Курсові та дипломні купляють тут

Сучасний монетаризм

ЗМІСТ

 

Вступ

1.    
Сучасний монетаризм

2.    
Сучасний монетаризм і його вплив на
грошово – кредитну політику

Висновки

Список
використаної літератури

Вступ

 

Сучасний монетаризм як один з напрямів економічної думки виник у 60-х роках
XX ст. у зв’язку з пошуком шляхів подолання інфляції, тривале зростання якої
ставилося за провину економічній політиці, що проводилася за кейнсіанськими
рецептами. Кей-нсіанство сформувалося на межі 20-30-х років, коли потрібно було
подолати глибокий спад виробництва та безробіття. А для цього були придатними
будь-які способи «накачування» державою ефективного попиту як через
фіскально-бюджетну, так і монетарну політику, незважаючи на можливі інфляційні
наслідки.

Сучасний монетаризм сформувався в 60-70-ті роки, коли особливо загострилася
проблема інфляції, а проблеми безробіття та спаду виробництва відійшли на
другий план. Вирішити цю проблему за кейнсіанськими рецептами було неможливо,
потрібні були нові підходи.

Разом з тим сучасний монетаризм не є принципово новою теорією. Він, по
суті, є відродженою й осучасненою неокласичною кількісною теорією. У процесі
розвитку цієї теорії монетаристи спиралися на кейнсіанські дослідження
грошового механізму і, безумовно, запозичили з нього те, що не суперечило
реальній дійсності. Тому між сучасним монетаризмом і кейнсіанством є певна
наступність, тим більше, що і саме кейнсіанство принципово не відкидало
кількісної теорії. Якраз остання була методологічним підґрунтям формування обох
цих напрямів, що, безперечно, сприятиме їх взаємному зближенню.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Реферат

Кількість сторінок: 15

Рік захисту: 2010

Ціна: 40 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 095 3241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.