Курсові та дипломні купляють тут

Великобританія і Франція в Кримській війні 1835-1856 рр.

ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. Огляд використаних джерел 5 РОЗДІЛ ІІ. Кримська війна 1853-1856 рр.: хронологія, основні події 9 2.1. Загальний опис подій 9 2.2. Великобританія і Франція у Східній війні 10 РОЗДІЛ ІІІ. Причини, цілі та наслідки Східної війни 20 ВИСНОВКИ 23 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25

Розвиток міст і ремесел на Україні в другій половині 16 ст.-першій половині 17ст

ЗМІСТ Вступ 3 1. Розвиток міст 4 2. Ремесла на Україні в другій половині 16 ст.-першій половині 17ст. 10 Висновки 17 Список використаної літератури 18

Культура Месопотамії:а)Особливості наукового мислення шумерів; система освіти.б)Своєрідність месопотамської культури і космос як держава;в)М

Зміст Вступ 3 1. Особливості наукового мислення шумерів; система освіти 4 2. Своєрідність месопотамської культури і космос як держава 8 3. Мистецтво Месопотамії 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

Утворення центральної ради: програма дій, соціальна база, практична діяльність

Зміст Вступ 3 Утворення центральної ради: програма дій, соціальна база, практична діяльність 4 Висновки 10 Список використаної літератури 11

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО У СТАРОДАВНІХ АФІНАХ

ЗМІСТ Вступ 3 1. Зародження кримінального права в стародавніх Афінах 4 2. Особливості кримінального права стародавніх Афін 7 Висновки 11 Список використаної літератури 13

ДЕРЖАВА ТА ЦЕРКВА У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

Зміст Вступ 3 1. Київська Русь і християнство 4 2. Державно-церковні відносини у Київській Русі 9 Висновки 13 Список використаної літератури 14

Концепція культурно-історичного розвитку Кирило-Мефодіївського братства.Архітектура та образотворче мистецтво Київської Русі.Основні завданн

Зміст 1. Концепція культурно-історичного розвитку Кирило-Мефодіївського братства 3 2. Архітектура та образотворче мистецтво Київської Русі 5 3. Основні завдання на шляху культурного реформування України 10 Список використаної літератури 14

Походження та розвиток козацтва у 16-17столітті.Відносини з Кримським ханством

Зміст Вступ 3 1. Походження та розвиток козацтва у 16-17столітті 4 2. Відносини з Кримським ханством 7 Висновки 17 Список використаної літератури 18

Категорії населення Київської русі та їх характеристика

Зміст Вступ 3 1. Соціальна структура населення 4 2. Характеристика категорій населення Київської Русі 7 Висновки 12 Список використаної літератури 13

Східне питання в зовнішній політиці Російської імперії в 18 столітті.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СХІДНОГО ПИТАННЯ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ XVIII СТОЛІТТЯ 1.1. Східне питання в зарубіжній і вітчизняній історіографії 1.2. Історія розвитку Східного питання РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ СХІДНОГО ПИТАННЯ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ XVIII СТОЛІТТЯ 2.1. Зовнішня політика Росії у XVIII столітті на Сході 2.2. Загострення суперечностей між Російською […]

Східне питання в зовнішній політиці Російської імперії в 18 столітті.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. СХІДНЕ ПИТАННЯ В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПЕРШУ ПОЛОВИНУ 18 СТОЛІТТЯ 1.1. Російсько-турецька війна 1710—1713 років — перший період Східного питання в зовнішній політиці Російської імперії 1.2. Аналіз впливу російсько-турецької війна 1735—1739 років на вирішення Східного питання в зовнішній політиці Російської імперії РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПІВДНІ В […]

Новітні методи ведення війни в роки першої світової війни

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи ведення Першої світової війни 1.1. Аналіз джерел та літератури з теми 1.2. Методи ведення війни на початку 20 ст. 1.3. Засоби і методи ведення війни в 1914 – 1918 рр. Розділ 2. Використання сучасних методів ведення бойових дій в Першій світовій війні 2.1. Новітня військова техніка та її застосування у […]