Курсові та дипломні купляють тут

Податкова система

Вступ 1.Податкові різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій. Порядок їх застосування при нарахуванні податку на прибуток 2. Платники екологічного податку, об’єкти, база оподаткування та ставки податку Тестові завдання Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників за рахунок: а) доходів платника; б) прибутків платника; в) розміру об’єкта оподаткування; г) цінової надбавки. Витрати на ліквідацію осно¬вних засобів […]

Податкова система

Ессе: Основні завдання податкової політики в Україні 1. Способи сплати податкових платежів та їх характеристика 2. Елементи податку, їх характеристика 3. Зміст, значення та необхідність єдиного податку. Групи платників податку та ставки Задача Робітник (батько-одинак, 1 дитина) за квартал по основному місцю роботи мав такі доходи: — заробітна плата за січень – 1750 грн., за […]

Податкова система

Ессе: Становлення і розвиток податкової служби України 1. Способи сплати податкових платежів та їх характеристика 2. Елементи податку, їх характеристика 3. Зміст, значення та необхідність єдиного податку. Групи платників податку та ставки Задача Робітник (батько-одинак, 1 дитина) за квартал по основному місцю роботи мав такі доходи: — заробітна плата за січень – 1750 грн., за […]

Податкова система

Ессе: Аналіз причин ухилення від сплати податків в Україні 1. Суб’єкт оподаткування та його характеристика 2. Непрямі податки, їх характеристика, ознаки, переваги та недоліки 3. Податок на доходи фізичних осіб та його характеристика Задача Підприємство для власних потреб придбало у Німеччині легковий автомобіль за контрактною ціною у €7000. Об’єм циліндрів двигуна внутрішнього згорання – 2500 […]

Податкова система

Перша частина контрольної роботи – Ессе на тему «Напрямки підвищення ефективності податкової політики України» Вступ Основна частина Висновки 1. Передумови виникнення та розвитку податків 2. Місцеві податки та збори їх характеристика 3. Податок на додану вартість: його сутність та особливості Практичне завдання Виробником тютюнових виробів на початок звітного місяця були встановлені наступні максимальні роздрібні ціни: […]

Податкова система

Ессе на тему: Передумови та необхідність виникнення податків Вступ Основна частина Висновки Теоретичні питання 1. Податок та його сутність, ознаки, функції 2. Загальнодержавні податки їх характеристика та види 3. Податок на прибуток: його сутність та елементи Задача Фізична особа – найманий працівник за результатами року подає річну декларацію про майновий стан та доходи з метою […]

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Правила фінансування та їх врахування при розробці та виконанні бюджетів 2. Лізингове фінансування як джерело довгострокового позикового капіталу 3. Корпоративні операції з цінними паперами власної емісії 4. Переважне право на придбання нових акцій Висновки Список використаних джерел

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Сутність, необхідність та завдання фінансового контролінгу 2. Операційний контролінг та його функціональні завдання 3. Фінансово-правові аспекти реорганізації підприємств шляхом розкрупнення 4. Ліквідація як форма реорганізації Висновки Список використаних джерел

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Сутність, необхідність та завдання фінансового контролінгу 2. Операційний контролінг та його функціональні завдання 3. Фінансово-правові аспекти реорганізації підприємств шляхом розкрупнення 4. Ліквідація як форма реорганізації Висновки Список використаних джерел

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

1. Правила фінансування та їх врахування при розробці та виконанні бюджетів 2. Лізингове фінансування як джерело довгострокового позикового капіталу 3. Корпоративні операції з цінними паперами власної емісії 4. Переважне право на придбання нових акцій Висновки Список використаних джерел

Податкова система

Ессе: Еволюція розуміння сутності та призначення податків Вступ Основна частина Висновки Контрольні завдання 1. Перекладання податкових платежів та його характеристика 2. Ухилення від оподаткування: причини, способи, наслідки 3. Порядок розрахунку та сплати мита в Україні Практичне завдання Протягом звітного періоду лікеро-горілчаний завод планує виробити горілку в обсязі 3 млн. пляшок ємністю 0,5 л., з яких […]

Бюджетна система

1. Характеристика нормативних актів, які регулюють бюджетні відносини у суспільстві 2. Особливості складання кошторису бібліотек, будинків культури та інших культурно-освітніх закладів 3. Склад і структура доходів бюджету України, їх класифікація Висновки Список використаних джерел