Курсові та дипломні купляють тут

Аналіз середовища господарювання економічної організації

Варіант 7

 

1.Аналіз
середовища господарювання економічної організації 3

2.Ризики, їх класифікація. Аналіз ризиків при
прийнятті стратегіч
них рішень  13

Список літератури. 20

1. Аналіз середовища
господарювання економічної організації

 

Зовнішнє середовище
організації містить такі елементи, як споживачі, конкуренти, урядові установи,
постачальники, фінансові організації та джерела трудових ресурсів, релевантні
(тобто значущі) відносно до операцій організації. Зовнішнє середовище, або
середовище непрямого впливу, діє не безпосередньо на кожну окрему організацію,
а на всі одразу. Це не означає, що їхній вплив менший за вплив факторів
безпосереднього оточення.

Ф.Котлер вважає, що зовнішнє
середовище (макросередовище) складається з шести основних факторів:
демографічних, економічних, природних, науково-технічних, політичних і факторів
культурного середовища.

Фактори зовнішнього
середовища найчастіше класифікують за такими групами: [12]

1. Економічні — фактори, що
пов’язані з обігом грошей, товарів, інформації та енергії.

2. Політичні — фактори, що
впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи і
знаходять вираження в діяльності та прийнятті рішень місцевими органами влади
та уряду.

3. Соціально-демографічні
фактори, які впливають на рівень і тривалість життя людей, а також формують
їхню ціннісну орієнтацію.

4. Технологічні — фактори,
що пов’язані з розвитком техніки, обладнання, інструментів, процесів обробки та
виготовлення продуктів, матеріалів і технологій, а також know-how.

5. Конкуренція — фактори,
які відбивають майбутні та поточні дії конкурентів, зміни в частках ринків,
концентрації конкурентів.

6. Географічні — фактори,
пов’язані з розміщенням, топографією місцевості, кліматом і натуральними
ресурсами (зокрема, корисними копалинами).

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 19

Рік захисту: 2010

Ціна: 40 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.