Курсові та дипломні купляють тут

Філософія державного управління

1. Чи існує в Україні потреба у створенні етичної інфраструктури державної служби? Коротко аргументуйте Вашу позицію 2. Охарактеризуйте значимість політичної волі для етичного реформування державної служби 3. На якій основі, на Вашу думку, слід приймати Етичні кодекси окремих організацій – на добровільній чи примусовій? 4. Аргументуйте Вашу позицію щодо можливості/ неможливості використання правових санкцій до […]

Філософія

1. Суспільство як система, його специфічні риси та закономірності функціонування та розвитку 2. Проблеми побудови теоретичних моделей суспільства 3. Рівні суспільного життя. Сутність, генеза та структура суспільних відносин 4. Взаємодія суспільного буття та суспільної свідомості

Матеріалізм і ідеалізм як магістральні напрями розвитку філософії. Онтологія як філософське вчення про буття та коло онтологічних питань. Су

План 1. Матеріалізм і ідеалізм як магістральні напрями розвитку філософії 2. Онтологія як філософське вчення про буття та коло онтологічних питань 3. Суспільно-історичний прогрес, його критерії, суб’єкти та рушійні сили Список використаної літератури

Основне питання філософії, його роль у пізнанні й практиці. Пізнання як спосіб самореалізації людини. Специфіка соціального пізнання.

План 1. Основне питання філософії, його роль у пізнанні й практиці 2. Пізнання як спосіб самореалізації людини 3. Специфіка соціального пізнання Список використаної літератури

Середньовічна філософія. Загальні засади християнської філософії. Спільне і відмінне між патристикою і схоластикою.Яка природа проблем загал

Середньовічна філософія Зміст Вступ 3 1. Загальні засади християнської філософії. Спільне і відмінне між патристикою і схоластикою 4 2. Яка природа проблем загальних понять у філософії номіналізму і реалізму та особливості її вирішення 8 3. «Пізнання істини подвійне: це або пізнання через природу, або пізнання через благодать», — писав Т.Аквінський. Які особливості середньовічного філософського мислення […]

Поняття глобальних проблем, їх класифікація і динаміка

ВСТУП 1. Сутність поняття глобальних проблем 2. Характеристика основних глобальних проблем та їх динаміка 3. Шляхи, методи й засоби вирішення глобальних проблем ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Філософія Фоми Аквінського

ВСТУП 1. Життєвий шлях Фоми Аквінського 2. Томізм (фомізм) сутності, існування, матерії і форми 3. Теорія істини і томізм ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Соціально-економічні фактори глобалізації

ВСТУП 1. Поняття глобальних проблем 2. Причини виникнення глобальних проблем 3. Соціально-економічні фактори глобалізації 4. Шляхи вирішення сучасних глобальних проблем ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Міжнародний тероризм як глобальна проблема

ВСТУП 1. Сутність поняття тероризму та його витоки 2. Класифікація міжнародного тероризму 3. Особливості міжнародного тероризму ХХІ століття ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Внесок В.І. Вернадського в глобалістику

ВСТУП 1. Погляди В.І. Вернадського щодо наукового знання і ноосфери 2. Основні положення вчення В.І.Вернадського про ноосферу 3. Значення ідей В.І.Вернадського ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Філософські школи Давньої Індії

ВСТУП 1. Особливості становлення давньоіндійської філософії 2. Ведична література як основне джерело давньоіндійської філософії 3. Давньоіндійські філософські школи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Філософські школи Давньої Індії

ВСТУП 1. Особливості становлення давньоіндійської філософії 2. Ведична література як основне джерело давньоіндійської філософії 3. Давньоіндійські філософські школи ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ