провести аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності на основі CVP — аналізу. Компанія «Злагода» випускає два види продукції – А та В. Для цього використовуються два види матеріалів — С і […]

Контролінг

Завдання 1. Підприємство прогнозує реалізовувати на ринку 32 000 шт. виробів за рік за ціною 2500 грн.за одиницю. Змінні витрати на одиницю виробу складають 1625 грн. Постійні витрати – 20 000 000 грн. Необхідно: 1) розрахувати точку беззбитковості, шт.; 2) розрахувати критичний обсяг реалізації, грн.; 3) визначити критичний обсяг реалізації графічним способом. Завдання 2. Підприємство […]

Економічний аналіз

Завдання 3.1 Необхідно: – вказати одиниці виміру показників та джерела інформації, з яких використано дані; – визначити невідомі показники (див. табл. 3.1), зробити відповідні висновки. Дані для виконання: Таблиця 3.1. Показники ВАТ “Парадіз” № з/п Показники Одиниці виміру Джерела інформації І-й квартал ІІ –й квартал 1 Валовий прибуток Тис.грн. ? 120 160 2 Собівартість реалізованої […]

Проектний аналіз

1. Економічна привабливість та економічна ефективність проекту: оцінка економічних аспектів проекту в контексті його впливу на економіку країни 2. Практичне завдання Кондитерська фабрика VV вивчає можливість диверсифікації свого продуктового ряду. Маркетологи запропонували вийти на ринок з новим шоколадним батончиком. На підставі результатів маркетингових досліджень було визначено, що нову продукцію фабрика зможе продавати на ринку за […]

Економіка підприємства

Задача 1 Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році склала 248 чоловік, випуск товарної продукції — 2587 тисяч гривень. У розрахунковому році обсяг товарної продукції має становити 2750 тисяч гривень, а продуктивність праці зросте на 9 %. Потрібно визначити: рівень продуктивності праці у звітному і розрахунковому роках; чисельність промислово-виробничого персоналу, очікувану у розрахунковому […]

Економіка праці

Задача 2. За даними вибіркового обстеження з питань економічної активності населення розрахувати рівні економічної активності та неактивності, зайнятості та безробіття для всього населення та за статтю. Результати представити у вигляді таблиці. Охарактеризувати економічну активність чоловіків та жінок у 2009 році. Економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2009 році (у середньому за період) […]

Потенціал підприємства

1. Метод експертних оцінок 2. Метод набору конкурентоспроможних елементів Задача Обчислити сумарну зважену оцінку підприємства на основі даних, наведених в табл. Таблиця. Результати оцінки вартості підприємства трьома методами Метод оцінки вартості підприємства Сума оцінки, млн. грн. Вага оцінки 1. Метод чистих активів 620 0,35 2. Метод ринку капіталу 450 0,35 3.Метод дисконтування грошових потоків 580 […]

Економічний аналіз

1. Використання середніх величин та рядів динаміки в економічному аналізі. 1.1. Ви – власник заводу з виробництва унікальних шоколадних цукерок Hand-made. Обсяги виробництва стали падати. Виникла потреба проаналізувати чинники, що призвели до таких наслідків. За допомогою середньої зваженої визначити середньоденну продуктивність праці робітників по першому та другому цеху. Порівняти результати та зробити відповідні висновки. Номер […]