Курсові та дипломні купляють тут

Творчі завдання якзасіб моніторингу набутих знань на уроці Художньої культури

Зміст Вступ…………………………………………………………………………3 Розділ I. Теоретичні основи дослідження творчого завдання як засобу моніторингу на уроці художньої культури 1.1. Сутність поняття творчого завдання……………………………..…4 1.2. Історія дослідження творчого завдання в контексті художньої освіти…………………………………………………………………………………7 1.3. Класифікація творчих завдань уроку мистецтва…………………..11 1.4. Моніторинг засвоєння знань на уроці: сутність, мета, засоби….20 Розділ II. Практичні аспекти застосування творчого завдання як засобу моніторингу […]

Особливості оцінювальної діяльності на уроці художньої культури

Вступ І Розділ. Теоретичні засади вивчення проблеми оцінювання на уроці художньої культури 1.1. Поняття про контроль і діагностику навчання на уроці художньої культури…………………………………………………………………………………5 1.2. Наукові підходи до дослідження проблеми оцінювання на уроках художньої культури……………………………………………………………………10 1.3. Класифікація видів, типів, форм та методів контролю…………………..14 ІІ Розділ. Особливості оцінювальної діяльності на уроках художньої культури 2.1. Оцінювання знань як […]

Історія становлення дисципліни "Світова художня культура" на теренах України

Вступ І Розділ. Сутність та особливості уроку художньої культури 1.1. Художня культура як навчальний предмет …………..……………….. 5 1.2. Наукові підходи дослідження проблеми уроку художньої культури в контексті загальної освіти….………………………………………………….…..10 1.3. Художньо-педагогічна драматургія як основа організації уроку художньої культури………………………………………………………………..13 ІІ Розділ. Історія становлення уроку художньої культури на Україні 2.1. Поява та розвиток уроку художньої культури ………….…….…….18 […]

Літературне мистецтво Давнього Єгипту

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи літературного мистецтва Давнього Єгипту 1.1. Література Стародавнього Єгипту 1.2. Інструменти і матеріали написання текстів 1.3. Функції та жанри давньоєгипетської літератури Розділ 2. Дослідження літературного мистецтва Давнього Єгипту 2.1. Найдавніші літературні пам’ятки Єгипту 2.2. «Давньоєгипетська книга мертвих» та повчання давніх єгиптян 2.3. Аналіз папірусів з медичними відомостями 2.4. Ліричні твори Давнього […]

Інтерактивні художньо-педагогічні технології та їх застосування на уроках світової художньої культури

Вступ Розділ 1. Історико-теоретичні аспекти вивчення інтерактивних художньо-педагогічних технологій в контексті мистецької освіти 1.1. Історія дослідження художньо-педагогічних технологій як спадкової художньої дидактики 1.2. Уточнення понять «технологія», «інтерактивна художньо-педагогічна технологія», «урок художньої культури». 1.3. Сутність, зміст та класифікація художньо-педагогічних технологій Розділ 2. Методичні особливості впровадження інтерактивних технологій в площину урока художньої культури 2.1. Інтерактивна технологія як […]

Інтеграція культури України у світовий культурний простір (кінець ХХ-початок ХХІ ст).

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження культури України 1.1. Культура як ключовий чинник суспільно-економічного розвитку українського суспільства 1.2. Досягнення і проблеми культури незалежної України 1.3. Україна в світовому культурному просторі Розділ 2. Культурологічний аналіз інтеграції культури України у світовий культурний простір 2.1. Інтеграція українського мистецтва у світовий культурний простір в кінці ХХ століття 2.2. Інтеграційні […]

Звіт про проходження виробничої практики в бібліотеці

ЗМІСТ: 1.Назва бази та термін проходження практики ( з 12.01. 2014 по 22.02.2014). 2.Загальна характеристика бібліотеки, умов проходження практики 3. Аналіз виконаної роботи у відповідності із завданнями усіх розділів практики. 4.Список додатків (виконаних завдань) 5.Результати проходження практики, висновки і прогнози.

Діяльність Британської національної бібліотеки на сучасному етапі

План: 1. Управління, планування діяльності та порядок фінансування бібліотеки 2. Фонд Британської бібліотеки: збереження та доступ 3. Заходи бібліотеки щодо популяризації своїх зібрань 4. Функції та особливості роботи відділів бібліотеки (відділ надходжень слов’янськими мовами, центр доставки документів) 5. Цифрові ресурси Британської бібліотеки 6. Список використаної літератури

Створення оглядової довідки

ІННОВАЦІЇ В БІБЛІОТЕКАХ УКРАЇНИ (оглядова довідка за матеріалами публікацій журналів «Бібліотечна планета» та «Бібліотечний вісник» за 2012-2013 рр.)

Бібліотечне обслуговування з дозвіллєво-любительською метою: сучасний стан

План: Вступ 1. Сучасна бібліотека як культурно-дозвіллєвий заклад 2. Відпочинок у бібліотеці 3. Просвітницькі, виховні заходи у бібліотеках 4. Список використаної літератури

Бібліотекар і користувач: особливості спілкування

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА БІБЛІОТЕЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ФЕНОМЕНУ 7 1.1. Поняття та функції бібліотечного спілкування в науковій літературі 7 1.2. Комунікативні особливості професіоналізму сучасного бібліотекаря 13 1.3. Основні бар’єри бібліотечного спілкування 17 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ ТА ВИДИ СПІЛКУВАННЯ БІБЛІОТЕКАРЯ ТА КОРИСТУВАЧА 25 2.1. Форми бібліотечного спілкування 25 2.2. Види спілкування бібліотекаря та користувача […]

Особливості інтерпретації традицій народної творчості у творах П. Вірського

Вступ Розділ 1. Загальна характеристика традицій народної творчості у творах П. Вірського 1.1. Творчість Павла Вірського 1.2. Яскрава індивідуальність хореографа П. Вірського Розділ 2. Аналіз особливостей інтерпретації традицій народної творчості у творах П. Вірського 2.1. Дослідження відродження українського танцю у творах П. Вірського 2.2. Особливості інтерпретації традицій народної творчості П. Вірського у міжнародному форматі Висновки […]