Курсові та дипломні купляють тут

Поняття символу у світовій культурі

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ I. Теоретико-методологічні аспекти дослідження символічної концепції культури
1.1. Осмислення поняття «символу»в культурологічній спадщині
1.2. Сутність символу як найважливішого механізму пам’яті культури

РОЗДІЛ II. Семіологія мистецтва: художній образ, знак, символ
2.1. Генезис художнього образу та його чуттєва безпосередність
2.2. Умовність і знаковість в художньому образі
2.3.Універсалії художнього символу

ВИСНОВКИ

Висновки
Культура виникає внаслідок двох основних тенденцій : через прагнення людини зрозуміти світ і, навпаки, через намагання виразити і матеріалізувати свої думки, зробити їх частиною дійсності. Саме на перетині цих шляхів і виникає нова реальність – світ символів, елементами якого є мова, міфи, релігії, та наукові теорії.
Таким чином в процесі осмислення поняття «символу» в культурологічній спадщині було проаналізовано низку фахових джерел. На основі чого з’ясовано, що термін «символ» дуже багатозначний і недостатньо прояснений. Тлумачення символу – своєрідна діалогічна форма знання. Зміст символу – реально існує лише у межах людського спілкування. Виникнення символу як художньо-релігійної структури сягає міфологічної свідомості первісного мислення, з відповідною системою знаків(тотем, табу). Теорії символу беруть початок в античності, їхнім обґрунтуванням займалися Аристотель та Платон. Кожна історична епоха трактувала поняття «символу» відповідно до притаманних їй ціннісних орієнтирів.
Класичним принципам символу присвятили свої праці Гете І.В., Гегель Г.В., І.Кант.
В українській теоретичній думці виявили оригінальне розуміння символу Г.Сковорода, М.Костомаров, О.Потебня.
Своєрідна теорія символу і міфу належить О.Лосєву.

Параметри роботи та координати виконавця: olgarovno

Тип: Дипломна

Кількість сторінок: 60

Рік захисту: 2012

Ціна: 1700 грн.

Контактна особа: Ольга

Телефон: 0973344455

E-mail: ov.b.77@mail.ruЗамовити готову роботу у автора


Заполните необходимые поля.