Курсові та дипломні купляють тут

Українська православна церква в другій половині XVI ст. та першій половині XVII ст.

Вступ Розділ 1. Українське православ’я 1.1. Періоди розвитку українського православ’я 1.2. Релігія і культура Розділ 2. Відродження православ’я 2.1. Іван Федоров і Костянтин Острозький 2.2. Братства 2.3. Берестейська унія 1596р Висновки Список використаної літератури

Сталінізм та західноукраїнська інтелігенція в 40-50 роках ХХ ст.

Вступ І. Західноукраїнська інтелігенція з осені 1939 р. до початку Великої Вітчизняної війни ІІ.Сталінські репресії проти західноукраїнської інтелігенції в період Великої Вітчизняної війни ІІІ.Політика сталінщини щодо західноукраїнської інтелігенції в другій половині 40-х- 50-х років Висновки Список використаної літератури

Люблінська унія і утворення багатонаціональної Речі Посполитої

Вступ Розділ 1. Люблінська унія і утворення багатонаціональної Речі Посполитої 1.1. Передумови Люблінської унії 1.2. Люблінська унія 1569р. та її наслідки Розділ 2. Соціально-економічне становище українських земель у складі Речі Посполитої Розділ 3. Оцінка Люблінської унії в українській та польській історіографії 3.1. Українська історіографія Люблінської унії 3.2. Люблінська унія у Польській історіографії кінця ХІХ- поч. […]

Неографія як спеціальна історична дисципліна

Вступ 1. Поняття неографії як науки 2. Писемні пам’ятки як основний предмет вивчення неографії Висновок Список використаної літератури Додаток

Запорізькі анархісти початку ХХ століття.

Вступ Розділ 1. Анархістський рух в Запоріжжі початку ХХ століття Розділ 2. Запорізькі анархісти початку ХХ століття 2.1. Життєвий шлях відомого анархіста — Вольдемара Антоні 2.2. Нестор Іванович Махно: звивисті стежки запорізького анархіста 2.3. Революційна діяльність Марії Григорівни Нікіфорової Висновки Список використаної літератури Додатки

Албанське питання в кінці ХІХ ст. — 1920 р.

ВСТУП РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК АЛБАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ У КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ………………………………………………….. 1.1. Особливості економічного і політичного становища Албанії…………… 1.2. Зростання руху за незалежність після Берлінського конгресу 1878 р…….. РОЗДІЛ 2. АЛБАНСЬКЕ ПИТАННЯ В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ І УТВОРЕНЯ АЛБАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (ПОЧАТОК ХХ СТ. – 1913Р.)…… 2.1. Молодотурецька революція і Албанія……………………………………….. 2.2. Проголошення незалежності […]

Чому Біблію характеризують як Одкровення

Варіант 24 План 1. Чому Біблію характеризують як Одкровення? Кого називають святими «Отцями і Вчителями церкви»? Чим відрізняються західна та східна патристика? 2. «Істинний позитивний дух полягає переважно в заміні вивчення перших кінцевих причин вивченням незаперечних законів, іншими словами, — в заміні слова «чому» словом «як». О. Конт. Як можна сформулювати основну ідею позитивізму? 3. […]

Україна в роки Першої Світової війни

ПЛАН Вступ 1Україна в планах Німеччини та Австро-Угорщини. Головні військові дії на території України 2. Політичні течії і партії в умовах війни 3. Переслідування українського національно-визвольного руху. Головна Українська Рада. Українські Січові Стрільці Висновки Використана література

Розвиток архівознавства в Україні 1980-1990 роках

Зміст Вступ. 1. Архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна. 2. Організація роботи архівних установ. 3. Зародження та становлення архівної справи на території Україні 4. Архівознавство 1980-1990 роках. Висновки. Використана література.  

Хотинська війна 1621 року

Вступ Хотинська війна 1621 року Висновки Список використаної літератури

Соціально-економічний розвиток Київської Русі

Вступ 1. Землеробство — головне заняття давніх русів. Феодальне землеволодіння. Вотчина 2. Ремесла в Київській Русі 3. Внутрішня і зовнішня торгівля. Стан купців Висновки Список використаної літератури

Національна політика в Україні, в 20 ст., Українізація

Зміст 1. Україна в складі СРСР 2. Здійснення політики Українізації у сфері державного будівництва, освіти, культури та духовного життя 3. Згортання Українізації поступове знищення її здобутків Список використаної літератури