Курсові та дипломні купляють тут

Шляхи підвищення ефективності з точки зору країни

1.    
Шляхи підвищення  ефективності з точки зору країни

2. Шляхи підвищення 
ефективності з точки зору інвесторів. Політика стимулювання

Іноземні інвестиції є однією з поширених форм міжнародного руху капіталів.
У зв’язку з тим, що головною економічною передумовою цього руху є різниця в
нормі прибутку, яка може бути одержана в різних країнах світу, цей процес набув
значного поширення і властивий насамперед економічним взаємовідносинам
розвинених країн світу. Ввезення капіталу у формі прямих та портфельних
інвестицій розглядається цими країнами перш за все як засіб поліпшення стану
платіжного балансу, а також є природним регулятором середнього рівня норми
прибутку в країні.

Вивозячи капітал за національні кордони, його власники керуються наступними
мотивами:

1. Зниження собівартості та підвищення конкурентоспроможності продукції
внаслідок диверсифікації виробництва, збільшення ефективності корпорації та
економії на масштабах, раціоналізація окремих операцій, зменшення податкового
навантаження.

2. Здобуття доступу до природних чи людських ресурсів для надійного
забезпечення власного виробництва.

3. Подолання імпортних бар’єрів та завоювання нових ринків збуту своєї
продукції, здобуття контролю над цими ринками, диверсифікація форм конкурентної
боротьби на них.

4. Міркуваннями геостратегічного характеру: зайняття перспективно вигідної
позиції по відношенню до джерел ресурсів, ринків збуту, ресурсних потоків тощо,
в тому числі — і з метою створення підґрунтя для здійснення політичного впливу
на країну-реципієнта на державному рівні.

5. Досягнення цілі економічного знищення реальних або потенційних
конкурентів.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Реферат

Кількість сторінок: 20

Рік захисту: 2010

Ціна: 50 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.