Курсові та дипломні купляють тут

Удосконалення конкурентної стратегії товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора"

ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАУКОВОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність стратегії підприємства, її види та завдання 1.2. Підходи до формувавння конкурентної стратегії підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНДОРА» 2.1. Фінансово-економічна характеристика товариства 2.2. Вплив макросередовища на конкрентну стратегію ТОВ «Сандора» 2.3. Аналіз конкурентної стратегії ТОВ «Сандора» 2.4. Характеристика конкурентної […]

Підготовка до продажу кондитерських товарів

Вступ 1. Поняття попередньої підготовки кондитерських товарів до продажу 2. Специфічні операції попередньої підготовки кондитерських товарів до продажу 3. Особливості підготовки до продажу кондитерських товарів Висновки Список літератури

Стимулювання продажу товарів у магазині Київ-Тренд

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У МАГАЗИНІ 1.1. Сутність стимулювання продажу товарів у магазині 1.2. Методи стимулювання продажу у магазині 1.3. Ефективність стимулювання продажу товарів у магазині Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ У МАГАЗИНІ 2.1. Загальна характеристика діяльності магазина 2.2. Дослідження стимулювання продажу у магазинах 2.3. Оцінка ефективності […]

Просування корпоративного іміджу кінотеатрів на українському ринку.

Вступ Розділ 1.Теоретичні основи корпоративного іміджмейкінгу 1.1. Поняття та сутність іміджу. Види іміджів 1.2. Корпоративний імідж: сутність та складові Розділ 2. Інструментально-технологічні аспекти іміджування кінотеатрів 2.1. Засоби корпоративного іміджмейкінгу 2.2. Дослідження Висновки Список літератури Додатки

Маркетингове дослідження товарної позиціїї

1. Продукт — властивості (ттх), дизайн, упаковка, імідж (репутація), якщо є то і сервіс (гарантія) 2. Ціна (обовязкове порівняння з конкурентами) 3. Канали збуту 4. Просування (реклама, акції. інформування, купони, бонуси)

Просування товарних знаків

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи просування товарних знаків 1.1. Просування: поняття та засоби 1.2. Товарні знаки суть, різновиди Розділ 2. Теоретичні засади просування товарних знаків алкогольної продукції 2.1 Законодавче регулювання просування на українському ринку 2.2. Дослідження Висновки Список літератури

Просування молодіжних стартапів на українському ринку

Вступ Розділ 1. Просування як елемент комунікативної діяльності сучасних організаці 1.1. Поняття просування та його складові 1.2. Новітні форми та засоби просування корпоративних брендів Розділ 2. Інструментально-технологічні аспекти просування стартапів 2.1. Стартапи як форма організації та ведення бізнесу 2.2. Просування стартапів: дослідження Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки

Маркетинговая стратегия предприятия

Введение Глава 1. Теоретические основы разработки маркетинговых стратегий предприятия: понятие, типы, порядок разработки 1.1. Основы продвижения продукции на рынок 1.2. Стратегия продвижения товара на рынок 1.3. Способы разработки фирмой маркетинга нового и существующего товара 1.4. Стратегические подходы на этапе выявления целевого рынка и позиционирования товара Глава 2. Разработка маркетинговой стратегии ООО «Нола» 2.1. Общая характеристика […]

Организация продвижения продукции на международный рынок

ВВЕДЕНИЕ 1. РОЛЬ И МЕСТО ЗАО «ИВАНОВОМЕБЕЛЬ» НА РЫНКЕ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 1.1. Оценка и перспективы развития мебельной промышленности России 1.2. Анализ положения ведущих европейских производителей мебели на мировом рынке 1.2.1. Мебельная промышленность Италии 1.2.2. Мебельная промышленность Германии 1.3. Характеристика внешнеэкономической деятельности ЗАО «Ивановомебель» 1.3.1. Роль и место отдела внешнеэкономических связей на предприятии 1.3.2. Оценка условий […]

Просування молодіжних стартапів на Українському ринку

Вступ Розділ 1. Просування як елемент комунікативної діяльності сучасних організацій 1.1. Поняття просування та його складові 1.2. Новітні форми та засоби просування корпоративних брендів Розділ 2. Інструментально-технологічні аспекти просування стартапів 2.1. Стартапи як форма організації та ведення бізнесу 2.2. Просування стартапів: дослідження Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки

Маркетинговая стратегия предприятия

Введение Глава 1. Теоретические основы разработки маркетинговой стратегии на предприятии 1.1.Сущность стратегического планирования маркетинга и характеристика стратегического маркетинга 1.2. Анализ конъюнктуры рынка и позиций конкурентов на рынке 1.3. Стратегические вопросы при выявлении целевого рынка и позиционирования товара 1.4. Разработка стратегий по составляющим комплекса маркетинга Глава 2. Анализ финансово-хозяйственной и маркетинговой деятельности ООО «Нола» 2.1. Общая […]

Особливості розробки і реалізації цінової стратегії компанії

Особливості розробки і реалізації цінової стратегії компанії Політика ціноутворення — розроблення та вибір загального напряму в ціноутворенні, підходів до визначення ціни, з метою отримання найбільшого прибутку з урахуванням попиту на товари, його властивостей та життєвого циклу, й напрями зміни ціни залежно від дії різних чинників. Компанія розробляє свою політику ціноутворення не лише з метою встановлення […]