Курсові та дипломні купляють тут

Проблема соціальних функцій бібліотек

ПЛАН: 1.Визначення основних термінів теми 2.Класифікація функцій бібліотек: 2.1.Суттєві та основні функції 2.2.Прикладні та опосередковані функції 3.Прояв функцій бібліотек в залежності від їх типу та виду. 4.Аналіз функціій бібліотек у зарубіжному бібліотекознавстві. 5.Список використаної літератури

Рок-культура: витоки і сучасність.

В с т у п Розділ 1. Особливості формування і становлення рок-культури 1.1. Рок у контексті становлення молодіжної культури 1.2. Рок-музика: витоки, роль і місце у формуванні рок-культури 1.3. Соціально-культурний вплив творчості групи «Бітлз» на поширення рок-культури Розділ 2. Рок-культура у вимірі сучасності 2.1. Сутність, зміст та складові сучасної рок-культури 2.2. Розвиток вітчизняної рок-культури доби […]

Рок-культура на радянському просторі

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І СТАНОВЛЕННЯ РОК-КУЛЬТУРИ 1.1. Рок у контексті формування і розвитку молодіжної культури 1.2. Рок-музика: витоки та розвиток рок-культури РОЗДІЛ 2. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РОК-КУЛЬТУРИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 2.1. Формування рок-музики на початку 1960-1970-х років 2.2. Особливості розвитку рок-музики в Західній Україні РОЗДІЛ 3. РОК-КУЛЬТУРА У ВИМІРІ СУЧАСНОСТІ 3.1. Сутність, зміст […]

Сучасна культурологічна освіта в Україні: сутність і тенденції

ВСТУП РОЗДІЛ І. Культурологічна освіта в системі підготовки фахівців гуманітарної та дозвіллевої сфери 1.1. Теоретико-методологічні аспекти розвитку системи сучасної культурологічної освіти 1.2. Роль гуманітарного знання у підготовці фахівця культурологічної сфери 1.3. Культурологія як теоретична і методологічна база соціокультурної діяльності РОЗДІЛ ІІ. Тенденції культурологічної спрямованості змісту вищої освіти в сучасній Україні 2.1. Культурологічна освіта у процесах […]

Поняття символу у світовій культурі

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ I. Теоретико-методологічні аспекти дослідження символічної концепції культури 1.1. Осмислення поняття «символу»в культурологічній спадщині 1.2. Сутність символу як найважливішого механізму пам’яті культури РОЗДІЛ II. Семіологія мистецтва: художній образ, знак, символ 2.1. Генезис художнього образу та його чуттєва безпосередність 2.2. Умовність і знаковість в художньому образі 2.3.Універсалії художнього символу ВИСНОВКИ Висновки Культура виникає внаслідок […]

Погляди на культуру ХХ століття на прикладі праць М.Данилевського та П.Сорокіна

План Вступ ………………………………………………………………..…………… 3 Розділ І. Суспільно-політичні умови розвитку вчення про культуру у ХХ столітті ……………………………………………………………… 8 1.1. Соціокультурні умови культуротворення в Західній Європі…………. 8 1.2. Вплив Західної Європи на розвиток культурного процесу в Росії….. 16 Розділ ІІ. Соціокультурна динаміка ХХ століття: криза сучасної культури у поглядах М.Данилевського і П.Сорокіна …..………………..…………………………………………………. 21 2.1. Критика європоцентризму […]

Ідеали та цінності українського жіноцтва у контексті православної культури: історія та сучасність

ЗМІСТ Вступ ……………………………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ I. Історичні передумови запровадження християнства та його вплив на світоглядні орієнтації праукраїнського населення 1.1. Поширення православної культури серед слов’ян доби Київської Русі………………………………………………………………………..11 1.2. Особливості морально-етичної складової православ’я та її вплив на життя і побут IX — початку XIII століть………………………………… 22 1.3. Роль жінки в збереженні та поширенні православних звичаїв, ідеалів […]

Мистецтво Американських Індіанців

Зміст Вступ 2 1. Прикладне художнє мистецтво індіанців Північної Америки 3 1.1 Плетіння кошиків, виробництво кераміки та ткацтво 3 1.2. Одяг індіанців 9 1.3 Раковини і намиста 13 2. Відродження індіанської культури і його значення в сучасному світі 16 2.1. Індіанський живопис у сучасному світі 16 2.2. Прикладне мистецтво індіанців у сучасному світі 19 Висновки […]

Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність Григорія Сковороди

Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні музично-педагогічні ідеї Г.С.Сковороди 6 1.1. Музичні здібності філософа і митця 6 1.2. Становлення і розвиток музично-педагогічних ідей просвітянина 9 Розділ 2. Музично-просвітницька діяльність Г.С.Сковороди 13 2.1. Практична викладацька навчально-виховна робота 13 2.2. Музично-поетичні твори Г. Сковороди 15 Висновки 18 Список використаної літератури 20

Танець як форма загальнолюдського визначення у світі

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика танцю як форми загальнолюдського визначення у світі 1.1. Історія танцю 1.2. Поняття та види танцю Розділ 2. Дослідження танцю як форми загальнолюдського визначення у світі 2.1. Аналіз феномена «танець» 2.2. Проблеми українського танцю Висновки Список літератури

Культурно-освітня діяльність останнього гетьмана України К. Розумовського

План І. Вступ 3 ІІ. «Освічений Гетьманат» К. Розумовського 4 2.1. Кирило Розумовський – мудрий і освічений керманич 4 2.2. Освітні реформи Кирила Розумовського 6 2.3. Підготовка та освіта фахівців та власних дітей 9 ІІІ. Висновки 13 ІV. Використана література 14

Теоретична спадщина Юрія Немирича

План І. Вступ 3 ІІ. Теоретична спадщина Юрія Немирича 4 2.1. Коротка біографічна довідка 4 2.2. Співавторство у Гадяцькому трактаті 7 2.3. Праці Юрія Намирича та їх характеристика 9 ІІІ. Висновки 11 ІV. Використана література 12