Курсові та дипломні купляють тут

Ознаки ринку та умови його функціонування

ПЛАН

 

Вступ

1.    
Поняття ринку

2.    
Функції ринку

3.    
Ознаки ринку і
умови його функціонування

Висновки

Використана література

1.    
Поняття ринку

 

Ринок як один із інститутів товарного виробництва існує майже 7 тисяч
років. Перші спроби дати його наукове визначення були зроблені менше двох
століть тому [23,с.166]. Навіть
у працях представників класичної школи політичної економії А.Сміта і Д.Рікардо
термін „ринок” не набув чіткого політ-економічного визначення, оскільки його
відносили до зовнішніх, поверхових явищ ринкової економіки, а тому він
використовувався передусім для характеристики ринкового попиту.

 Спочатку домінувало побутове
розуміння поняття „ринок” як синоніма терміна „базар” – певної ринкової площі,
на якій велась роздрібна торгівля. (Таке побутове спрощене трактування
збереглося в працях окремих сучасних економістів.) З ХІІ ст. у містах
відбуваються численні регулярні ярмарки. Замість „ринок” усе частіше
застосовують термін „район торгівлі”. Саме тому французький економіст
Антуан-Огюстен Курно (1801 – 1877) першим у науковій літературі визначення
поняття „ринок” починає з терміна „район”. Ринок, на його думку, це „…будь-який район, у якому відносини
покупців і продавців настільки вільні, що ціни на ті самі товари мають
тенденцію легко і швидко вимірюватися”.
Позитивним у цьому визначенні є характеристика ринку через відносини
його суб’єктів.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Реферат

Кількість сторінок: 15

Рік захисту: 2010

Ціна: 40 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.