Курсові та дипломні купляють тут

Балканські війни 1912 — 1913рр — переддень світового конфлікту

Вступ 3 Розділ 1. Історіографія балканського конфлікту 1912-1913 рр. 6 Розділ 2. Балканські війни 1912-1913 років 12 2.1. Передумови збройного конфлікту 12 2.2. Основні події та хід боротьби 15 Розділ 3. Наслідки балканських війн 23 Висновки 26 Список використаної літератури 28

Організація Об’єднаних Націй: виникнення, діяльність, ідеологія

Перелік умовних скорочень Вступ Розділ 1. Виникнення Організації Об’єднаних Націй 1.1. Історія створення та перші роки діяльності Організації Об’єднаних Націй 1.2. Україна – одна з засновниць ООН Розділ 2. Сучасна діяльність Організацій Об’єднаних Націй 2.1. Організаційно-функціональна структура ООН 2.2. Ідеологія та принципи діяльності ООН Висновки Список використаної літератури Додатки

Воцарение Романовых.Политическое и социально-экономическое состояние России после преодоления "смуты".Вхождение Украины в состав России

Введение 3 1. Воцарение Романовых 5 — Предпосылки восхождения на престол первого Царя династии Романовых 5 — Становление династии Романовых 8 2. Политическое и социально-экономическое состояние России после преодоления «смуты» 11 — Политическое состояние России после преодоления «смуты» 11 — Социально-экономическое развитие России после «смуты» 14 3. Вхождение Украины в состав России 17 Заключение 21 […]

М.І. Кутузов у Вітчизняній війні 1812 року

Вступ 3 Розділ 1. Кутузов – великий російській полководець ХІХ століття 5 1.1. Короткі біографічні дані історичного діяча 5 1.2. Генезис наукових поглядів на полководницьку діяльність М.І. Кутузова 7 Розділ 2. Полководницька діяльність М.І. Кутузова у Вітчизняній війні 1812 року 13 2.1. М.І. Кутузов та Вітчизняна війна 13 2.2. Військово-бойова діяльність генерал-фельдмаршала 17 Висновки 21 […]

Самоврядування в Україні : історичний аспект

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика місцевого самоврядування 5 Розділ 2. Етапи розвитку місцевого самоврядування 12 2.1. Феодальний період 12 2.2. Козацький період 14 2.3. Новий час 17 Розділ 3. Місцеве самоврядування на сучасному етапі 27 Висновки 31 Список використаної літератури 33

Роль репресивних органів у зміцненні тоталітарного режиму в УРСР у 2пол. 40-х — поч. 50-х рр.

Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика тоталітарного режиму 5 Розділ 2. Передумови формування тоталітарного режиму у 2 пол. 40-х — поч. 50-х. рр. 12 Розділ 3. Прояви тоталітарного режиму 16 3.1. Прояви у суспільстві 16 3.2. Прояви у державному ладі 20 3.3. Прояви у праві 24 Висновки 31 Список використаної літератури 33

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ 20-Х — І ПОЛОВИНА 30-Х РР. ХХ СТ.)

Вступ Розділ І Більшовицька стратегія і плани індустріалізації 1.1. Передумови запровадження курсу на індустріалізацію 1.2. Проголошення курсу на індустріалізацію та її основні завдання Розділ ІІ Промисловий розвиток України та джерела індустріалізації 2.1. Джерела фінансування індустріалізації 2.2. Успіхи та труднощі індустріального розвитку України Розділ ІІІ Головні наслідки індустріалізації в Україні наприкінці 20-х – на початку 30-х […]

Нові тенденції в соціально – економічному розвитку в Англії в період пізнього середньовіччя.

Вступ Розділ І. Нові тенденції в соціально – економічному розвитку в Англії в період пізнього середньовіччя Розділ ІІ. Еволюція аграрних відносин в період пізнього середньовіччя Розділ ІІІ. Процеси пауперизації англійського селянства в період пізнього середньовіччя Висновки Список використаних джерел і літератури

Архітектура Київської Русі

Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика розвитку архітектури Київської Русі кінця X — І половини XIII ст. 4 2. Дерев’яні та кам’яні будівлі за часів Київської Русі 7 3. Монументальні споруди 9 Висновки 15 Список використаної літератури 16

Промисловий розвиток Києва 1945-65рр XX століття

З М І С Т ВСТУП…………………………………………………………………….. 1. ПІСЛЯВОЄННИЙ КИЇВ……………………………………………… 2. ВІДРОДЖЕННЯ І ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ІНДУСТРІЇ КИЄВА В ПІСЛЯВОЄННІ РОКИ……………………………………. 3. УМОВИ ПРАЦІ І ПОБУТ ТРУДЯЩИХ В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД………………………………………………………………… ВИСНОВКИ………………………………………………………………. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЕЖРЕЛ…………………………………

Новий курс зовнішньої політики Радянського Союзу та його вплив на завершення блокового протистояння 1985-1991 років

ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………… 1. Зовнішня політика СРСР в 1985 — 1991 роках ХХ ст………………… 2. Підсумки та результати діяльності М.С.Горбачова – єдиного президента СРСР в 1985-1991 роках………………………………….. 3. Поняття та сутність холодної війни…………………………………… 4. Завершення холодної війни та блокового протистояння …………… 5. Вплив зовнішньої політики Радянського Союзу на завершення блокового протистояння 1985 — 1991 років…………………………… ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… […]

Украйнська Гетьманська держава (квитень-листопад 1918р)

ЗМІСТ Вступ 3 1. Кабінет Міністрів України: статус, склад та повноваження 4 2. Центральні органи виконавчої влади: статус, види та функції 9 3. Місцеві державні адміністрації 13 Висновки 18 Список використаної літератури 19