Курсові та дипломні купляють тут

Облік не оборотних активів в системі фінансового управління підприємства

ПЛАН

 

Вступ. 3

Розділ
1. Теоретичні основи фінансового управління підприємством
. 5

1.1.
Еволюція структур фінансового управління підприємством
. 5

1.2.
Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація
. 10

Розділ
2. Особливості обліку не оборотних активів в системі управління підприємством
  17

2.1.
Облік основних засобів
. 17

2.2.
Інші не оборотні матеріальні активи
. 24

2.3.
Не матеріальні активи та їх облік
. 29

Висновки. 35

Список
використаної літератури
. 37

Вступ

 

Формування ринкових стосунків в Україні відкриває нові
можливості використання бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Для
забезпечення чіткого управління підприємствами потрібні зміни бухгалтерського
обліку, його максимальне наближення до міжнародних стандартів.

Міжнародний облік охоплює область бухгалтерського обліку
і звітності, оперативного обліку, управління господарською діяльністю. Так
керівництво підприємства (фірми) контролює раціональність використання наявних
ресурсів, рентабельність (т. е отримання прибули, достатньою для залучення і
утримання вкладення капіталу), ліквідність (достатність коштів, для своєчасного
погашення за посади по зобов’язаннях), планування і прогнозування подальшого підвищення
ефективності діяльності підприємства.

Зростання ролі бухгалтерського обліку обумовлене і
ускладненням організаційних форм сучасного бізнесу, внаслідок чого в центрі
уваги опинилися внутрішні процеси, що відбуваються на підприємствах.

Бухгалтерський облік забезпечує інформацію, яка
використовується не лише для внутрішнього управління, але і зовнішніми
споживачами (податковими службами, банками, інвесторами, діловими партнерами).

Так, фактичні і потенційні інвестори ретельно вивчають
баланс і іншу фінансову звітність підприємства, що дозволяє їм судити про
вигідність розміщення своїх капіталів в підприємство.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Курсова

Кількість сторінок: 36

Рік захисту: 2010

Ціна: 90 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 0953241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.