Курсові та дипломні купляють тут

Оподаткування

1. Загальнодержавні податки 2. Екологічний податок Практичнее завдання 1. За наведеними нижче залишками скласти початковий баланс, для чого визначити, які статті належать до активу балансу, а які – до пасиву. Розмір статутного фонду буде дорівнювати різниці Актив – Пасив. Баланс навести у вигляді сальдової відомості за синтетичними рахунками. Залишки на 01.01.2011 Сума Основні засоби, п.в. […]

Місцеві фінанси

1.Основи теорії місцевого самоврядування та місцевих фінансів 2.Територіальна громада, її роль та правовий статус 3.Місцеві податки та збори 4.Методи планування видаткової частини місцевих бюджетів 5.Визначення та види бюджетного федералізму 6.Контроль і аудит фінансової діяльності місцевого самоврядування Список використаних джерел

Фінансовий аналіз

ВСТУП Фінансова звітність як джерело фінансового аналізу, її характеристика Задача Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу . 2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами. 3. Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності. 4. Коефіцієнт фінансової незалежності. 5. Коефіцієнт оборотності запасів. 6. Тривалість(період) обороту кредиторської заборгованості. 7. Рентабельність продаж. 8. Ефект фінансового важеля, якщо […]

Фінансовий менеджмент

ТЕМА 1: Прості ставки позикових відсотків та прості облікові ставки 1. Позика у розмірі 22000 видається на 2,5 років за простою ставкою відсотків 37 % річних. Визначити розмір нарощеної суми. 2. Кредит у розмірі 22000 видається з 18.09 по 26.12 під 37 % річних. Визначити розмір нарощеної суми (при звичайних та точних відсотках), якщо у […]

Фінансовий аналіз

Завдання 1. Навести стислу характеристику підприємства та результатів його діяльності за звітний період. Завдання 2. 2.1. Оцінити динаміку майна та фінансових результатів діяльності підприємства. Завдання 3. Структурно-динамічний аналіз балансу підприємства. 3.1. Скласти ущільнений аналітичний баланс, провести його аналіз. 3.2. Оцінити загальну структуру майна та джерел формування капіталу підприємства. Завдання 4. Оцінка ліквідності підприємства. 4.1. Оцінити […]

Фінансовий аналіз

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт оборотності основних засобів. 2. Тривалість фінансового циклу. 3. Тривалість операційного циклу. 4. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 18%. 5. Коефіцієнт притоку грошових коштів. 6. «Золоте правило економіки»: темп приросту чистого прибутку, темп приросту чистого доходу (виручки) від реалізації, темп приросту власного капіталу, темп приросту […]

Фінансовий аналіз

Вступ Фінансова звітність як джерело фінансового аналізу, її характеристика Задача Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт маневреності функціонуючого капіталу . 2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами. 3. Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності. 4. Коефіцієнт фінансової незалежності. 5. Коефіцієнт оборотності запасів. 6. Тривалість(період) обороту кредиторської заборгованості. 7. Рентабельність продаж. 8. Ефект фінансового важеля, якщо […]

Міжнародні фінанси

Вступ 1. Принципи розподілу капіталів у світовій економіці 2. Міжнародні фінансові потоки та механізми їх обслуговування Висновки Список використаних джерел

Оподаткування

1. Загальна класифікація податків 2. Юридичні та фізичні особи як платники єдиного податку Задача 1 Підприємство у звітному періоді за результатами господарської діяльності мало таки показники : 1. Собівартість виробленої та проданої продукції – 517500 грн. 2. Вартість придбаних і витрачених на виробництво продукції сировини і матеріалів – 241500 грн. 3. Вартість придбаних у звітному […]

Фінансовий аналіз

ВСТУП Еволюція підходів до аналізу звітності Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт зносу основних засобів. 2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами. 3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 4. Коефіцієнт автономії. 5. Коефіцієнт оборотності запасів. 6. Тривалість(період) обороту дебіторської заборгованості. 7. Рентабельність власного капіталу. 8. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 22%. 9. Тривалість […]

Місцеві фінанси

1.Формування науки про місцеві фінанси 2.Бюджетний процес 3.Бюджет розвитку місцевого самоврядування 4. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету 5. Вертикальні дисбаланси та їх фінансове вирівнювання 6. Комунальний кредит Список використаних джерел

Місцеві фінанси

1.Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів в Україні 2. Правові основи виконання місцевих бюджетів 3. Внесення змін до бюджетних призначень 4. Моніторинг виконання бюджету 5. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів 6. Фінансові ресурси комунальних підприємств за їх видами Список використаних джерел