Курсові та дипломні купляють тут

Фінансовий механізм

Зміст

 

1.    
Фінансовий механізм. Роль фінансового
механізму у реалізації фінансової політики держави

2.    
Основні види податків та механізм їх
обчислення. Непрямі податки

3.    
Інноваційна та інвестиційна діяльність
на туристичному підприємстві, її наслідки

1.     Фінансовий механізм. Роль фінансового
механізму у реалізації фінансової політики держави

 

Фінансова політика — це комплекс державних заходів, що забезпечують
ефективне функціонування фінансів і фінансової системи.

Це, у свою чергу, стимулює розвиток матеріального виробництва і створює
економічний грунт для здійснення державою покладених на неї функцій і завдань.

Фінансова політика охоплює широкий комплекс заходів:

   розробку загальної концепції
фінансової політики, визначення її основних напрямів, цілей і головних завдань;

     створення адекватного
фінансового механізму;

— управління фінансовою діяльністю держави та суб’єктів господарювання.

Фінансова політика є складовою частиною економічної політики держави. В ній
конкретизуються головні напрями розвитку економіки; визначається загальний
обсяг фінансових ресурсів, їхні джерела, шляхи використання; розробляються
механізми регулювання і стимулювання соціально-економічних процесів фінансовими
методами.

Фінансова політика — відносно самостійна сфера діяльності Держави. При її
розробці варто виходити з конкретних особливостей історичного розвитку
суспільства, враховувати специфіку внутрішнього і міжнародного становища,
реальні економічні і фінансові можливості країни. При проведенні фінансової
політики особливо важливим є забезпечення її взаємозв’язку з іншими складовими
частинами економічної політики — кредитною, ціновою, грошовою.

Головними цілями фінансової політики є мобілізація й ефективне використання
фінансових ресурсів, регулювання економічних і соціальних процесів,
стимулювання провідних напрямів розвитку продуктивних сил.

Параметри роботи та координати виконавця: ufi

Тип: Реферат

Кількість сторінок: 10

Рік захисту: 2010

Ціна: 30 грн.

Контактна особа: Степан

Телефон: 0953241221

E-mail: refik@ukr.netЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.