Курсові та дипломні купляють тут

Бібліотечна справа України в умовах незалежності

ПЛАН: 1.Законодавчі та концептуальні документи України про розвиток бібліотечної справи 2.Особливості розвитку бібліотечної справи в нових соціально-економічних умовах в Україні 3.Сучасний стан бібліотечного обслуговування в Україні різних категорій населення 4.Роль бібліотечних контактів України з зарубіжними країнами в 80-90-х рр. ХХ ст. Список використаної літератури

Історія розвитку та сучасний стан Національної бібліотеки Росії

План: 1. Історичні особливості розвитку РНБ 2. Основні завдання та напрямки діяльності бібліотеки 3. Організація роботи НБ 4. Інформатизація та автоматизація в роботі бібліотеки 5. РДБ як національна бібліотека 5.1.Історія створення 5.2.Завдання роботи 5.3.Взаємозв’язок з РНБ

Діяльність Національної бібліотеки Білорусі

План: 1. Основні історичні етапи становлення бібліотеки 2. Функції та завдання національної бібліотеки 3. Роль бібліотеки у формування державної політики у галузі БС 4. Стратегічні напрямки розвитку національної бібліотеки 5. НББ як координаційний центр 6. Список використаної літератури

Діяльність Британської національної бібліотеки на сучасному етапі

План: 1. Управління, планування діяльності та порядок фінансування бібліотеки 2. Фонд Британської бібліотеки: збереження та доступ 3. Заходи бібліотеки щодо популяризації своїх зібрань 4. Функції та особливості роботи відділів бібліотеки (відділ надходжень слов’янськими мовами, центр доставки документів) 5. Цифрові ресурси Британської бібліотеки 6. Список використаної літератури

Організація маркетингового управління бібліотеки

ПЛАН: 1. Застосування концепцій маркетингу в бібліотеці 2. Методика проведення маркетингових досліджень в бібліотеках 3. Суть та призначення паблік рілейшнз в бібліотеці 4. Створення позитивного іміджу бібліотеки за допомогою реклами 5. Список використаної літератури

Цілі та завдання методичного керівництва бібліотеками на сучасному етапі

План: 1. Проблеми методичного керівництва бібліотеками на сучасному етапі 2. Координація – як основний напрямок роботи методичних центрів 3. Методична робота спеціалізованих бібілотек ( на прикладі науково-технічних, педагогічних, дитячих та ін.) 4. Список використаної літератури

Стратегічне та поточне планування роботи бібліотеки

ПЛАН: 1. Планування як метод управління розвитком бібліотеки та вдосконалення її роботи 2. Планування інноваційної політики в бібліотеках : етапи та методи 3. Стратегічне планування: тенденції і завдання на сучасному етапі 4. Стратегічне планування роботи в бібліотеках зарубіжжя 5. Критерії ефективного управління бібліотекою: система показників та критерії оцінювання

Теоретичні основи бібліотечно-бібліографічного менеджменту

ПЛАН: 1.Суть менеджменту,його об’єкт, суб’ єкт,предмет та методи. 2.Спільне та відмінне у поняттях «менеджмент» та «управління» 3.Історіографія менеджменту: -історичні етапи розвитку -особливості розвитку менеджменту в Україні -наукові школи менеджменту 4. Наукові основи менеджменту 5.Функції та принципи менеджменту як науки

Сучасні комп’ютерні технології в довідково-бібліографічному обслуговуванні (ДБО) читачів

План ВСТУП 3 1. Організація довідково-бібліографічної діяльності бібліотеки з використанням нових технологій 8 2. Довідково — бібліографічне обслуговування за допомогою Інтернет-ресурсів 20 3. Комп’ютерні технології в ДБО Рівненської державної обласної бібліотеки ( РДОБ) 29 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

Розвиток бібліотечної освіти в Україні

ЗМІСТ Вступ 3 1. Основні законодавчі документи України про розвиток бібліотечної освіти 9 2. Проблеми розвитку бібліотечної освіти в Україні 15 3.Підготовка бібліотечних спеціалістів у ВНЗ України 23 4.Перспективи розвитку бібліотечної освіти в Україні 29 Висновки 36 Список використаної літератури 39

Бібліотечна освіта в Україні

ЗМІСТ Вступ 3 1. Основні законодавчі документи України про розвиток бібліотечної освіти 9 2. Проблеми розвитку бібліотечної освіти в Україні 15 3.Підготовка бібліотечних спеціалістів у ВНЗ України 23 4.Перспективи розвитку бібліотечної освіти в Україні 29 Висновки 36 Список використаної літератури 39

Інтернет-ресурси РДОБ

Список скорочень Вступ Розділ 1. Інтернет-ресурси бібліотек і завдання інформатизації бібліотечної справи 1.1.Роль бібліотеки в інформатизації суспільства 1.2.Особливості роботи бібліотеки з електронним документом 1.3.Бібліотечні асоціації про організацію доступу до Інтернету в бібліотеках 1.4.Розвиток інформатизації Рівненської державної обласної бібліотеки Розділ 2. Використання інформаційних технологій в бібліографічному обслуговуванні користувачів РДОБ 2.1.Інформаційні технології в діяльності бібліотеки 2.2.Комп’ютеризація бібліографічної […]