Курсові та дипломні купляють тут

ВАРІАНТ 10. Охарактеризуйте основні здобутки філософської діяльності Сократа.

1. Охарактеризуйте основні здобутки філософської діяльності Сократа. 2. Охарактеризуйте буття в історико-філософському окреслені. 3. У чому проявляється специфіка відображення об’єктивного світу у свідомості? Практичне завдання. «Сучасні західні філософи нехтують онтологічні основи заперечення і розглядають закон виключно як суто мислену логічну категорію, що не має зв’язку з об’єктивною реальністю» (Р. Абдеєв). — Якому філософському принципу суперечить […]

Контрольна з філософії. Варіант 15.

1. Нові концепції держави і права у філософії Н. Макіавеллі, Ж. Бодена, Т. Мора, Т. Кампанелли. 2. Гносеологія, сутність та структура пізнавального процесу. Список літератури

Нравственный мир человека.Телевидение как один из видов современного искусства

Введение 3 1. Нравственный мир человека 5 1.1. Человек и мир 5 1.2. Нравственный мир: три пространства, три времени 6 2. Телевидение как один из видов современного искусства 10 2.1. Телевизионный эфир и его противоречия 10 2.2. Современные телевизионные жанры 12 Заключение 19 Список использованной литературы 20

Детерминизм, фатализм и волюнтаризм при анализе общественного развития

Введение 3 1. Детерминизм и фатализм при анализе общественного развития 4 2. Волюнтаристическая концепция общественного развития 10 Выводы 13 Список использованной литературы 14

РАВНОСИЛЬНОСТЬ СУЖДЕНИЙ

Введение. 1. Общая характеристика суждения. 2. Равносильность суждений. 3.Равносильные формулы логики высказываний (суждений). Выводы. Список использованной литературы.

Философия жизни: закон науки и судьба

Философия жизни: закон науки и судьба 3 Список использованной литературы 10

Співвідношення практики і праці.

Вступ 1. Поняття практики та праці 2. Взаємозв’язок практики та праці 3. Дослідження співвідношення практики і праці Висновки Список літератури

Предмет філософії, її основні функції.

1. Специфіка філософії та її особливості 2. Розуміння предмета філософського знання 3. Основні функції філософії Список літератури

Об’єкт філософії права

Вступ 1. Теоретичні передумови визначення об’єкта філософії права 2. Сфера реалізації духу природного права 3. Особливості об’єкта філософії права Висновки Список літератури

Проблема пізнання у філософії. Філософія Фоми Аквінського. Особливості філософії Нового часу. Сцієнтизм та антисцієнтизм у філософії ХХ ст.

1. Проблема пізнання у філософії. 2. Філософія Фоми Аквінського. 3. Особливості філософії Нового часу. 4. Сцієнтизм та антисцієнтизм у філософії ХХ ст. Список літератури

Міжнародне вимірювання якості вищої освіти: конкурентоспроможність і привабливість

Вступ 1. Сутність і основні засади вимірювання якості вищої освіти 2. Особливості міжнародної оцінки якості вищої освіти Висновки Список використаної літератури