Курсові та дипломні купляють тут

Фінансовий аналіз

Вступ Прийоми фінансового аналізу Задача Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт реальної вартості майна. 2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 3. Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів. 4. Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу. 5. Рентабельність основної діяльності. 6. Період окупності власного капіталу. 7. Тривалість (період) обороту кредиторської заборгованості. 8. Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності.* 9. Коефіцієнт фінансової […]

Місцеві фінанси

1.Формування науки про місцеві фінанси 2.Бюджетний процес 3.Бюджет розвитку місцевого самоврядування 4. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету 5. Вертикальні дисбаланси та їх фінансове вирівнювання 6. Комунальний кредит Список використаних джерел

Фінансова математика

Задача 1 Первоначальный вклад равен S(0)=150, годовая ставка i=11%, строк контракта в годах – n=4 лет. Определить величину наращения сумы в конце срока контракта при следующих способах начисления: а) 11% – простая ставка б) 11% – сложная ставка в) при периодическом начислении 3 раза в год г) при непрерывном начислении. Определить период удвоения вклада при […]

Фінансовий менеджмент

ТЕМА 1: Прості ставки позикових відсотків та прості облікові ставки 1. Позика у розмірі 14000 грн. видається на 3,5 років за простою ставкою відсотків 24% річних. Визначити розмір нарощеної суми. 2. Кредит у розмірі 14000 грн. видається з 17.01 по 22.06 під 24% річних. Визначити розмір нарощеної суми (при звичайних та точних відсотках), якщо у […]

Фінансовий аналіз

ВСТУП Основні напрями і види фінансового аналізу Задача Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт придатності основних засобів. 2. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами. 3. Коефіцієнт швидкої(критичної) ліквідності. 4. Коефіцієнт фінансової незалежності. 5. Коефіцієнт оборотності запасів. 6. Тривалість(період) обороту дебіторської заборгованості. 7. Рентабельність продаж. 8. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 20%. […]

Оподаткування

Завдання 3 Отримати достатні докази про достовірність відображення операцій з основними засобами. Встановити реальність статей балансу і показників звітності, що відображають основні засоби. Одержати документальне підтвердження обґрунтованості даних про наявність і рух основних засобів, правильність визначення амортизації, доцільність результатів реалізації і вибуття основних засобів. Організацією в березні звітного року в банку було взято кредит в […]

Фінансовий аналіз

ВСТУП Значення та зміст фінансового аналізу в умовах ринкової економіки, його основні завдання Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт зносу основних засобів. 2. Величина власних оборотних коштів (функціонуючий капітал). 3. Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття). 4. Коефіцієнт автономії. 5. Коефіцієнт оборотності активів. 6. Тривалість(період) обороту запасів. 7. Коефіцієнт окупності виробничих затрат. 8. […]

Проектне фінансування

1. Схема ситуаційного аналізу інвестиційного проекту передбачає здійснення наступних напрямів аналізу: 2. Переваги та недоліки використання показника “індекс рентабельності” у процесі аналізу інвестиційного проекту: 5. Вартість капіталу, сформованого за рахунок емісії привілейованих акцій визначається за формулою:

Податкове рахівництво

Завдання 1 Заповнити податкову накладну на декілька товарів або послуг (обрати п’ять товарів/послуг із різними одиницями виміру), які оподатковуються за ставкою 20%. Перед заповненням ознайомитись із положеннями Порядку заповнення податкової накладної (наказ Міністерства фінансів України 31.12.2015 № 1307). Завдання 2 Визначити суму акцизного податку (у тому числі по операціях з реалізації вироблених в Україні підакцизних […]

Фінансовий аналіз

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Рентабельність операційних витрат. 2. Синхронність вхідних та вихідних грошових потоків 3. Коефіцієнт приросту основних засобів. 4. Фондомісткість. 5. Коефіцієнт фінансової стійкості. 6. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу. 7. Тривалість (період) обороту грошових коштів. 8. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 25%. 9. Коефіцієнт синхронності вхідних та вихідних […]

Фінансовий менеджмент

ЗАДАЧА 1 Розглядається можливість реалізації інвестиційного проекту. За підрахунками фахівців була розроблена таблиця витрат та доходів за якою підрахували чисті вигоди проекту. Визначити чисту теперішню вартість проекту при 13% та його норму рентабельності роки Чисті вигоди 0 1 2 -20000 12000 12000 ЗАДАЧА 2 Інвестор має можливість використовувати 2 млн. грн. двома альтернативними способами 1) […]

Податкове рахівництво

Завдання 1 Заповнити податкову накладну на декілька товарів або послуг (обрати п’ять товарів/послуг із різними одиницями виміру), які оподатковуються за ставкою 20%. Перед заповненням ознайомитись із положеннями Порядку заповнення податкової накладної (наказ Міністерства фінансів України 31.12.2015 № 1307). Завдання 2 Визначити суму акцизного податку (у тому числі по операціях з реалізації вироблених в Україні підакцизних […]