Курсові та дипломні купляють тут

Проведіть співставлення таких сфер знань та наук про буття, як онтологія, метафізика, космологія

1. Проведіть співставлення таких сфер знань та наук про буття, як онтологія, метафізика, космологія, поясніть їх співвідношення. Як ви вважаєте, чи зберігає в наш час своє значення натурфілософія? – Обґрунтуйте свої твердження. Список літератури

Натуралістичні концепції суспільства Нового часу

Вступ 1. Основні підходи до розуміння суспільства 2. Аналіз натуралістичних концепцій суспільства Нового часу 3. Особливості натуралістичних концепцій суспільства Нового часу Висновки Список літератури

Проблема пізнання в філософії Канта

Вступ 1. Теоретичні аспекти гносеології Канта 2. Аналіз проблеми пізнання у філософії Канта 3. Особливості пізнання у філософії Канта Висновки Список літератури

Сократ про чесноти

Вступ 1. Чеснота – благо безумовне 2. Чеснота пов’язана з користю і щастям 3. Чеснота – це знання Висновки

Демокріт про щастя

Вступ 1. Етика щастя Демокріта 2. Щастя — це найвище добро 3. Значення щастя за Демокрітом Висновки Список літератури

Натурфілософія Ф. Шеллінга

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти натурфілософії Ф. Шеллінга 1.1. Сутність натурфілософії Ф. Шеллінга 1.2. Особливості філософії природи Ф. Шеллінга 1.3. Ідея історизму в натурфілософії Ф. Шелілнга Розділ 2. Дослідження натурфілософії Ф. Шеллінга 2.1. Натурфілософія Ф. Шеллінга і природознавство 2.2. Аналіз праць з натурфілософії Ф. Шеллінга Висновки Список літератури

Розбіжності філософського та психологічного підходів до питання свідомості.

Вступ 1. Розбіжності філософського та психологічного підходів до питання свідомості. 2. Філософські питання психології в роботі С. Л. Рубінштейна. «Людина і світ». Список літератури

Соціальна антропологія

Завдання №1. Розкрити поняття: 1. Світ любові. 2. Мотив. 3. Війна. 4. Масова інформація. 5. Домінування. Завдання №2. Реферат «Характеристика гри» Завдання № 3. Опитувальник на тему «Інституалізація життєвого досвіду» Список літератури

Опитувальник на тему «Смисловий універсам»

1. Що розуміється під смисловим універсумом? 2. Яке значення має духовність для смислового універсаму? 3. Назвіть функції духовних цінностей в контексті смислового універсуму? 4. Розкрийте сутність життєвого світу людини? 5. Назвіть головні способи обґрунтування смислового універсуму людини? Тести 1. Що позначає категорія смиловий універсум а) динамічність і тотальність зв’язків і відносин усіх реальностей суб’єкта, свідомість […]

Варіант 4. Філософія.

1. Какие достоинства философии жизни? 2. В свете роста научного знания существует ли абсолютная истина? 3. Какие характерные черты гипотетико-дедуктивного метода? Список литературы

Філісофія Л. Фейєрбаха

Зміст Вступ 3 1. Постгегелівська криза філософії 4 2. Переорієнтація філософії: людина як основна філософська проблема 6 3. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха 10 Висновки 14 Список використаної літератури 16

Философия эпохи возрождения. Философские воззрения Н.Кузанского, Леонардо да Винчи, Джордано Бруно и Николая Коперника

Содержание 1. Философия эпохи возрождения 3 2. Философские воззрения Н.Кузанского, Леонардо да Винчи, Джордано Бруно и Николая Коперника 5 Список использованной литературы 13