Курсові та дипломні купляють тут

Організаційно-правові форми підприємств

Зміст

1. Організаційно-правові форми підприємств. 3

2. Правова основа, поняття та особливі ознаки
господарського договору.
14

3. Поняття та види кредиту. Кредитний договір. 19

Бібліографія. 23

1. Організаційно-правові форми підприємств

 

 

Організаційно-правова форма
господарювання – форма здійснювання господарської діяльності з відповідною
правовою основою, яка визначає характер відносин між засновниками (учасниками),
режим майнової відповідальності по зобов’язаннях підприємства (організації),
порядок створення, реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних
прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо. Чинним законодавством
України передбачено наступні організаційно-правові форми юридичних осіб –
суб’єктів господарювання в Україні:

1. Підприємства – самостійні суб’єкти господарювання, створені компетентним
органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими
суб’єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного
здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської
діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.
Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для
некомерційної господарської діяльності. 
Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та
ідентифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних
осіб.

а) Фермерське господарство – форма підприємницької діяльності громадян із
створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну
сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою
отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського
господарства.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 22

Рік захисту: 2010

Ціна: 50 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.