Курсові та дипломні купляють тут

Маркетинг

Варіант 11 Комплексна практична робота: Параметри ринкової взаємодії Мета: оволодіти навиком розрахунку ринкових параметрів Вихідні дані для розрахунків: Формули поведінки ринкових агентів (залежність обсягів купівлі Q і продажів S і ціни р продукту): — попит покупців: Q1 = a-bp Q2 = c – dp — пропозиція продавців: S1 = Ap – B S2 = Cp […]

Маркетинг

Комплексна практична робота: Параметри ринкової взаємодії Мета: оволодіти навиком розрахунку ринкових параметрів Вихідні дані для розрахунків: Формули поведінки ринкових агентів (залежність обсягів купівлі Q і продажів S і ціни р продукту): — попит покупців: Q1 = a-bp Q2 = c – dp — пропозиція продавців: S1 = Ap – B S2 = Cp – D […]

Маркетинг

Комплексна практична робота: Параметри ринкової взаємодії Мета: оволодіти навиком розрахунку ринкових параметрів Вихідні дані для розрахунків: Формули поведінки ринкових агентів (залежність обсягів купівлі Q і продажів S і ціни р продукту): — попит покупців: Q1 = a-bp Q2 = c – dp — пропозиція продавців: S1 = Ap – B S2 = Cp – D […]

Маркетинг

Параметри ринкової взаємодії Мета: оволодіти навиком розрахунку ринкових параметрів Вихідні дані для розрахунків: Формули поведінки ринкових агентів (залежність обсягів купівлі Q і продажів S і ціни р продукту): — попит покупців: Q1 = a-bp Q2 = c – dp — пропозиція продавців: S1 = Ap – B S2 = Cp – D Етапи виконання роботи: […]

Маркетинг

Варіант 17 Комплексна практична робота: Параметри ринкової взаємодії Мета: оволодіти навиком розрахунку ринкових параметрів Вихідні дані для розрахунків: Формули поведінки ринкових агентів (залежність обсягів купівлі Q і продажів S і ціни р продукту): — попит покупців: Q1 = a-bp Q2 = c – dp — пропозиція продавців: S1 = Ap – B S2 = Cp […]

Семінар з маркетингу

Вступ 1. Назвіть нормативно-правові акти, в яких чітко регламентується діяльність підприємств різних організаційно-правових форм 2. У чому полягає сутність підприємця? Наведіть приклади випадків, коли інтереси підприємців суперечать інтересам суспільства. Яким чином можна розв´язати цю суперечність? 3. В чому заключаються обмежені можливості ринку культурних, оздорочих та освітніх послуг?. 4. Чи можна математично вимірюти ризики, які існують […]

Митно-логістичні послуги в Україні стан та перспективи розвитку

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи формування і розвитку митно-логістичних послуг в Україні 1.1 Загальна характеристика митно-логістичних послуг 1.2 Історія розвитку митно-логістичних послуг в Україні 1.3 Митно-логістичні послуги в Україні на сучасному етапі Розділ 2. Оцінка ефективності митно-логістичних послуг в України на сучасному етапі 2.1 Аналіз результатів діяльності митних посередників в Україні 2.2 Оцінки впливу митно-логістичних […]

Маркетинговий потенціал маркування харчових продуктів на сучасному ринку

Вступ Розділ І. Теоретичні засади вивчення маркетингового потенціалу маркування 1.1 Маркування харчових продуктів: поняття та види маркування 1.2 Нормативні вимоги до маркування харчових продуктів Розділ ІІ. Дослідження маркетингового потенціалу маркування харчових продуктів 2.1 Вплив маркування на споживачів 2.2 Дослідження маркетингового потенціалу маркування та рекомендації Висновки Список літератури

Розробка стратегії розвитку виходу підприємства на закордонні ринки та оцінка ефективності запропонованої стратегії

Розробка стратегії розвитку виходу підприємства на закордонні ринки та оцінка ефективності запропонованої стратегії Список літератури

Маркетинг

Фірма виробляє і збуває три компоненти. Перед керівником відділу постачання було поставлене завдання – вивчити ціни на світовому ринку. Вивчено такі цінові і вартісні показники (табл. 1). Таблиця 1 Вихідна інформація для прийняття управлінського рішення “зробити або купити” Показники Компонент X Y Z Обсяг виробництва, од. 21000 42000 84000 Витрати основних матеріалів на одиницю продукції, […]

Маркетинг

Задача 10 В ходе маркетинговых исследований предусматривается увеличить долю фирмы на рынке с 18 до 23% при емкости рынка 85 млн.шт.товара. Рассчитать дополнительную прибыль фирмы в будущем, если прибыль на единицу продукции составляет 220 грн., в емкость рынка увеличится на 3%. Затраты на маркетинговые мероприятия составляют 25 млн.грн. Задача 11 Оценить емкость регионального рынка шоколадных […]

Стратегія реклами

Вступ 4. Проаналізувати існуючу маркетингову стратегію підприємства 5. Проаналізувати існуючу комунікаційну стратегію підприємства 6. Дослідити ефективність попередніх рекламних кампаній підприємства. Виявити їх недоліки 7. Окреслити проблемну ситуацію, що потребує вирішення в курсовому проекті 11. Проаналізувати рекламні кампанії конкурентів, виявити сильні і слабкі сторони цих кампаній 12. Обгрунтувати стратегію рекламної кампанії підприємства і визначити основні її […]