Курсові та дипломні купляють тут

Оцінка фінансового стану підприємства

Вступ 1. Теоретичні та методологічні аспекти аналізу звітності підприємства 1.1. Економічна сутність та необхідність аналізу звітності підприємства 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу звітності підприємства 1.3. Система показників, що характеризують фінансовий стан на основі звітності підприємства та методика їх розрахунку 1.4 Висновки 2. Аналіз фінансового стану ВАТ «Іркліївский маслосирзавод» 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Оцінка фінансової стійкості […]

Звіт з практики

Вступ Діагностика управління грошовими потоками ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» 1. Організаційно – економічна характеристика підприємства 2. Аналіз руху грошових потоків 3. Розрахунок фінансової потреби ВАТ «Черкаський хлібокомбінат» 4. Оцінка результативності діючої політики управління грошовими потоками Висновки Перелік використаної літератури, нормативних актів Додатки

Управління грошовими потоками на підприємстві

Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи управління грошовими потоками на підприємстві 1.1 Планування та контролінг грошових потоків 1.2 Теоретичний базис та функції управління грошовими потоками 1.3 Методологічні системи забезпечення та методичний інструментарій управління грошовими потоками Розділ 2 політика управління грошовими потоками підприємства ват «черкаський комбінат хлібопродуктів» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз […]

Фінансова кредитна підтримка підприємництва в Україні

ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади фінансового кредитування 5 1.1. Фінансово-кредитні аспекти розвитку підприємництва 5 1.2. Процес управління фінансовим кредитуванням 11 Розділ 2. Управління процесом фінансового кредитування на прикладі ВАТ „Білокриницький маслосирзавод” 17 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 17 2.2. Методика оцінки кредитоспроможності позичальника 22 Розділ 3. Удосконалення процесу підтримки підприємництва 31 3.1. Ефективність бюджетних […]

Фінансово-інвестиційна діяльність нерезидентів в Україні

Зміст Вступ…………………………………………………………………………..3 Розділ I: Теоретичні основи фінансово-інвестиційної діяльності нерезидентів в Україні………………………………………………………………5 Розділ II: Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності нерезидентів в Україні………………………………………………………………………………12 Розділ III: Шляхи вдосконалення державного регулювання фінансово-інвестиційної діяльності підприємств нерезидентів в Україні………………….19 Висновки…………………………………………………………………….28 Список використаної літератури………………………………………….31

Грошовий ринок та механізм його функціонування

ЗМІСТ Вступ 3 1. Види та функції грошей. Роль, значення і структура грошового ринку 5 2. Попит та пропозиція на грошовому ринку 11 3. Аналіз грошового ринку України на сучасному етапі 15 4. Проблеми державного регулювання грошового ринку 21 5. Перспективні напрямки фінансової та монетарної політики 24 Висновки 31 Список використаної літератури 33

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів на підприємстві

Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи формування та використання фінасових ресурсів 1.1 Сутність та види фінансових ресурсів підприємства 1.2 Законодавчо-нормативна база та інформаційні джерела дослідження 1.3 Механізм оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 1.4 Шляхи оптимізації структури фінансових ресурсів Розділ 2 аналіз формування та використання фінансових ресурсів ват племінний завод – дослідне господарство «золотоніське» 2.1 […]

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СВІТОВИХ ФІНАНСОВИХ КРИЗ 5 1.1. Основні підходи до визначення фінансових криз та їх видів 5 1.2. Причини виникнення фінансових криз 11 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ВПЛИВУ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ 20 2.1. Аналіз фінансових криз у розвинених країнах світу 20 2.2. Вплив світової […]

Податок на додану вартість та його роль у формуванні бюджетів

Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКІВ З ПРОДАЖУ ТА ОБОРОТУ ДЛЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 5 1.1. Історія розвитку ПДВ 5 1.2. Основні моделі ПДВ 10 1.3. Світовий досвід застосування ПДВ 17 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПДВ В УКРАЇНІ 33 2.1. Історія запровадження ПДВ в Україні 33 2.2. Організаційно-правові засади справляння ПДВ в […]

Долар США як світова резервна валюта

ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття світова резервна валюта 4 2. Долар, як резервна валюта 6 Висновки 14 Список використаної літератури 15

Управління оборотними коштами підприємства на прикладі ЗАТ «Завод Реклами»»

Вступ — 3 — 1. Теоретичні аспекти управління оборотними коштами підприємства. — 6 — 1.1. Економічний зміст оборотних коштів та управління ними. — 6 — 1.2. Джерела формування оборотних коштів. — 11 — 1.3. Методи аналізу використання оборотних коштів та їх нормування. — 16 — 2. Аналіз управління оборотних коштів ЗАТ „Завод Реклами”. — 30 […]

Податковий контроль

Завдання на індивідуальну роботу: На підставі фінансової звітності підприємства за 2009-10 рр. зробити висновки щодо його місця в галузі і загального фінансового стану. Оцінити вплив цих факторів на податкоспроможність підприємства. На першому етапі рекомендується надати загальну характеристику місця підприємства в галузі, звернувши увагу на таке: Чи є підприємство лідером, середнім за показниками чи аутсайдером в […]