Курсові та дипломні купляють тут

Опитувальник на тему «Смисловий універсам»

1. Що розуміється під смисловим універсумом?
2. Яке значення має духовність для смислового універсаму?
3. Назвіть функції духовних цінностей в контексті смислового універсуму?
4. Розкрийте сутність життєвого світу людини?
5. Назвіть головні способи обґрунтування смислового універсуму людини?
Тести
1. Що позначає категорія смиловий універсум
а) динамічність і тотальність зв’язків і відносин усіх реальностей суб’єкта, свідомість якого переміщається з однієї з них в іншу;
б) утворення людських рас та нормальні варіації фізичної будови людини;
в) культура людського мислення, вироблення критичної неупередженої позиції у міжіндивідуальних та соціально-культурних діалогах
2. Визначте поняття історичного процесу в контексті смилового універсаму
а) дроблення Буття і Менталітету на все більш проявлені і об’єктивні форми існування;
б) послідовність явищ, що пов’язані між собою причинними або структурно-функціональними залежностями;
в) сукупність ідей, поглядів, теорій, соціальних почуттів, звичок і звичаїв людей, що відображають суспільне буття
3. Що є вищим ієрархом серед життєвих світів людини
а) світ повсякденного життя з її принципами «тут і зараз» і «віч-на-віч»;
б) єдність природної та суспільної дійсності, зумовленої практичною діяльністю;
в) цілісна система, яка розвивається в діалектичній єдності природи і суспільства
4. Назвіть фундаментальні властивості світу
а) об’єктивність, абстрактність, історичність;
б) абсолютність, вічність, непорушність;
в) цілісність, саморозвиток, конкретна всезагальність
5. Для чого служать комунікативні зв’язки між світами людини
а) такі зв’язки забезпечують еталонність емоційної атмосфери групи для особистості і її задоволеність цією атмосферою;
б) такі зв’язки забезпечують внутрішню цілісність людини і чіткість контурів очікуваних від неї дій (передбачуваність поведінки і дій) в умовах взаємодії;
в) такі зв’язки забезпечують підвищення еталонності людини, підкреслене дотримання норм, цінностей, традицій в екстремальних умовах

Параметри роботи та координати виконавця: mars1814

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 4

Рік захисту: 2014

Ціна: 25 грн.

Контактна особа: Олександр

Телефон: (066)449-98-96

E-mail: mars1814@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.