Курсові та дипломні купляють тут

Оподаткування

Необходимо определить все виды и суммы налогов, которые подлежат уплате в государственный бюджет (возмещению из бюджета) по результатам отчетного месяца, если предприятие реализует разные виды продукции. Исходные данные: На протяжении отчетного месяца осуществлены следующие операции: 1. Закуплено сырье на изготовление продуктов детского питания на сумму 54 000 грн. (с учетом НДС). 2. Перечислена предоплата за […]

Фінансовий аналіз

Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників: 1. Коефіцієнт швидкої (термінової) ліквідності. 2. Чистий грошовий потік від операційної діяльності. 3. Ефект фінансового важеля, якщо ставка по кредитах 17%. 4. Рентабельність власного капіталу. 5. Коефіцієнт кореляції вхідного та вихідного грошового потоків. 6. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 7. Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності. 8. Коефіцієнт придатності основних засобів. 9. […]

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Задача 1. Прийнято рішення про заснування акціонерного товариства. Засновниками була організована емісія простих акцій, результати якої характеризуються такими даними: • номінальна вартість акцій — 200 грн., курс емісії — 100 %; • кількість акцій, які підлягають розміщенню, — 10 000 шт.; • накладні затрати, пов’язані із заснуванням підприємства, — 100 000 грн; • на момент […]

Фінансовий контролінг

1. Інформаційне забезпечення фінансового контролінґу 2. Система мотивації як інструмент контролінґу поведінки та її елементи 3. Задача. Підприємство займається виробництвом та реалізацією одного виду продукції з оптовою ціною за одиницю (p = 150 грн) та змінними витратами на одиницю (v = 100 грн). а) Розрахувати точку беззбитковості у разі, якщо величина постійних витрат становить 5000, […]

Фінанси

Задача 1 Визначити доход, який можна отримати по облігації за 1 квартал, за півроку і в кінці року, якщо відомо: номінальна вартість облігації 10 тис. грн., купонна ставка – 70% річних. Задача 2 Банк приймає депозити від фізичних осіб на три місяці за ставкою 14% річних, на шість місяців — за ставкою 16% річних і […]

Оподаткування

Практичне завдання 1. За наведеними нижче залишками скласти початковий баланс, для чого визначити, які статті належать до активу балансу, а які – до пасиву. Розмір статутного фонду буде дорівнювати різниці Актив – Пасив. Баланс навести у вигляді сальдової відомості за синтетичними рахунками. Залишки на 01.01.2011 Сума Основні засоби, п.в. 356000 Знос основних засобів 567000 Сировина […]

Державний фінансовий контроль

Завдання 1. Вихідні дані: Організація купила у фізичної особи приватизовану квартиру і поставила на облік як нематеріальний актив на рахунок 04 «Нематеріальні активи». За послуги нотаріусу по оформленню договору купівлі-продажу сплачено готівкою 2800 грн. Розрахунок з продавцем був зроблено з розрахункового рахунку організації на особовий рахунок продавця в Ощадбанку в сумі 380 000 грн. За […]

Державний фінансовий контроль

Завдання 1. Вихідні дані: З балансу підприємства списані два верстати, первинною вартістю 43 500 грн. кожен, унаслідок передчасного зносу. По одному амортизаційні відрахування склали 36 800 грн., а по другому — 40 000 грн. У акті на ліквідацію верстатів вказані причини неповної амортизації — невчасне проведення ремонтів через відсутність запасних частин. Акт затверджений керівником. За […]

Державний фінансовий контроль

Завдання 1 Списані з балансу два холодильники, первинною вартістю 13 500 грн. кожен, унаслідок передчасного зносу. По одному холодильнику амортизаційні відрахування склали 11 800 грн., а по другому — 12 000 грн. У акті на ліквідацію холодильників вказані причини неповної амортизації — невчасне проведення ремонтів через відсутність запасних частин. Акт затверджений керівником. За демонтаж холодильників […]

Податкова система

Практична частина: Завдання 1. Необхідно: визначити суму ПЗ та ПК, суму ПДВ що підлягає сплаті до бюджету у вересні поточного року Дані для розрахунку: Операції за серпень: 1. підприємство надало послуги ТОВ «Меркурій» (резидент, платник ПДВ) на суму 12000,00 грн у т. ч ПДВ.; 2. відвантажено 3 холодильники (товар) ТОВ «Ікра» (платник ПДВ) на суму […]

Гроші і кредит

Розв’язання задачі полягає у розрахунках з метою отримання відповіді на таке питання: 1) Чому дорівнює М1; 2) Як зміниться М1 якщо зміниться МВ; СR; HR; 3) Як треба змінити МВ, щоб збільшилось М1. 4) Як треба змінити HR, щоб збільшилось або зменшилось М1. Розрахунки здійснити на основі даних табл. показник позначення показника сума 1. Грошова […]

Фінансовий менеджмент

Задача 1. Рассчитать недостающие параметры кредитной операции, используя «английскую», «французскую», «германскую» практики начисления простых процентов и данные табл. 1. Построить график кредитной операции. Таблица 1 Параметры кредитной операции первонача-льная сума долга, д.е. Дата Срок, дни годовая ставка процентов, % Наращенная сумма, д.е. Сума процентных денег, д.е. Коэффициент наращения выда-чи пога-шения 04.10 10.11 23 645 Задача […]