Курсові та дипломні купляють тут

УЧАCТЬ ГЕТЬМАНА ІВАНА CАМОЙЛОВИЧА В МІЖНАPОДНІЙ ДИПЛОМАТІЇ

ВCТУП PОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ CТАНОВИЩА ГЕТЬМАНАТУ НА 1672 p. 1.1. Міжнаpодне cтановище Гетьманату на 1672 p. 1.2. Зміна оpієнтиpів у pоcійcькій зовнішній політиці і обpання гетьманом І.Cамойловича PОЗДІЛ 2 УЧАCТЬ І.CАМОЙЛОВИЧА У PОCІЙCЬКО-ПОЛЬCЬКИХ ВІДНОCИНАХ 2.1. Укpаїнcьке питання у pоcійcько-польcьких відноcинах 1672-1685 pp. 2.2. Вічний миp та його наcлідки для Укpаїни 21 PОЗДІЛ 3 УЧАCТЬ […]

Доісторичне минуле сучасних українських земель

Вступ 1. Найдавніші часи на українських землях 2. Трипільська культура 3. Мідно-бронзова доба на території прадавніх українських земель 4. Історія давніх племен Висновки Список літератури

Інститут спорідненості у традиційному українському суспільстві другої половини XIX — початку ХХ століття

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП РОЗДІЛ 1. Історіографія та джерельна база дослідження 1.1. Історіографія проблеми 1.2. Джерельна база дослідження РОЗДІЛ 2. Спорідненість: поняття, класифікація, види 2.1. Класифікація української системи спорідненості 2.2. Понятійно-категоріальний апарат спорідненості 2.3. Поява термінів свояцтва в процесі розгортання українського весільного обряду у другій половині ХІХ ст. 2.4. Кумівство та побратимство – особливі види […]

Становление и развитие советской судебной системы в Среднем Зауралье (1918-1938 гг.)

Введение Глава 1. Теоретические и организационные основы советской судебной системы в Среднем Зауралье. §1.1 Предпосылки и условия создания советской судебной системы в регионе §1.3 Кадровый состав Глава 2. Деятельность советских судебных органов в Среднем Зауралье (1918 –1938 гг.) §2.1 Судопроизводство в годы гражданской войны § 2.2 Правосудие в условиях новой экономической политики §2.3 Судебная практика […]

Мережа архівних установ радянської України 1920-х років

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АРХІВНОЇ СПРАВИ В УРСР В 1920-Х РОКАХ 1.1. Історіографія і джерельна база дослідження 1.2. Правові засади розвитку архівної справи в Україні РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕРЕЖІ АРХІВНИХ УСТАНОВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ 1920-Х РОКІВ 2.1. Формування системи архівних установ України у 1920-х роках 2.2. Централізація управління архівною справою 2.3. Організація роботи архівних установ […]

Відображення падіння римської імперії у радянській історіографії.

Вступ Розділ 1. Характеристика радянської історіографії в період падіння Римської імперії 1.1. Вивчення історії Давнього Риму в СРСР 1.2. Джерела радянської історіографії Розділ 2. Дослідження відображення падіння римської імперії у радянській історіографії 2.1. Класова боротьба та причини розпаду Римської імперії 2.2. Громадянські чвари між громадянами країн Римської імперії Висновки Список літератури

Воєнний комунізм і НЕП

Вступ 1. Поняття «воєнного комунізму» і нової економічної політики 2. Проблема співвідношення «воєнного комунізму» і нової економічної політики 3. Порівняльний аналіз «воєнного комунізму» і нової економічної політики Висновки Список літератури

Соціальна політика у воєнний період 1950-1960 рр.

Вступ 1. Аналіз соціальної політики у воєнний період 2. Стан соціальної політики в добу М. Хрущова 3. Характеристика соціальної політики у 1950-1960 роки Висновки Список літератури

Історичне значення Французької буржуазної революції. Історико-правовий аспект.

Вступ 1. Причини виникнення Французької буржуазної революції 2. Юридична революція 3. Історичне значення Французької буржуазної революції 4. Історико-правовий аспект Французької буржуазної революції Висновки Список літератури

Бібліотечна справа України у добу кризи Радянського устрою 1946-1980 рр.

Вступ 1. Бібліотечна справа УРСР у добу відбудови і десталінізації (1946-1964 рр.) 2. Розвиток бібліотечної справи УРСР у 1964-1980 рр 3. Особливості бібліотечної справи УРСР Висновки Список літератури

Дайте характеристику становища українських земель за часів гетьманування І. Мазепи (1687-1708 рр.)

Вступ 1. Стан українських земель за гетьманування Івана Мазепи 2. Культурно-просвітницька діяльність та політика на українських землях 3. Значення гетьманування І. Мазепи на українських землях Висновки Список літератури

Іван Мазепа — патріот чи зрадник

Вступ 1. Іван Мазепа – зрадник? 2. Іван Мазепа – подвійний агент 3. Іван Мазепа – патріот свого народу Висновки Список літератури