Курсові та дипломні купляють тут

Перспективи вирішення проблем голоду та нестачі питної води у світі

Розділ 3. Шляхи подолання дефіциту питної води та продуктів харчування 3.1. Шляхи подолання дефіциту питної води 3.2. Шляхи подолання продовольчої проблеми Список літератури

Інвестування

Вступ 1. Обґрунтування доцільності реалізації інвестиційного проекту За оцінками експертів загальні витрати на технічне переозброєння підприємства складають 191 тис. грн., ставка дисконту з урахуванням індивідуального ступеня ризику проекту становить 18 %. Щорічні грошові потоки в розрізі наявних альтернативних проектів наведені в таблиці 1.1. Таблиця 1.1 Розрахунок дисконтованого грошового потоку за альтернативними інвестиційними проектами Рік Грошовий […]

География виноградарства и виноделия в России

Введение 1 Теоретические аспекты географии виноградарства и виноделия 1.1Концептуально-теоретические основы географии виноградарства и виноделия 1.2 Основные факторы размещения виноградарства и виноделия 2 Пространственно-временные особенности развития и размещения виноградарства и виноделия 2.1 Особенности размещения виноградарства и виноделия в зарубежных странах 2.2 Ретроспективная география виноградарства и виноделия в России 2.3Аграрная политика в отрасли виноградарства и виноделия в […]

ЭКОНОМИКО – ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ АЛЬШЕЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

Введение 1. Теоретико-методологические основы экономико-географического изучения сельской местности 1.1 Сельская местность: основные понятия, категории и типы 1.2 Функции сельской местности 1.3 Методы изучения сельской местности 1.4 Основные направления изучения сельской местности в России 2. Современное социально-экономическое развитие Альшеевского района РБ 2.1. Факторы и условия социально-экономического развития 2.2. Демографическая ситуация 2.3. Развитие основных видов деятельности 2.3.1. […]

Построение геодезических сетей планово-высотного обоснования топографической съемки участка местности

Введение 1. Подготовительные работы 1.1. Физико-географические условия района работ. Исходные геодезические пункты 1.2. Установление требуемой плотности геодезической основы 2. Проект триангуляции IV класса 2.1. Схема сети 2.2. Расчет высоты знаков 2.3. Центры пунктов и наружные знаки 2.4. Приборы и методика измерений 2.5. Предрасчет точности 2.6. Уравнивание сети 3. Проект полигонометрии 3.1. Схема сети 3.2. Рекогносцировка […]

Причини тенденції та перспективи глобалізації

Глобалізація Причини формування глобалізаційних процесів: Pушійні сили глобалізації Характерні ознаки глобалізації: Перспективні моделі розвитку глобалізації:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Аналіз компонентно-функціональної та структурно-функціональної структури природно-ресурсного потенціалу Херсонської області 2. Характеристика природно-ресурсних районів Херсонської області 3. Стан сучасного природокористування в області та шляхи його поліпшення 4. Напрями, програми та проекти раціоналізації природокористування Висновок

Традиції та звичаї населення Південної Америки

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 1.1. Расовий склад населення Південної Америки 1.2. Формування сучасного населення Південної Америки 1.3. Загальна характеристика традицій та звичаїв народів Південної Америки РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ І ЗВИЧАЇВ НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 2.1. Звичаї і традиції Еквадора 2.2. Аналіз звичаїв і традицій Бразилії 2.3. Характеристика звичаїв і традицій Аргентини […]

Роль та місце української діаспори в Канаді

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження української діаспори в Канаді 1.1. Iсторiографiчний огляд і аналіз джерельної бази 1.2. Поняття діаспори 1.3. Історія переселення українців до Канади Розділ 2. Дослідження місця та ролі української діаспори в Канаді 2.1. Українська діаспора – невід’ємна складова нації 2.2. Українська діаспора в США і Канаді: порівняльний аналіз 2.3. Збереження українських […]

Організація пошукової діяльності учнів у процесі вивчення рідного краю

Вступ Розділ 1. Проблема організації пошукової діяльності учнів у теорії і практиці навчання. 1.1. Пошукова діяльність учнів як дидактична проблема. 1.2. Стан дослідження проблеми в психолого-педагогічній і методичній літературі з географії. 1.3. Аналіз роботи школи з питань організації пошукової діяльності учнів. Висновки до 1 розділу. Розділ 2. Дидактичні умови організації пошукової діяльності учнів у процесі […]

Особливості формування західної української діаспори.

Вступ 1. Поняття діаспори 2. Основні хвилі масової еміграції українців на захід 3. Характеристика та особливості формування західної діаспори Висновки Список літератури

Сільське господарство США

Вступ Розділ 1. Теоретичні засади дослідження сільського господарства США 1.1. Земля как фактор аграрного виробництва 1.2. Роль сільського господарства в економіці США 1.3. Галузеві і регіональні особливості сільського господарства США Розділ 2. Загальна характеристика сільського господарства США Розділ 3. Основні проблеми та перспективи розвитку сільського господарства США 3.1. Проблеми сільського господарства США 3.2. Перспективи сільського […]