Курсові та дипломні купляють тут

Бібліографічне обслуговування в Центральній районній бібліотеці

Список скорочень Вступ Розділ 1. Довідково-бібліографічне обслуговуваня (ДБО) 1.1 Особливості і завдання ДБО 1.2 Організація ДБО в ЦБ Сарненської ЦСПШБ 1.3 Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки як база ДБО 1.4 Види виконаних довідок Розділ 2. Бібліографічне інформування споживачів (БІС) 2.1.Масове БІС 2.2.Групове та індивідуальне БІС Розділ 3. Рекомендаційно-бібліографічне обслуговування 3.1. Характеристика рекомендаційних бібліографічних посібників, наявних у бібліотеці […]

Публічна бібліотека як інформаційно-бібліографічний центр (на прикладі Сарненської ЦРБ)

Список скорочень слів і словосполучень, які вживаються в тексті Вступ Розділ 1. Особливості публічної бібліотеки як інформаційного центру 1.1.Місце публічної бібліотеки в доведенні інформації до споживачів 1.2.Види інформаційних ресурсів публічної бібліотеки 1.3.Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки як засіб доступу до інформації Розділ 2. Види бібліографічного обслуговування в публічній бібліотеці 2.1.Довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки 2.2.Бібліографічне інформування споживачів 2.3.Рекомендаційно-бібліографічне […]

Історія та сучасний стан розвитку Рівненської обласної бібліотеки для юнацтва.

Список скорочень Вступ Розділ 1. Основні етапи історії Рівненської обласної бібліотеки для юнацтва 1.1. Створення Рівненської обласної бібліотеки для юнацтва 1.2. Початковий етап діяльності РОБЮ (1970–80 рр.) 1.3. Діяльність бібліотеки в період існування незалежної України (1990–2000 рр.) Розділ 2. Сучасний етап діяльності РОБЮ 2.1. Характеристика структури бібліотеки, її фонду, складу читачів 2.2. Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки […]

Бібліотечна етика та проблеми бібліотечного спілкування

Список скорочень слів і словосполучень Вступ Розділ 1. Бібліотечна етика 1.1. Основні аспекти бібліотечної професійної етики 1.2. Вимоги до бібліотекаря Розділ 2. Проблеми та правила спілкування бібліотекаря і читача 2.1. Історія проблеми спілкування бібліотекаря і читача 2.2. Професійно-педагогічне спілкування 2.3. Комунікативні вимоги до бібліотекаря 2.4. Комунікативні особливості читача Висновки Список використаної літератури Додатки

Історія створення та особливості функціонування електронних бібліотек

Список скорочень слів та словосполучень Вступ Розділ 1. Електронні документи як основа електронної бібліотеки 1.1. Особливості електронних документів 1.2. Історія створення та розвитку електронних бібліотек у світі 1.3.Технологічний цикл формування електронної бібліотеки Розділ 2. Характеристика окремих видів електронних бібліотек 2.1. Електронні бібліотеки з точки зору умов використання 2.2. Аналіз сучасних тенденцій розвитку електронних бібліотек України […]

Інноваційні послуги в бібліотечному обслуговуванні

Список скорочень Вступ Розділ 1. Завдання інформатизації обслуговування користувачів у бібліотеці Розділ 2. Електронні каталоги та бази даних бібліотеки Розділ 3. Веб-сайт бібліотеки Розділ 4. Інноваційні форми бібліотечного обслуговування користувачів з особливими потребами Висновки Список використаних джерел Додатки

Діалектичний метод пізнання. Проблеми добра і зла в зороастризмі. Складні судження

1. Діалектичний метод пізнання 3 2. Проблеми добра і зла в зороастризмі 5 3. Складні судження 7 Список використаної літератури

Функції культури у суспільстві.Особливості функціонування у суспільстві.Характеристика основних функцій культури.

1. Функції культури у суспільстві 2. Особливості функціонування у суспільстві 3. Характеристика основних функцій культури Список використаної літератури

Бізнес культура Китаю

ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………..3 1. НАДАТИ КОРОТКУ ХАРАКТЕРИСТИКУ БІЗНЕС-КУЛЬТУРИ КИТАЮ 1.1. Бізнес-культура в Китаї……………………………………………………4 1.2. Діловий етикет в Китаї…………………………………………………….7 ВИСНОВОК……………………………………………………………………11 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………12

Музейна справа України: використання мережі Інтернет для оптимізації діяльності

ЗМІСТ: Вступ.…………………………………………………………………………… 1 Музейна справа України : суть поняття, функції та специфіка діяльності………………………………………………………………………….. 2 Використання Інтернет-технологій у музейних закладах………… 2.1 Інтерактивні веб-сайти ………………………………………………………. 2.2 Віртуальні музеї ……………………………………………………………… 3 Місце віртуального музею в освітньому просторі вищого навчального закладу( на прикладі ОНПУ)……………………………………………………… Висновки………………………………………………………………………… Список використаних джерел…………………………………………………..

Особливості культури античних міст Північного Причорномор’я

ВСТУП 1. Особливості духовної культури, мистецтва та релігії 2. Суспільно-культурне життя 3. Літературні пам’ятки 4. Архітектурна традиція 5. Живопис північно-причорноморських міст 6. Роль театру у житті греків 7. Ремісництво ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Історія української культури

ВСТУП 1. Розвиток освіти та наукових знань у Київській Русі 2. Зразки оригінального давньоукраїнського письменства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ