Курсові та дипломні купляють тут

Київська Русь – якісно новий етап розвитку культури стародавніх слов’ян

Зміст Вступ Київська Русь – якісно новий етап розвитку культури стародавніх слов’ян Висновки Список використаної літератури

Проаналізуйте риси культури, що відрізняють культуру стародавньої Греції від культури стародавнього Риму

Зміст Вступ Риси культури, що відрізняють культуру стародавньої Греції від культури стародавнього Риму Висновки Список використаної літератури

Украинская профессиональная музыка

Введение 3 1. История украинской профессиональной музыки 5 1.1. Музыка в древнейшие времена 5 1.2. Украинская музыка в XVII-XVIII веках 6 2. Украинская профессиональная музыка в ХІХ – ХХ веке 10 2.1. Становление национальной украинской школы 10 2.2. Искусство советской Украины 12 3. Современные музыкальные учреждения 16 3.1. Система образовательных и концертных музыкальных организаций 16 […]

Особливості політичної системи та політичного режиму країни Ємен

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи політичної системи та політичного режиму 1.1. Підходи до визначення політичної системи 1.2. Стан наукової розробки політичної системи країни Ємен 1.3. Загальні відомості про державу Ємен Висновки до першого розділу Розділ 2. Особливості політичної системи держави Ємен 2.1. Особливості Конституції Держави Ємен 2.2. Державно-політичний устрій країни Ємен 2.3. Виборча система Ємену […]

Роль національної культури у вирішенні державотворчих проблем

Вступ Розділ 1. Особливості української національної культури 1.1. Теоретичні підходи до поняття «національна культура» 1.2. Сучасний стан національної культури Розділ 2. Державотворчі проблеми сучасної України 2.1. Державотворення як визначальна складова сучасного і майбутнього у розвитку України 2.2. Проблеми державотворчих процесів в Україні Розділ 3. Роль національної культури у державотворчих процесах України Висновки Список використаної літератури

Значення ідеалів Просвітництва для становлення сучасної науки

Вступ 1. Загальна характеристика доби Просвітництва 2. Основні засади філософії доби Просвітництва, її представники та значення в становленні сучасної науки Висновки Список використаних джерел

Культурологія

1. Національні меншини України й особливості їхнього входження в український територіальний і культурний простір. 2. Українське бароко й особливості його проявiв. 3. Поширення гуманістичних ідей в духовнiй культурі України доби Ренесансу. Список літератури

Інтерактивні художньо-педагогічні технології та їх застосування на уроках світової художньої культури.

Вступ Розділ 1. Історія інтерактивних художньо-педагогічних технологій 1.1. Виникнення інтерактивних методик 1.2. Інтерактивне навчання — складова педагогічної технології Розділ 2. Теоретичні основи дослідження інтерактивних художньо-педагогічних технологій 2.1. Використання інтерактивних методів навчання при проведенні уроків світової художньої культури 2.2. Корисність інтерактивних методів навчання Розділ 3. Методика застосування інтерактивних художньо-педагогічних технологій на уроках світової художньої культури 3.1. […]

Документальні потоки, їх витоки та термінали

ПЛАН: 1.Загальна система документальних комунікацій 2.Характеристика документальних комунікацій 3.Документальні джерела наукової інформації як основний засіб наукової комунікації 4.Різновиди усного обміну наукової інформації 5.Наукові документи – носії наукової інформації 6.Нормативні документи та їх різновиди

Зведені онлайнові каталоги

ПЛАН: Вступ 1. Створення інформаційних електронних ресурсів у бібліотеках 2. Принципи створення зведеного електронного каталогу Висновок Список використаної літератури

Розвиток бібліотечної справи в Україні у литовсько-польську добу(до серед.ХVІІ.)

ПЛАН: Вступ 1. Монастирські та церковні бібліотеки 2.Бібліотеки братств Список використаної літератури

Бібліотечні форуми та професійні бібліотечні об’єднання в Україні

ПЛАН: 1.Всеукраїнські конгреси бібліотекарів 2.Бібліотечні з’їзди в Україні 3.Бібліотечні товариства в Україні 4.Створення та діяльність Української бібліотечної асоціації(УБА) Список використаної літератури