Курсові та дипломні купляють тут

Облік і звітність в оподаткуванні

Завдання 6. Необхідно: заповнити фрагмент книги обліку доходів та визначити величну ЄП, яку має сплатити ПП «Остапенко» за 1 квартал 20ХХ року. Дані для розрахунку: ПП «Остапенко» — платник ЄП третьої групи, неплатник ПДВ, займається роздрібною та оптовою торгівлею (у т. ч. за договорами комісії). У штаті у нього працює 3 реалізатори. У березні 20ХХ […]

Податковий облік

1. Відповідальність за порушення податкового законодавства 2. Облік та нарахування податку на землю Практичні завдання Завдання 1 ТОВ «Тера» було надано податкові декларації з податку на додану вартість за січень 2010 р., березень 2010 р., квітень 2010 р., травень 2010 р. з порушенням строків, визначених законодавством. ДПС прийнято рішення про застосування та стягнення сум штрафних […]

Оподаткування

Визначити величину ПДВ, який підлягає сплати в бюджет, або величину бюджетного відшкодування за таких умов: 1)придбано продукції за контрактом №18 на суму 3000 грн. з оплатою у звітному періоді. 2)перераховано постачальнику за одержану продукцію 120000 грн 3)придбано товару за контрактом №5 у постачальника на суму 48000 грн.

Оподаткування

Завдання 1 Українське підприємство «Рідна мова» надрукувало словники українсько-іноземної мови накладом 10 тис. примірників з ціною 20,00 грн. кожен. Здійснено постачання словників: 1) 9 тис. примірників – українському підприємству «Знання» на суму 180000,00 грн. (без ПДВ). 2) 1 тис. примірників – білоруському підприємству «Наука» на суму 20000,00 грн., про що свідчить МД. Необхідно: визначити, які […]

Оподаткування

Завдання 1. Необхідно: визначити, коли до платника податків застосовується податкова застава, а коли адміністративний арешт активів: — платник в декларації з податку на додану вартість за червень поточного року показав ПДВ до сплати в бюджет в сумі 3000 грн. Кінцевий термін сплати узгодженої суми податкового зобов’язання з ПДВ – 30 липня поточного року. У встановлені […]

Оподаткування

Завдання1. Необхідно: визначити, які з наведених нижче виробничих ситуацій оподатковуються ПДВ та визначити базу їх оподаткування. 1) Українське підприємство «Вега» закупило на території Польщі товар та продало його російській фірмі «Амела» — без перетину митного кордону України. 2) Українське підприємство «Вега» продало білоруській фірмі «Радуга» продукцію власного виробництва. Покупець прийняв продукцію на складі підприємства та […]

Фінансовий менеджмент

Розв*язати ситуацію. Ви працюєте на посаді менеджера по прибутковості інвестицій. Фірмі відомі наступні дані: Показники 2011 2012 Сума інвестицій, млн грн. 85 98 Прибуток інвестицій, грн. 8,6 9,0 Оцініть реальний об*єм інвестицій на наступний рік, якщо відомо, що в наступному році прибутковість інвестицій буде середньою, а в відсотках складає 12%.

Контролінг

Вихідні дані. На підприємстві розпочата підготовка короткострокового фінансового плану на наступний рік. Вихідні припущення: — бюджет розробляється поквартально; — підприємство виробляє і продає один вид продукції; — податок на прибуток розраховується по спрощеній схемі – прибуток розраховується за рік і рівномірно ділиться між кварталами. Система бюджетів складається поквартально на основі даних про прогнозовані обсяги збуту […]

Фінансовий аналіз

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт оборотності основних засобів 2. Тривалість фінансового циклу. 3. Тривалість операційного циклу. 4. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 18%. 5. Коефіцієнт притоку грошових коштів. 6. «Золоте правило економіки»: темп приросту чистого прибутку, темп приросту чистого доходу (виручки) від реалізації, темп приросту власного капіталу, темп приросту […]

Фінанси

Завдання 1 На індивідуальному рівні необхідно визначити, які із наведених факторів зовнішнього середовища підприємництва відносяться до факторів прямого впливу, а які до факторів непрямого впливу та занести результат в табл. Підрахувати отримані бали. Фактори зовнішнього середовища підприємництва: — політичні фактори, міжнародна політика — імідж підприємства, джерела «силового тиску» на підприємця (рекет, вимагачі) — споживачі — […]

Фінанси

Завдання 4 Лубенський меблевий комбінат 23 листопада подав до відділення ПАТ «Унікредит банк» м. Лубни платіжне доручення на 75000 грн. для перерахування коштів Волинському ліспромгоспу за отриману 2 листопада сировину. Коштів на поточному рахунку комбінату достатньо для здійснення операції. Пояснити, яке рішення прийме банк щодо платіжного доручення. Чи може банк здійснювати оплату платіжного доручення при […]

Оподаткування

Підприємство за звітний період (3 квартал 2017 року) випустило 600 одиниць продукції. Матеріальні затрати на виробництво одиниці продукції склали 1000 грн. Фонд оплати праці на підприємстві за звітний період склав 20 000 грн., у т.ч. 16 000 – зарплата працівників основного виробництва і 4 000 зарплата адміністрації. Балансова вартість основних засобів складає 700 000 грн., […]