Курсові та дипломні купляють тут

Поняття. Визначення. Структура понять. Класифікація.

Вступ 1. Поняття 2. Визначення 3. Структура понять 4. Класифікація Висновки Список літератури

Історія логіки

Вступ 1. Історичні етапи розвитку логічного знання 2. Розвиток логічних знань в античну добу 3. Середньовічна (схоластична) логіка 4. Логіка у Новий час 5. Прогрес логіки у XIX-XX ст 6. Розвиток логіки в Україні Висновки Список літератури

Особливості сучасної логіки: класична та некласична логіка.

Вступ 1. Історія виникнення класичної та некласичної логіки 2. Особливості класичної та некласичної логіки 3. Модальна логіка як вид некласичної логіки Висновки Список літератури

Розвиток логіки в Україні в 19-20 столітті

Вступ 1. Розвиток логіки в концепціях українських науковців 2. Напрями розвитку логіки в Україні 3. Значення логіки в працях науковців Західної України Висновки Список літератури

Розвиток логіки в Україні

Вступ 1. Виникнення логіки в Україні 2. Розвиток логіки в концепціях українських науковців 3. Напрями розвитку логіки в Україні Висновки Список літератури

Розвиток логічного знання в Стародавній Індії

Зміст Вступ 3 Розвиток логічного знання в Стародавній Індії 4 Висновки 13 Список використаної літератури 14

Історичний розвиток логіки як науки в Греції

ЗМІСТ Вступ 3 Історичний розвиток логіки як науки в Греції 4 Висновки 10 Список використаної літератури 11

Логические операции с понятиями

Введение 3 1. Логические операции над понятиями в логике 4 1.1. Термин логическая операция 4 1.2. Правила логических операций с понятиями 4 2. Основные логические операции с понятиями 8 2.1. Обобщение и ограничение понятий 8 2.2. Определение и деление понятий 10 Заключение 18 Список использованной литературы 19

Логика как наука

Содержание Введение 3 1. Логика как наука о мышлении 4 1.1. Понятие «логика» 4 1.2. Предмет изучения логики 5 2. История логики 9 2.1. Развитие логики 9 2.2. Символическая и формальна логика 11 Заключение 13 Список использованной литературы 14

Мислення як предмет формальної логіки.Логіка як наука про закони і форми правильного мислення.Теоретичне та практичне значення логіки.

Зміст Вступ 1. Мислення як предмет формальної логіки 2. Логіка як наука про закони і форми правильного мислення 3. Теоретичне та практичне значення логіки Висновки Список використаної літератури

Логіка. Поняття.

Поняття Поняття як основна форма мислення, форма відображення дійсності. Логічна характеристика поняття. Види понять. Відношення між поняттями як головний зміст логіки. Порівнянні і непорівнянні поняття. Сумісні і несумісні поняття. Операції з класами (обсягами понять). Поділ понять. Правила та можливі похибки в поділі понять. Класифікація понять. Визначення (дефініція) понять. Поняття як основна форма мислення, форма відображення […]

варіант 2

З М І С Т 1. Які з наведених понять є одиничними, загальними та нульовими ………………………………………………………………………………………… 3 2. Які закони логіки виражені в таких статтях…………………………………………… 4 3. У наведених прикладах визначте менший, більший і середній терміни; менший і більший засновки …………………………………………………5 Список використаної літератури …………………………………………………………… 9