Курсові та дипломні купляють тут

Обґрунтування вибору підприємством цінової стратегії з кожного товару

ЗМІСТ

                                                   

Вступ

Обґрунтування вибору
підприємством цінової стратегії з кожного товару

Висновки

Використана
література

Вступ

 

Розмір
доходів торговельного підприємства, який отримується від різних видів
діяльності, є функцією від обсягу проведення відповід­них операцій
(торговельних, виробничих, посередницьких) (О) та рів­ня цін, які
встановлюються на них (Ц);

Д=f(0, Ц).

Обгрунтування
визначення цін на товари (продукцію, роботи, по­слуги) підприємства належать до
визначальних рішень, від яких за­лежить успіх усієї комерційної діяльності
підприємства, ефективності його функціонування.

Практична
реалізація самостійності підприємств з питань встанов­лення цін на товари
(продукцію, роботи, послуги), які реалізуються, пе­редбачає розробку його цінової політики, яка являє собою
систему рі­шень підприємства, пов’язаних з визначенням рівня цін.

Розробка
цінової політики підприємства покликана забезпечити умови досягнення його
стратегічних цілей і завдань та окреслити принципи ціноутворення, методи
визначення базового рівня цін, умови  і розміри їх диференціації та
коригування.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 9

Рік захисту: 2010

Ціна: 30 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.