Курсові та дипломні купляють тут

Бюджетна система

Тестове завдання 2. Бюджетний період для державного бюджету може бути зміне¬но за особливих обставин, якими є: а) введення воєнного стану; б) неприйняття Верховною Радою України Закону про Держав¬ний бюджет до І січня; в) оголошення надзвичайного стану в Україні або окремих її Місцевостях; г) невчасне подання Кабінетом Міністрів до Верховної Ради України проекту закону про державний […]

Оцінка формування і використання фонду оплати праці

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І МЕТОДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Суть оплати праці та її значення як стимулюючої функції менеджменту 1.2. Форми і системи заробітної плати 1.3. Порядок виплати заробітної плати РОЗДІЛ 2. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОСНОВНА СИСТЕМА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 2.1. Техніко – економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз формування та використання фонду оплати праці […]

Аналіз банківської діяльності

Основні показники діяльності банків України, млн.. грн. * Джерело – http://www.bank.gov.ua № з/п Назва показника 01.01. 2013 01.01. 2014 01.01. 2015 01.01. 2016 01.01. 2017 1 2 5 6 7 8 9 1. Кількість банків, які мають банківську ліцензію 176* 180 163 117 96 1.1 з них: з іноземним капіталом 53 49 51 41 38 […]

Бізнес — планування

ЗАВДАННЯ Розробити фінансовий розділ бізнес плану за наступною структурою: 1. Скласти розгорнутий план доходів та видатків на 2006-2011 рік. 2. Скласти план руху готівкових коштів на 2006-2011 рік 3. Визначити необхідну суму власних коштів для інвестицій 4. Розрахувати точку беззбитковості виробництва 5. Розрахувати показники: чиста поточна вартість, внутрішня норма окупності. НЕОБХІДНІ РОЗРАХУНКИ ПО ІНШИХ РОЗДІЛАХ […]

Бізнес — план кондитерської

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи бізнес-планування 1.1.Сутність і значення бізнес-плану підприємства 1.2 Методологія створення бізнес-плану 1.3 Структура бізнес – плану та порядок його розробки Розділ 2. Обґрунтування бізнес-плану створення кондитерської 2.1. Характеристика підприємства та дослідження ринку 2.2 Розробка маркетингового плану 2.3. Обґрунтування виробничого та організаційного планів Розділ 3. Розробка фінансового плану та оцінювання ризиків створення […]

Бізнес — план ательє

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи бізнес-планування 1.1.Сутність та функції бізнес-плану 1.2 Методика розробки і виконання бізнес-плану 1.3 Зміст і структура бізнес – плану Розділ 2. Обґрунтування бізнес-плану створення ательє 2.1. Характеристика підприємства та дослідження ринку 2.2 Розробка маркетингового плану 2.3. Обґрунтування виробничого та організаційного планів Розділ 3. Розробка фінансового плану та оцінювання ризиків створення ательє […]

Бюджетна система

ВСТУП 1.Принципи побудови бюджетної системи України 2.Фінансовий контроль Тести 5. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних ко¬штів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів… а) Верховна Рада; б) Президент; в) Кабінет Міністрів; г) Міністерство фінансів; д) Державна податкова адміністрація; е) Державна Контрольно-ревізійна служба. 8. Доходи бюджету від податку на прибуток підприємства є… а) податковими надходженнями; б) […]

Мікроекономіка

Нехай відомі функції попиту і пропозиції: Qд = 72-3Р та Qs=12+Р Визначте: а) рівноважні ціну і обсяг продажу, а також розмір доходів продавця б) нехай ціна даного товару підвищилась на 8 гр.од. Розрахуйте розмір надлишку чи дефіциту, який утвориться на ринку в) припустимо, що на даний товар водиться податок у розмірі 15 гр.од. від ціни […]

Економіка підприємства

Задача 1 В результате организации более рационального режима работы предприятия, выпуск продукции цеха за год составил 20 млн.грн., фондоотдача основных фондов – 3 грн./грн. ОФ, а фондоёмкость снизилась на 15% по сравнению с плановой. Определить плановую фондоёмкость, фондоотдачу и плановый выпуск продукции. Задача 2. Предприятие приобрело электро – механическое оборудование по договорной цене 20004 грн. […]

Економіка підприємства

Варіант №1 Задача 1 Обчислити виконання плану з обсягу виробництва та асортименту продукції за даними таблиці, дати обґрунтування отриманих результатів. Виріб Випуск продукції, тис. грн. План Факт А 100 110 Б 120 120 С 150 140 Д 200 195 Задача 6 Визначити обсяг реалізованої продукції у вартісному виразі, виходячи із таких даних: 1) річний випуск […]

Економічний аналіз

Задача 1 Використовуючи наведені дані, метод ланцюгових підстановок та абсолютних різниць проаналізувати вплив на зміну фонду оплати праці у звітному періоді порівняно з попереднім змін середньорічної чисельності персоналу та середньої заробітної плати. Показник Рік попередній звітний Середньорічна чисельність промислово – виробничого персоналу, осіб 437 426 Середньорічна заробітна плата одного працівника, тис.грн. 8,28 9,02 Задача 2 […]

Економічний аналіз

1.Предмет та завдання економічного аналізу. 2.Аналіз продуктивності праці. 3.Аналіз рентабельності підприємства. Задача 1. Розрахуйте вплив факторів на обсяг товарної продукції способом відносних різниць: показник план факт Середньорічна вартість ОВФ, тис. грн. Фондовіддача 660 2,0 969,3 1,9 Задача 2. Визначити вплив чинників предметів праці на випуск продукції: показник план факт Товарна продукція, тис. грн.. Матеріальні витрати, […]