Курсові та дипломні купляють тут

Роль людського фактору в забезпеченні та управлінні якістю продукції

ПЛАН

 

 

Вступ

1.    
Управління якістю продукції

2.    
Роль людського фактору в
забезпеченні та управлінні якістю продукції

Висновки

Використані джерела

Вступ

 

В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного
товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в
першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При
цьому в даний час визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби,
стає якість продукції. Це пов’язано з тим, що якість продукції в умовах
конкуренції є головним стимулом придбання продукції, одним з факторів її
конкурентоспроможності.

Стан справ в області управління якістю для підприємств
України не можна визначити як задовільний. Розвиток експортних відносин показав,
що продукція вітчизняних підприємств є неконкурентоспроможною на світовому
ринку саме по якості. У цьому зв’язку набуває особливого значення проблема
розробки та впровадження дійових методів управління витратами на забезпечення
якості продукції.

У ринковій економіці проблема якості є найважливішим
чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки.
Якість — комплексне поняття, що
характеризує ефективність усіх сторін діяльності: розробка стратегії,
організація виробництва, маркетинг і ін. Найважливішою складовою всієї системи
якості є якість продукції.

У сучасній літературі і практиці існують різні
трактування поняття якість. Міжнародна організація по стандартизації визначає
якість (стандарт ІСО-8402) як сукупність властивостей і характеристик продукції
чи послуг, що додають їм здатність задовольняти обумовлені чи передбачувані
потреби. Цей стандарт увів такі поняття, як «забезпечення якості»,
«керування якістю», «спіраль якості».

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Реферат

Кількість сторінок: 9

Рік захисту: 2010

Ціна: 30 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 324 1221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.