Курсові та дипломні купляють тут

Грошово – кредитна політика в країнах з розвиненою ринковою економікою

ПЛАН

Вступ

1.     Грошово–кредитна політика

2.     Грошово–кредитна політика в країнах з
ринковою економікою

Висновки

Використана література

 

Вступ

 

Під грошово-кредитною політикою розуміють комплекс взаємозв’язаних,
скоординованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового
ринку, які проводить держава через свій центральний банк. Часто її називають
монетарною, чи грошовою, політикою.

В економічній літературі є кілька тлумачень грошово-кредитної політики.
Деякі автори відносять до неї будь-які заходи держави, котрі стосуються
грошової сфери, включаючи й ті, що здійснюються без участі центрального банку.
Зокрема, це заходи, спрямовані на зміну рівня оподаткування, структури
бюджетних видатків тощо. Проте такий підхід надто широкий і не дає можливості
виявити специфіку грошово-кредитної політики та використати властиві їй
механізми з найбільшим ефектом. У такому розумінні вона перетворюється лише в
понятійне явище.

Трапляються і надто вузькі тлумачення грошово-кредитної політики, наприклад
як сукупності заходів держави щодо забезпечення оптимального валютного курсу.
За такого підходу суть грошово-кредитної політики зводиться до одного з
можливих варіантів розвитку регулятивного процесу, коли за тактичну ціль
політики вибирається стабілізація валютного курсу. Всі інші можливі варіанти
його розвитку залишаються поза увагою, що істотно збіднює механізм та
результативність грошово-кредитної політики.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Реферат

Кількість сторінок: 14

Рік захисту: 2010

Ціна: 40 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.