Курсові та дипломні купляють тут

Маркетинг

Мета: оволодіти навиком розрахунку ринкових параметрів Вихідні дані для розрахунків: Формули поведінки ринкових агентів (залежність обсягів купівлі Q і продажів S і ціни р продукту): — попит покупців: Q1 = a-bp Q2 = c – dp — пропозиція продавців: S1 = Ap – B S2 = Cp – D Етапи виконання роботи: 1. Дослідити взаємодію […]

Маркетинг (варіанти 02,03,04,07,13,15,20,25,26,34)

Комплексна практична робота: Параметри ринкової взаємодії Мета: оволодіти навиком розрахунку ринкових параметрів Вихідні дані для розрахунків: Формули поведінки ринкових агентів (залежність обсягів купівлі Q і продажів S і ціни р продукту): — попит покупців: Q1 = a-bp Q2 = c – dp — пропозиція продавців: S1 = Ap – B S2 = Cp – D […]

Маркетинг

Комплексна практична робота: Параметри ринкової взаємодії Мета: оволодіти навиком розрахунку ринкових параметрів Вихідні дані для розрахунків: Формули поведінки ринкових агентів (залежність обсягів купівлі Q і продажів S і ціни р продукту): — попит покупців: Q1 = a-bp Q2 = c – dp — пропозиція продавців: S1 = Ap – B S2 = Cp – D […]

Маркетинг

1.Аналіз привабливості ринку. Оцінка привабливості ринку. Методика оцінки привабливості ринку 2.Планування каналів та маркетингових систем збуту 3.Типи організаційних структур служби маркетингу на підприємстві Список використаних джерел

Комерційна діяльність роздрібного торговельного підприємства та шляхи її удосконалення

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства 1.2. Завдання комерційної діяльності роздрібного торговельного підприємства 1.3. Ефективність діяльності роздрібного торговельного підприємства Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2. Дослідження організації роботи комерційної служби підприємства 2.3. Аналіз […]

Дослідження позиціонування продукції (коньяки Шабо) на споживчому ринку

Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти позиціонування продукції на споживчому ринку 1.1. Поняття позиціонування продукції 1.2. Стратегії позиціонування 1.3. Тактика позиціовання Розділ 2. Дослідження позиціонування коньяків «Шабо» на споживчому ринку 2.1. Характеристика підприємства 2.2. Аналіз ринку коньячної продукції 2.3. Стратегія позиціонування українського коньячного бренду Висновки Список літератури

Аналіз маркетингової діяльності видавнитва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА на ринку дитячих книжок України

Вступ Розділ І. Аналіз господарської діяльності підприємства на товарному ринку 1.1. Стисла характеристика підприємства, його діяльності на товарному ринку 1.1.1. Стисла історія підприємства 1.1.2. Ринок, його характеристика, динаміка та тенденції. Попит, його генезис, характеристика та особливості 1.2. Аналіз внутрішнього середовища підприємства 1.3. Аналіз товарного асортименту Розділ ІІ. Аналіз маркетингового середовища підприємства 2.1. Аналіз макромаркетингового середовища […]

Основні напрями вдосконалення управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві

ВСТУП Розділ 1. Теоретичні засади управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві 1.1. Сутність та види реклами в сучасних умовах 1.2.Особливості управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві 1.3.Методологічні засади оцінки ефективності управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві Розділ 2. Аналіз управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві в умовах ринкової економіки 2.1. Дослідження процесів планування рекламної діяльності […]

Удосконалення маркетингового плану на підприємстві

ВСТУП……………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ В МАРКЕТИНГУ……………………5 1.1. Теоретичні аспекти сучасного маркетингового середовища………………5 1.2. Види маркетингових планів………………………………………………..9 1.3. Етапи та процедура розробки маркетингового плану…………………….23 1.4. Комплекс маркетингу в системі підприємства……………………………30 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………………38 2.1. Особливості розвитку ринка пластикових вікон………………………….38 2.2 Характеристика профілю підприємства як об’єкта дослідження…………41 2.3.Оцінка комплексу маркетингу на […]

Маркетинговий потенціал підприємства

ВСТУП 3 1. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУТУ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 5 1.1. Загальний стан та проблеми у харчовій промисловості України 5 1.2. Загальний стан та проблеми у молочній промисловості України 18 1.3. Збут в системі товарного обігу та його роль на підприємстві 39 2. АНАЛІЗ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА БАЗОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 47 2.1. Характеристика базового підприємства та […]

Маркетингова діяльність підприємства з виробництва коньячної продукції та шляхи її удосконалення

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 1.1. Сутність маркетингової діяльності 1.2. Оцінка ефективності системи управління маркетингом РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ” ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз комплексу маркетингу 2.3. Аналіз конкурентного середовища підприємства на ринках продукції, що виробляється РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У […]

Удосконалення маркетингової діяльності підприємства харчової промисловості

Вступ Розділ 1. Розділ 1. Методологічні підходи до організації маркетингової діяльності підприємства 1.1. Концепції управління та планування маркетингом 1.2. Маркетинговий аналіз і аудит 1.3. Процес управління маркетингом Розділ 2. Сучасний стан організації маркетингової діяльності у товаристві з обмеженою відповідальністю «Сандора» 2.1. Фінансово-економічна арактеристика товариства 2.2. Аналіз факторів макросередовища підприємства 2.3. Аналіз факторів мікросередовища 2.4. Маркетингова […]