Курсові та дипломні купляють тут

Економічні потреби та інтереси

ПЛАН

 

 

Вступ. 3

Розділ
1. Сутність і класифікація потреб
. 5

Розділ
2.
Формування суспільних потреб. 13

Розділ
3. Економічні інтереси — рушійна сила соціально-економічного розвитку
  18

Розділ
4. Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту
. 26

Висновки. 31

Використана
література
. 32

Вступ

 

Визначні мислителі, політологи, економісти минулого і сучасності — Дж.
Гобсон, К. А. Гельвецій, Ф. Гегель, К. Маркс, М. Вебер, Ф. Гайєк та інші бачили
в потребах вираження природи людини, відносили їх до ключових економічних
категорій.

Потреби — це категорія, що відбиває ставлення людей до умов їх
життєдіяльності. В структурі потреб суспільства можна виділити кілька типів
відносин, що характеризують зв’язок людей з умовами життєдіяльності: ставлення
до природи (потреби у спілкуванні з природою, в охороні природи); до існуючих
засобів життя (потреби у засобах виробництва і предметах споживання); до себе
та інших людей (потреба у самовираженні, саморозвитку, у соціальному статусі,
спілкуванні); до праці та дозвілля (потреба у цікавій, творчій праці, у
відпочинку та ін.).

Сутність потреб можна проілюструвати на прикладі становлення нових потреб,
які завжди виникають із такого ставлення людей до умов життєдіяльності, що
характеризується бажанням змінити ці умови. Наприклад, потреба у підвищенні
швидкості пересування, яка виникає як бажання змінити існуючі способи
пересування. Матеріальні засоби реалізації цього бажання ще відсутні, тому воно
втілюється в казкових килимах — літаках. Проте потреба вже виникла, і вона
спонукає людство до пошуків реальних шляхів її задоволення — до винаходу
автомобіля, поїзда, літака.

На підставі загального визначення можна конкретизувати уявлення про потреби
як предмет дослідження економічної теорії.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Курсова

Кількість сторінок: 30

Рік захисту: 2010

Ціна: 90 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.