Курсові та дипломні купляють тут

Оцінювання фінансової стійкості підприємства та шляхи її підвищення

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Фінансова стійкість господарюючих суб’єктів 5 1.1. Суть та необхідність фінансової стійкості підприємства 5 1.2. Аналіз фінансової стійкості 9 Розділ 2. Ринкова стійкість підприємств 17 2.1. Ринкова система і організація підприємництва 17 2.2. Характеристика та аналіз ринкової стійкості підприємства 21 Розділ 3. Аналіз фінансового стану ТОВ “Ліко–принт” 25 3.1. Загальна характеристика […]

Финансовый рынок. Задачі

Предмет «Финансовый рынок» ЗАДАЧА 1 Інвестиційна компанія придбала портфель облігацій: Вид облігацій Номінальна вартість, гр.од. Сьогоднішня ринкова вартість, грош. од. Строк до погашення, роки з нульовим купоном 200000 63720 12 8 -% казначейські 300000 290000 8 11-% облігації корпорації 400000 380000 10 Разом 733720 Через рік очікуваний доход ринку за всіма облігаціями зменьшиться. Він становитиме […]

Адміністрування оподаткування нерезидентів фізичних і юридичних осіб в Україні

Зміст Вступ……………………………………………………………………………3 Розділ 1. Визначення сутності поняття та основних завдань адміністрування оподаткування нерезидентів фізичних і юридичних осіб в сучасних умовах в Україні…….……………………………………………………6 1.1. Інвестиційна привабливість та основні організаційні аспекти оподаткування діяльності нерезидентів фізичних та юридичних осіб в Україні………………………………………………………………………………..6 1.2. Податкове адміністрування нерезидентів фізичних та юридичних осіб в Україні………………………………………………………………………………9 Розділ 2. Аналіз норм Податкового Кодексу України […]

Проблема регулювання фінансових інновацій на міжнародному фондовому ринку

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні засади вивчення міжнародного фондового ринку 5 1.1. Фондовий ринок: поняття, структура, механізм функціонування 5 1.2. Фінансові інновації як предмет регулювання на фондовому ринку 11 Розділ 2. Сучасні тенденції та динаміка практики регулювання фінансовими інноваціями на фондовому ринку. 16 2.1. Сучасні тенденції, прогнози розвитку фінансових інновацій та регулювання на міжнародному […]

Місцеві фінанси. Суть та основи організації місцевих фінансів Інституційна структура місцевих фінансів Функції місцевих фінансів

ЗМІСТ 1. Суть та основи організації місцевих фінансів 3 2. Інституційна структура місцевих фінансів 13 3. Функції місцевих фінансів 21 Список використаної літератури 31

Доходи і видатки державного бюджету. Суть і склад доходів державного бюджету.Суть і склад видатків державного бюджету. Форми й методи держав

ЗМІСТ 1. Суть і склад доходів державного бюджету 3 2. Суть і склад видатків державного бюджету. Форми й методи державного фінансування 11 3. Бюджетний дефіцит 26 Список використаної літератури 35

Фінанси підприємства

Зміст 1. Визначення потреби в оборотних коштах 3 2. Аналіз фінансового стану підприємства ТОВ «Астра» 7 2.1. Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства 7 2.2. Аналіз активів підприємства 9 2.3. Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства. 10 2.4. Аналіз платоспрможності і кредитоспроможності підприємства 17 Висновки 26 Література 28 Додаток […]

Фінанси

Зміст 1. Розрахунок фінансових коефіцієнтів підприємства 3 2. Проаналізувати платоспроможність підприємства, давши відповідну економічну інтерпретацію кожного із показників. 6 3. Проаналізувати структуру джерел засобів і їхнє використання, особливу увагу приділити аналізу складу власних і позикових джерел. 6 4. Проаналізувати ефективність використання майна, звернувши увагу на облікову політику підприємства, що впливає на величину фінансового результату (табл. […]

Гроші та кредит Контрольна №2

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ 3 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 14

Гроші та кредит Контрольна №1

Зміст 1. Характеристика епохи паперових грошей 3 2. Грошова база та її складові 5 3. Грошові агрегати Національного банку України 7 Задача № 13 11 Задача № 1 12 Задача № 10 12 Список використаної літератури 13

Вплив фінансів на ринкові системи в Україні

ЗМІСТ Вступ 3 1. Характеристика ринкової системи 4 2. Вплив фінансів на ринок в Україні 6 Висновки 12 Список використаної літератури 13

Міжнародні розрахунки у фінансовій системі

ЗМІСТ Вступ 3 1. Суть міжнародних розрахунків 4 2. Форми та види міжнародних розрахунків в фінансовій системі 7 Висновки 14 Список використаної літератури 15