Курсові та дипломні купляють тут

Філософія серця» Памфіла Даниловича Юркевича

Вступ Розділ І. Основні ідеї філософії Памфіла Юркевича Розділ 2. «Філософія серця» Памфіла Даниловича Юркевича 2.1. Основні засади «філософії серця» Памфіла Юркевича 2.2. Етичний потенціал «філософії серця» Памфіла Юркевича Висновки Список використаної літератури

Зороастризм — релігія давнього Ірану

Зороастризм — релігія давнього Ірану План 1. Пророк Зороастр і його релігійне вчення 2. Зороастрійські релігійні обряди та етика 3. Авеста як священна книга зороастрійців 4. Вплив зороастризму на інші релігії Список використаної літератури

Предмет, структура, функції філософії

План 1. Предмет філософії. Місце філософії в системі суспільствознавчих наук. 2. Основне коло філософських питань. Структура філософії. 3. Філософія і наука: спільне і розбіжне. 4. Функції філософії. Місце і роль філософії у суспільному житті. Список використаної літератури

Міжнародні організаційні механізми розвитку

Міжнародні організаційні механізми розвитку Сталий розвиток суспільства у будь-якому вимірі — будь-то глобальному, національному чи місцевому виглядає сьогодні як одна з найважливіших, невідкладних і всеосяжних проблем. Здається, людство вже наближається до того, щоб дати системні, детально прораховані, із точним передбаченням можливих наслідків відповіді на глобальні виклики епохи. 3 ініціативи Організації Об’єднаних Націй, за активної участі […]

Еволюція взаємозвязку філософії і науки. Взаємозвязок наукового і технічного знання.Наукова теорія, наукова картина світу і науково-дослідни

ПЛАН 1. Еволюція взаємозв’язку філософії і науки 2. Взаємозв’язок наукового і технічного знання 3. Наукова теорія, наукова картина світу і науково-дослідницька програма як форма наукового знання

Модель світу і людини у творчості Сковороди

Вступ 1. Філософська система Г. Сковороди 1.1. Вчення Г. Сковороди про три світи і дві натури 1.2. Людина у творчості Сковороди 2. Символічний світ в працях Г. Сковороди Висновки Список використаної літератури

Чому Біблію характеризують як Одкровення? Кого називають святими «Отцями і Вчителями церкви»? Чим відрізняються західна та східна патристика

План 1. Чому Біблію характеризують як Одкровення? Кого називають святими «Отцями і Вчителями церкви»? Чим відрізняються західна та східна патристика? 2. «Істинний позитивний дух полягає переважно в заміні вивчення перших кінцевих причин вивченням незаперечних законів, іншими словами, — в заміні слова «чому» словом «як». О. Конт. Як можна сформулювати основну ідею позитивізму? 3. Проблема істини […]

Модель світу і людини у творчості Сковороди

Вступ 1. Філософська система Г. Сковороди 1.1. Вчення Г. Сковороди про три світи і дві натури 1.2. Людина у творчості Сковороди 2. Символічний світ в працях Г. Сковороди Висновки Список використаної літератури

Мілетська школа філософії

План Вступ Мілетська школа філософії Висновки Список використаної літератури

Поняття світогляду та його структура.Вихідні ідеї патристики.Позитивізм.Структура та функції свідомості.Культура та її ознаки

1. Поняття світогляду та його структура 2. Вихідні ідеї патристики 3. Позитивізм 4. Структура та функції свідомості 5. Культура та її ознаки Список використаної літератури

Загальна характеристика ранніх форм релігії та аналіз прояву цих форм на сучасному етапі розвитку суспільства.Ортодоксальні школи Давньої Ін

1. Загальна характеристика ранніх форм релігії та аналіз прояву цих форм на сучасному етапі розвитку суспільства 2. Ортодоксальні школи Давньої Індії 3. Філософія пізнього еллінізму 4. Філософи епохи Відродження 5. Проблема людської свободи у філософії І. Фіхте 6. Філософія дискурсивних практик Список використаної літератури

Стародавньокитайська філософія (даосизм, конфуціанство).Основні риси стародавньоіндійської філософії та буддизму

План 1. Стародавньокитайська філософія (даосизм, конфуціанство) 2. Основні риси стародавньоіндійської філософії та буддизму Список використаної літератури