Курсові та дипломні купляють тут

Місце філософії у системі культури

Вступ Місце філософії у системі культури Висновки Список використаної літератури

Пізнання та практика

Вступление 1. Проблема истины в научном познании. Истинность, правдивость и правильность знаний 2. Истина и обман. Практика как критерий истины Выводы Список использованной литературы

Аристотель про політику , державу і політичну справедливість

Вступ 1. Аристотель – великий філософ 2. Політика та політична справедливість 3. Держава за Аристотелем Висновки Список використаної літератури

Світогляд і філософія

План Вступ………………………………………………………………………………………………………3 1. Поняття світогляду. Світогляд як духовно-практичний феномен…….4 2. Характер і структура світогляду……………………………………………………10 3. Філософія. Її предмет та функції…………………………………………………..14 Висновки………………………………………………………………………………………………20 Список використаної літератури……………………………………………………………21

Філософія Л. Фейєрбаха

План 1. Пост гегелівська криза філософії 2. Переорієнтація філософії: людина як основна філософська проблема 3. Антропологічний матеріалізм Л.Фейєрбаха Список використаної літератури

Антична філософія

Вступ 1. Натурфілософія (Фалес, Піфагор, Геракліт, Демокріт) 2. Класичний період старогрецької філософії (Софісти, Сократ, Платон, Аристотель) 3. Філософія епохи еллінізму (стоїки, епікурейство, неоплатонізм) Висновки Список використаної літератури

Цінності та їх роль у житті особи і суспільства

Вступ 1. Цінності як ядро світоглядної проблематики та їх місце у структурі суспільства 2. Проблема критерію ціннісного вибору 3. Ієрархія цінностей людського буття. Класифікація вищих цінностей Висновки Список використаної літератури

Макс Вебер про бюрократію та ієрархію влади

Вступ Макс Вебер про бюрократію та ієрархію влади Висновки Список літератури

Ідеї просвітництва в Україні (Г. Сковорода)

Вступ 1. Просвітництво як ідейна течія кінця XVII – початку XVIII ст. 2. Філософські ідеї Г. Сковороди Висновок Список літератури

Життя і діяльність Демосфена.Види судових промов.Вимоги до зовнішнього вигляду оратора.

1. Життя і діяльність Демосфена 2. Види судових промов 3. Вимоги до зовнішнього вигляду оратора Список літератури

Політичні погляди Августина.

Вступ 1. Августин Блаженний – найбільш яскравий представник патрістики 2. Політико-правові погляди А. Августина Висновки Список літератури

Конт. Про розсудок і розум.

План Вступ 1. Розум і розсудок у Конта 2. Закон трьох стадій Висновки Література