Курсові та дипломні купляють тут

Міжнародні фінанси

ВСТУП 1. Фінансування і кредитування експортних операцій 2. Фінансування імпортних операцій ВИСНОВКИ Список використаних джерел

Місцеві фінанси

1. Формування науки про місцеві фінанси 2. Бюджетний процес 3.Бюджет розвитку місцевого самоврядування 4. Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету 5. Вертикальні дисбаланси та їх фінансове вирівнювання 6. Комунальний кредит Список використаних джерел

Страхування

1.У чому суть правових відносин страховика й страхувальника? 2. Перелічіть основні організаційно-правові форми страхування в Україні. 3. Які правові документи є основними в страховій діяльності? 4.Дайте класифікацію майнового страхування за господарюючими суб’єктами. Тести 4. Які функції виконує страхування? А) Заощадження коштів; б) превентивну; в) регулятивну; г) формування і використання резервів; д) ризиковану. 10. Які з […]

Фінанси підприємств

1.Основи організації фінансів підприємств 2.Класифікація і принципи організації оборотних коштів Задача 1 Керівництво фірми прогнозує збільшити виручку від реалізації продукції на 12 %. Поточна виручка — 52 тис гр. од., а змінні витрати – 40 гр. од. Постійні витрати – 7 гр. од. Визначити суму прибутку, яка відповідатиме новому обсягу виручки від реалізації. Зробіть висновок […]

Фінанси

1. Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи 2.Податкова система: поняття, основи побудови 3. Обґрунтуйте необхідність створення та призначення державних цільових фондів 4.Які ви знаєте цінні папери? Дайте їм характеристику Задача 3. Акціонерним товариством зареєстровано 10 тис. звичайних акцій, з яких 9 тис. було продано акціонерам. Через якийсь час суспільство викупило в інвесторів […]

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

1.Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства 2.Викуп акціонерним товариством акцій як інструменти дивідендної політики Практичне завдання. Зробіть висновки щодо фінансового стану підприємства. Запропонувати пропозиції і рекомендації щодо напрямів поліпшення фінансового стану підприємства. Список використаних джерел

Фінанси

Виходячи з наступної інформації оцініть рівень рівномірності грошових потоків та ефективності управління ними на підприємстві протягом досліджуваного періоду. За результатами розрахунків зробіть висновки. Інформація про рух грошових коштів від операційної діяльності у звітному періоді Показники січень лютий березень квітень травень червень липень 1. Всього надходження грошових коштів 22,5 13,4 18,2 27,5 23,8 38,6 19,7 1.1 […]

Оподаткування

Практичне завдання № 2. Працівнику підприємства, для якого підприємство є основним місцем роботи станом на 1 січня звітного року і який надав подовжене посвідчення особи, віднесеної до 2 категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи, нараховано заробітну плату: — у січні – в сумі 1730,00 грн.; — у лютому – в сумі 1580,00 грн. Необхідно розрахувати податок […]

Оподаткування

Завдання1. Необхідно: визначити, які з наведених нижче виробничих ситуацій оподатковуються ПДВ та визначити базу їх оподаткування. 1) Українське підприємство «Вега» закупило на території Польщі товар та продало його російській фірмі «Амела» — без перетину митного кордону України. 2) Українське підприємство «Вега» продало білоруській фірмі «Радуга» продукцію власного виробництва. Покупець прийняв продукцію на складі підприємства та […]

Фінансовий аналіз

1/ застосовуючи фінансову звітність провести аналіз основних показників та розробити рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо покращення його фінансового стану, показників рентабельності і оборотності активів; 2/ оцінити стан основних засобів, дебіторської та кредиторської заборгованості та запропонувати управлінські рішення; 3/ дати характеристику грошових потоків підприємства, оцінити доходність цінних паперів та запропонувати управлінські рішення.

Оподаткування

5.1. Фізична особа продає юридичній особі легковий автомобіль оцінною вартістю 74 000 грн. Для фізичної особи такий продаж є першим у звітному році, що зазначено в договорі купівлі-продажу. 5.2. Фізична особа продає легковий автомобіль юридичній особі. Для фізичної особи це вже другий продаж автомобіля у звітному році, що зафіксовано в договорі купівлі-продажу. Договірна вартість автомобіля […]

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання

1. Неокласичні концепції управління фінансами підприємств 2. Подрібнення акцій власної емісії як інструменти дивідендної політики Практичне завдання. Зробіть висновки щодо фінансового стану підприємства. Запропонувати пропозиції і рекомендації щодо напрямів поліпшення фінансового стану підприємства. Список використаних джерел