Курсові та дипломні купляють тут

Вугільна промисловість

ВСТУП 3 1. Значення вугільної промисловості в економіці: переваги та недоліки використання вугілля 4 2. Стан розвитку вугільної промисловості України 7 3. Енергетичний баланс України та місце вугільної промисловості в ньому 11 ВИСНОВОК 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

Швеція та Австрія на сучасному етапі розвитку: порівняльна характеристика.

Вступ 1. Сучасний розвиток Австрії 2. Королівство Швеція на сучасному етапі розвитку 3. Порівняльна характеристика Швеції та Австрії Висновки Список літератури

Регіональна економіка (5 тестів і задача)

тестові завдання Звертаємо увагу студентів, що у окремих тестових запитаннях є можливим декілька варіантів правильних відповідей. 9. Основна районоутворююча роль належить галузям: а) спеціалізації; б) профільним галузям спеціалізації; в) обслуговуючим; г) супутнім; д) місцевим. 24.Яка питома вага земельних ресурсів у структурі природноресурсного потенціалу України, %: а) понад 40%; б) понад 50%; в) понад 20%; г) […]

Розміщення продуктивних сил

1. Оцінка природного потенціалу територіальної одиниці 2. Система управління землекористуванням в населених пунктах 3. Реформування міжбюджених відносин

Виробничий потенціал України

1. Сутність виробничого потенціалу України 2. Етапи формування виробничого потенціалу України 3. Основні аспекти відродження виробничого потенціалу України Список використаної літератури

Народногосподарський комплекс України

Вступ 1. Сутність і значення народногосподарського комплексу 2. Основні характеристики народногосподарського комлексу України 3. Основні риси і структура народногосподарського комлексу Висновки Список використаної літератури

Розвиток і розміщення промислового комплексу України

1. Роль промислового комплексу у розвитку господарства України 2. Структура промислового комплексу і її динаміка 3. Територіальні особливості і специфіка розміщення галузей промислового комплексу України 4. Висновки зондування території України по рівню промислового розвитку

Організація здійснення туристичної діяльності в Україні

Вступ 1. Нормативно-правова база здійснення підприємницької діяльності в туристичній галузі україни 1.1. Туристичне підприємство та його види 1.2. Порядок реєстрації туристичного підприємства 1.3. Умови провадження підприємницької діяльності в сфері туризму 2. Організація діяльності туристичного підприємства 2.1. Дослідження маркетинового середовища туристичного підприємства 2.2. Маркетингові дослідження туристичного ринку 2.3. Блок товарно-збутових стратегій туристичного підприємства 2.4. Розробка та […]

Організація молодіжного туризму

Вступ РОЗДІЛ 1 Теоретико-методологічні аспекти виникнення та організації молодіжного туризму в Україні 1.1 Перші молодіжні туристські організації в Україні 1.2 Молодіжний туризм в повоєнні роки 1.3 Розвиток молодіжного туризму в Україні у міжвоєнний період РОЗДІЛ 2 Аналіз та дослідження молодіжного туризму в Україні в сучасних умовах 2.1 Сучасний стан розвитку молодіжного туризму в Україні 2.2 […]

Оцінка стану санаторно — курортної і туристичної галузей

Вступ I. Теоретична частина Сучасне становище санаторно-курортної і туристичної Галузей в україні та у світі 1.1. Вплив оздоровчої фізичної культури на організм 1.2. Індустрія туризму та її розвиток у сучасних умовах 1.3. Становлення й організація туристичного бізнесу в Україні 1.4. Розрахунки ціни туристичного продукту 1.5. Туризм і сфера послуг 1.6. Ринок послуг 1.7. Визначення вихідної […]

Аналіз організації обслуговування туристів на підприємствах громадського харчування при готелях і туристичних комплексах

Вступ 1. Основи організації процесів виробництва послуг Харчування в підприємствах ресторанної галузі 1.1. Сутність та значення послуг харчування при організації обслуговування туристів 1.2. Характеристика основних типів підприємств громадського харчування 1.3. Методи та види обслуговування туристів на підприємствах громадського харчування в готелях та туристичних комплексах 1.4. Умови організації обслуговування туристів в барах в готелях та туристичних […]

Розважальна рекреаційна діяльність в Україні, тенденції, проблеми та перспективи її розвитку.

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи дослідження розважальної рекреаційної діяльності 5 1.1. Сутність і специфіка організації розважальної рекреаційної діяльності 5 1.2. Функції і основні форми розважальної рекреаційної діяльності 8 Розділ 2. Розважальна рекреаційна діяльність в Україні 16 2.1. Сучасний стан і проблеми розвитку рекреаційної діяльності в Україні 16 2.2. Тенденції і перспективи розвитку розважальної рекреаційної […]