Курсові та дипломні купляють тут

Фінансовий менеджмент

ТЕМА 1: Прості ставки позикових відсотків та прості облікові ставки

1. Позика у розмірі 17000 грн. видається на 3,5 років за простою ставкою відсотків 27 % річних. Визначити розмір нарощеної суми.
2. Кредит у розмірі 17000 грн. видається з 20.03 по 15.11 під 27% річних. Визначити розмір нарощеної суми (при звичайних та точних відсотках), якщо у році 365 днів.
3. Позика у розмірі 17000 грн. видається на період 3,5 років. Сума процентів за перший рік — 27% річних, а за кожний наступний квартал вона зростає на 5 %. Визначити коефіцієнт нарощування та нарощену суму.
4. Визначити період нарахування, за який початковий капітал у розмірі 17000 грн. зростає до 34000 грн., якщо використовується проста ставка процентів 27% річних.
5. Визначити просту ставку процентів, при якій початковий капітал у розмірі 17000 грн. досягне 34000 грн. через 3,5 років.
6. Кредит видається під просту ставку 27% річних з 20.03 по 15.11. Визначити суму, яку отримає позичальник, і суму відсоткових грошей, якщо необхідно повернути 34000 грн.
7. Кредит видається на період 3,5 років за простою обліковою ставкою 27%. Розрахувати суму, яку отримає позичальник, і величину дисконту, якщо необхідно повернути 34000 грн.
8. Кредит у розмірі 34000 грн. видається за простою обліковою ставкою 27% річних. Визначити термін, на який видається кредит, якщо позичальник бажає отримати 17000 грн.
9. Розрахувати облікову ставку, яка забезпечує отримання 17000 грн., якщо сума 34000 грн. надається в позику на 3,5 років.
ТЕМА 2: Складні ставки позикових відсотків та складні облікові ставки
1. Початкова сума дорівнює 17000 грн.. Визначити нарощену суму через 3,5 років при використанні простої та складної ставки відсотків у розмірі 27% річних. Вирішити задачу для випадків, коли відсотки нараховуються по півріччям, поквартально. Зробити висновки щодо інтенсивності нарощування відсотків.
2. Початкова сума боргу 17000 грн. Визначити нарощену суму через 3,5 років, використовуючи два способи нарахування складних відсотків за ставкою 27% річних.
3. Визначити сучасну (поточну) величину суми 34000 грн., яка виплачується через 3,5 років, при використанні ставки складних відсотків 27% річних.
4. За який термін початковий капітал 14000 грн. збільшить до 34000 грн., якщо на нього будуть нараховуватися складні відсотки за ставкою 27% річних при заданому інтервалі- квартал.
5. Яка повинна бути складна ставка позикового відсотка, щоб позиковий капітал збільшився у 12 раз за 3,5 років при заданому інтервалі – квартал нарахування відсотків.
6. Початкова сума боргу 17000 грн.. Визначити величину нарощеної суми через 3,5 років при використанні декурсивного та антисипативного способів нарахування відсотків. Річна ставка — 27%. Зробити висновки щодо отриманої величини нарощеної суми.
7. Визначити сучасне значення суми 34000 грн., яку буде виплачено через 3,5 років, при використанні складної облікової ставки 27% річних.
ТЕМА 3: Еквівалентність відсоткових ставок різного типу

1. Термін сплати за борговим зобов’язанням – 3,5 років, облікова ставка — 27%. Визначити дохідність даної операції, що вимірюється простою ставкою позикового відсотку.
2. Розрахувати ефективну ставку складних відсотків, якщо номінальна ставка дорівнює 17(%), а нарахування відсотків відбувається при заданому інтервалі-квартал.
3. Визначити під яку ставку відсотків вигідніше розмістити капітал у розмірі 17000 грн. на 3,5 років:
а) під просту ставку відсотків 27% річних;
б) під складну номінальну ставку 17% при нарахуванні відсотків за вказаним інтервалом — квартал.
4. Визначити номінальну ставку відсотків, що забезпечила б річну дохідність в 27%, якщо нарахування відсотків відбувається за вказаним інтервалом — квартал.
5. Взятий в кредит капітал, вкладений під складну ставку позикового відсотку 27% річних. Для розрахунку з кредиторами необхідно сплатити 17000 грн. через 3,5 років або 34000 грн. через (3,5+1) років. Який варіант кращий?
ТЕМА 4: Врахування фактору інфляції при визначені відсоткових ставок
1. Кредит у розмірі 17000 грн. виданий на 3,5 років. Реальна дохідність операції повинна скласти 27% річних за складною ставкою позикового відсотку. Очікуваний рівень інфляції складає 17% в рік. Визначити коефіцієнт нарощування, складну ставку відсотків, що враховує інфляцію, і нарощену суму.
2. Початковий капітал у розмірі 17000 грн. видається на 3.5 років, відсотки нараховуються в кінці кожного кварталу за номінальною ставкою 17 % річних. Визначити номінальну ставку відсотків і нарощену суму з урахуванням інфляції, якщо очікуваний річний рівень інфляції складає 17 %.
3. При видачі кредиту повинна бути забезпечена реальна дохідність операції, яка визначається обліковою ставкою 27 % річних. Кредит видається на період 3.5 років, за який очікуваний індекс інфляції складає 1,06. Розрахувати значення облікової ставки, яка компенсує втрати від інфляції.
4. Визначити реальний результат фінансової операції, якщо при рівні інфляції (17/12) % в місяць кредит видається на 3.5 років за номінальною ставкою складних відсотків 17 % річних. Відсотки нараховуються за вказаним інтервалом- квартал.
5. Визначити, яким реальним фінансовим результатом визначається фінансова операція, якщо при рівні інфляції 17 % на рік капітал вкладається на 3.5 років під номінальну ставку 17 % при нарахуванні за вказаним інтервалом — квартал.
ТЕМА 5: Фінансова рента (ануїтети)

1. Знайти сучасну величину потоку платежів, що визначається таким чином: перший рік – виплата 100; другий рік – надходження 180; третій рік – виплата 110; далі протягом 3.5 років – дохід по 120. Ставка дисконтування – 27 % річних.
2. Для погашення кредиту, виданого під складну відсоткову ставку 27 % річних, протягом 3.5 років повинні вноситися щорічні платежі у розмірі 17000. Після зміни умов виникла можливість з самого початку вносити по 34000. Визначити новий термін, за який борг буде повністю погашений.
3. Два ануїтети з параметрами:
1) величина платежу — 17000, відсоткова ставка – 27 % річних, термін – 3.5 років;
2) величина платежу — 34000, відсоткова ставка – (27+2) % річних, термін – (3.5-1) років;
необхідно замінити одним – на термін (3.5–1) років і відсотковою ставкою (27+2) % річних. Визначити величину нового платежу.
4. Позика в розмірі 17000 видана під складну відсоткову ставку 27 % річних. Визначити тривалість періоду погашення боргу, якщо позичальник буде виплачувати щорічно по 100. Побудувати графік погашення боргу.
5. Позику в розмірі 17000 необхідно погасити за 4 роки, розмір термінових виплат в перші 3 роки відповідно 100, 180, 110. Знайти величину останньої виплати, якщо відсоткова ставка становить 27 % річних.
ТЕМА 6: Дохідність операцій з цінними паперами

1. Депозитний сертифікат номіналом 100 виданий з 20.03 по 15.11 під 27 % річних. Визначити суму доходу при нарахуванні точних і звичайних відсотків і суму погашення боргового зобов’язання.
2. Платіжне зобов’язання видано на 3.5 місяців під 27(%) річних з погашенням суми 34000 (рік 365). Визначити дохід власника даного платіжного зобов’язання.
3. Сертифікат номінальною вартістю 180 виданий на період 3.5 місяців (рік 365) з погашенням по 34000. Визначити дохідність покупки сертифікату у вигляді простої ставки позикового відсотку.
4. Вексель виданий на суму 17000 з терміном погашення 20.03. Власник векселя дисконтував його в банку 15.11 за обліковою ставкою 27 %. Визначити дохід банку і суму, отриману за векселем.
5. Облігація номіналом 100, яка випущена на 3 років (ціла частина числа), куплена за курсом 110. Розрахувати дохід по облігації, якщо на неї щорічно нараховуються складні відсотки за ставкою 27 %. Визначити також дохідність покупки облігації у вигляді ефективної ставки складних відсотків.
6. При випуску акцій номіналом в 100 об’явлена величина дивідендів 27 % річних. За оцінками, вартість акцій буде щорічно збільшуватися на 12% відносно номіналу. Визначити очікуваний дохід від покупки за номіналом та наступного продажу через 3.5 років 100 таких акцій. Розрахувати також дохідність покупки акцій у вигляді ефективної ставки складних відсотків.

Параметри роботи та координати виконавця: Алёна

Тип: Контрольна

Кількість сторінок: 14

Рік захисту: 2017

Ціна: 100 грн.

Контактна особа: Алена

Телефон: +380957914613

E-mail: s_alenka@meta.uaЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.