Курсові та дипломні купляють тут

Економічний аналіз

Тести до теми «Теоретичні основи економічного аналізу» Варіант І 1. Предметом економічного аналізу є: А. причинно-обумовлений хід і зміна явищ, стану об’єкта у відповідності з поставленою метою чи результатом Б. окремі економічні явища, процеси, проблеми, питання, показники. В. виробнича і фінансова діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності, спрямована на досягнення максимальних результатів при мінімальних витратах, […]

Капітал підприємства

Характеристика основних принципів оцінки вартості капіталу. Політика ефективного використання оборотних активів підприємства 2. Дати відповіді на тести: 1. За формами власності капітал поділяється на такі види: 1) приватний; державний; 2) акціонерний; пайовий; 3) легальний; «тіньовий»; 4) національний; іноземний. 2. До непрацюючого капіталу належать: 1) частина капіталу, яка приймає участь у формуванні доходів; 2) виробничі запаси […]

Економіка праці

1. Структурні складові системи соціально – трудових відносин 2. Резерви зростання ефективності праці 3. Аудит у сфері праці: визначення, напрями, етапи, методи Задача Складальник – відрядник відпрацював 175 год. Виконав роботи трудомісткістю 85 нормо – годин за 3 розрядом та 125 нормо – годин за 4 розрядом холодних робіт. Визначити місячний заробіток відрядника Список використаних […]

Антикризове управління

1. Сучасний стан розробки теоретичних питань антикризового управління 2. Концепція побудови системи антикризового управління підприємством 3. Проведення підготовчого засідання суду та порушення справи про банкрутство Завдання 1. Визначити ступінь неплатоспроможності підприємства. Вихідні дані: числові параметри статей балансу (Додаток А) та звіту про фінансові результати (Додаток Б). Необхідно визначити ознаки неплатоспроможності фінансового стану підприємства за наступними […]

Мікроекономіка

Завдання 1 Функція попиту на товар задана рівнянням: Qp = 8-P, функція пропонування Qs = P-1. Обчисліть параметри ринкової рівноваги. Накресліть графічну модель ринкової рівноваги. Визначте і покажіть графічно, як вплине на рівноважну ціну та рівноважний обсяг продукції зменшення попиту на 25%. Що змінилось у положенні кривої попиту? Завдання 2 Бюджет споживача складає 500 грн. […]

Капітал підприємства

1. Методичні підходи до оцінки вартості позикового капіталу. Характеристика факторів, що впливають на рівень ризику руху капіталу ТЕСТИ 1. Економічна сутність капіталу полягає у його характеристиках: 1) капітал підприємства є основним фактором виробництва; капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які забезпечують дохід; 2) капітал є головним джерелом формування добробуту його власників; капітал підприємства є головним виміром […]

Сутність і показники вимірювання продуктивності праці

Вступ 1. Сутність продуктивності праці 2. Методи і показники визначення продуктивності праці 3. Фактори впливу на продуктивність праці Висновки Список використаних джерел

Проектний аналіз

1. Концепція і принципи проектного аналізу 2. Зміст технічного аналізу Задача 1 Пропонується оцінити ефективність двох альтернативних інвестиційних проектів. Перший проект передбачає початкові інвести¬ції в обсязі 170 тис. грн., другий — 250 тис. грн. Від реалізації першого проекту очікується отримання таких грошових потоків: 1-й рік — 55 тис. грн., 2-й рік — 85 тис. грн., […]

Економіка підприємства

Аналіз та оцінка показників вартості, руху та ефективності використання основних засобів підприємства. Задача 1. На початку року вартість основних засобів підприємства становила 200* тис. грн. Протягом року з балансу підприємства вибули основні засоби вартістю: у лютому — 26 тис. грн.; у червні — 45 тис. грн. На баланс надійшли основні засоби вартістю: у травні — […]

Проценти за кредит

Вступ 1. Сутність процентів за кредит, їх види та фактори, що на них впливають 2. Методи формування процентних ставок по кредитам 3. Способи нарахування відсотків за кредитами Висновки Список використаних джерел

Економіка

Підприємство здійснює виробництво та продаж виробів наступних марок: А, В, С, D, що користуються значним попитом на внутрішньому ринку. За даними обліку відомо, що запаси готової продукції на початок року за видами продукції складають: А – 16 000 шт., В – 10 000 шт., С – 10 000 шт., D. – 10 000 шт. У […]

Мікроекономіка

1. Вподобання споживача, їх види та порядок надання переваг 2. Поняття про зовнішні ефекти. Теорема Коуза. «Трагедія общин» Задача Заповнити таблицю, зважаючи на те, що робоча сила є єдиним змінних фактором і ставка зарплати становить 12 грн., а сума постійних витрат – 200 грн. 1 TPL MPL FC VC TC AFC AVC ATC MC 0 […]