Курсові та дипломні купляють тут

Для обраного об’єкту дослідження в рамках комплексу маркетингу вирішити наступні задачі та оформити контрольну роботу

Зміст   Вступ.  2. Товарна політика.  2.1. Визначити цільову аудиторію підприємства. 5 Таблиця.   2.2. Дати опис товару підприємства, асортименту, фізичних та нефізичних властивостей   2.3. Описати життєвий цикл товару на ринку України.   2.4. Визначити рівень конкурентоспроможності товару за допомогою індексів технічних та економічних параметрів.   3. Організація збуту.   3.1. Проаналізувати методи збуту товару. Визначити канали розподілу товару до […]

Державний фінансовий контроль в Україні

ПЛАН  Вступ 1. Структура маркетингової інформації 2. Вивчення стосунків споживачів як до компанії так і до товару 3. Охарактеризуйте об’єкти та суб’єкти вторинної інформації заповнивши слідуючу таблицю Висновки Використана література

Ефективність маркетингової діяльності на підприємстві

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1. Сутність та особливості маркетингової діяльності 1.2. Особливості маркетингової діяльності підприємства та її складові 1.3. Роль маркетингу в організації 1.4. Види маркетингу РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 2.1. Основні принципи маркетингу 2.2. Необхідні умови для ефективної маркетингової діяльності 2.3. Особливості прийняття маркетингових рішень РОЗДІЛ 3. […]

ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 2.1. Принципи й етапи процесу прийняття управлінських рішень 2.2. Роль керівника в процесі прийняття управлінських рішень 2.3. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень РОЗДІЛ 3. КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ ТА ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ЯКОСТІ 1.1. Основні поняття та визначення якості товарів і послуг 1.2. Ключові аспекти системи якості 1.3. Структура системи якості та процес проектування послуги РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ 2.1. Розвиток принципів системного, комплексного управління якістю 2.2. Стандартизація та сертифікація 2.3. Статистичний контроль якості ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗПОДІЛУ

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ РОЗПОДІЛУ ТОВАРУ 1.1. Суть та цілі політики розподілу 1.2. Типи і функції каналів розподілу товарів 1.3. Маркетингові системи збуту 1.4. Динаміка розвитку каналів розподілу товарів РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ФОРМУВАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ТОВАРІВ РОЗДІЛ 3. РІШЕННЯ В СИСТЕМІ ЗБУТОВОЇ ЛОГІСТИКИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Маркетинг і задоволення потреб

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ МАРКЕТИНГУ 1.1. Історія маркетингу 1.2. Суть маркетингу 1.3. Маркетинг у вітчизняній науці РОЗДІЛ 2. Маркетинг і задоволення потреб 2.1. Потреби людини й економічна теорія 2.1.1. Потреби, бажання й попит 2.1.2. «Помилкові» й «щирі» потреби 2.1.3. Абсолютні й відносні потреби 2.1.4. Родові й похідні потреби 2.2. Мотивація індивідуального споживача 2.3. […]

Поняття реклами та рекламних засобів, їх види

І. Вступ 1.1. Поняття реклами та рекламних засобів, їх види ІІ. Коротка характеристика ВАТ „” 2.1. Місце розташування, підпорядкованість. 2.2. Форма власності. 2.3. Структура управління, кадровий склад. 2.4. Організація матеріальної відповідальності. 2.5. Організація господарських зв’язків. 2.6. Організація рекламно-інформаційної діяльності. ІІІ. Основна частина 3.1.Класифікація рекламних засобів, що використовуються на підприємстві ВАТ „” 3.2. Аналіз психологічної ефективності […]

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Особливості стратегічного управління, як підходу до управління фірмою 1.2 Сутність стратегічного планування і його місце в системі стратегічного управління 1.3 Методологічна база та інструментарій стратегічного планування РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ЗАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАСЛОРОБНИЙ КОМБІНАТ» 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз […]

МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС, ЙОГО СУТНІСТЬ, РОЗВИТОК І СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ

ВСТУП РОЗДІЛ I. МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС, ЙОГО СУТНІСТЬ, РОЗВИТОК І СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ 1.1. Сутність і еволюція міжнародного бізнесу. 1.2. Теоретичні основи здійснення міжнародного бізнесу. 1.3. Глобалізація сучасного господарського життя як об’єктивна основа розвитку міжнародного бізнесу. 1.4. Роль ТНК у сучасному міжнародному бізнесі РОЗДІЛ ІІ. РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 2.1.Основні напрямки економічної інтеграції України в систему […]

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

ВСТУП РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 1.1. Сутність сучасної міжнародної торгівлі та її концепції 1.2. Основні етапи становлення міжнародної торгівлі 1.3. Система основних показників розвитку міжнародної торгівлі РОЗДІЛ 2. сучасні Форми міжнародної торгівлі 2.1. Сучасний підхід до систематизації форм міжнародної торгівлі 2.2. Форми міжнародної торгівлі за специфікою регулювання 2.3. Форми міжнародної […]

Сприяння продажу товарів (реклама)

Зміст Вступ. 1. Теорія сприяння продужу товарів. 2. Основні показники рекламної діяльності 3. Види сприяння продажу товарів. Висновки. Використана література.