Курсові та дипломні купляють тут

Основні напрями вдосконалення управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві

ВСТУП Розділ 1. Теоретичні засади управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві 1.1. Сутність та види реклами в сучасних умовах 1.2.Особливості управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві 1.3.Методологічні засади оцінки ефективності управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві Розділ 2. Аналіз управління рекламною діяльністю в торговельному підприємстві в умовах ринкової економіки 2.1. Дослідження процесів планування рекламної діяльності […]

Удосконалення маркетингового плану на підприємстві

ВСТУП……………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ В МАРКЕТИНГУ……………………5 1.1. Теоретичні аспекти сучасного маркетингового середовища………………5 1.2. Види маркетингових планів………………………………………………..9 1.3. Етапи та процедура розробки маркетингового плану…………………….23 1.4. Комплекс маркетингу в системі підприємства……………………………30 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………………38 2.1. Особливості розвитку ринка пластикових вікон………………………….38 2.2 Характеристика профілю підприємства як об’єкта дослідження…………41 2.3.Оцінка комплексу маркетингу на […]

Маркетинговий потенціал підприємства

ВСТУП 3 1. СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУТУ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 5 1.1. Загальний стан та проблеми у харчовій промисловості України 5 1.2. Загальний стан та проблеми у молочній промисловості України 18 1.3. Збут в системі товарного обігу та його роль на підприємстві 39 2. АНАЛІЗ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА БАЗОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 47 2.1. Характеристика базового підприємства та […]

Маркетингова діяльність підприємства з виробництва коньячної продукції та шляхи її удосконалення

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 1.1. Сутність маркетингової діяльності 1.2. Оцінка ефективності системи управління маркетингом РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ “ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ” ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 2.2. Аналіз комплексу маркетингу 2.3. Аналіз конкурентного середовища підприємства на ринках продукції, що виробляється РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У […]

Удосконалення маркетингової діяльності підприємства харчової промисловості

Вступ Розділ 1. Розділ 1. Методологічні підходи до організації маркетингової діяльності підприємства 1.1. Концепції управління та планування маркетингом 1.2. Маркетинговий аналіз і аудит 1.3. Процес управління маркетингом Розділ 2. Сучасний стан організації маркетингової діяльності у товаристві з обмеженою відповідальністю «Сандора» 2.1. Фінансово-економічна арактеристика товариства 2.2. Аналіз факторів макросередовища підприємства 2.3. Аналіз факторів мікросередовища 2.4. Маркетингова […]

Удосконалення конкурентної стратегії товариства з обмеженою відповідальністю "Сандора"

ВСТУП РОЗДІЛ 1. НАУКОВОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність стратегії підприємства, її види та завдання 1.2. Підходи до формувавння конкурентної стратегії підприємства РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНДОРА» 2.1. Фінансово-економічна характеристика товариства 2.2. Вплив макросередовища на конкрентну стратегію ТОВ «Сандора» 2.3. Аналіз конкурентної стратегії ТОВ «Сандора» 2.4. Характеристика конкурентної […]

Підготовка до продажу кондитерських товарів

Вступ 1. Поняття попередньої підготовки кондитерських товарів до продажу 2. Специфічні операції попередньої підготовки кондитерських товарів до продажу 3. Особливості підготовки до продажу кондитерських товарів Висновки Список літератури

Стимулювання продажу товарів у магазині Київ-Тренд

ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ У МАГАЗИНІ 1.1. Сутність стимулювання продажу товарів у магазині 1.2. Методи стимулювання продажу у магазині 1.3. Ефективність стимулювання продажу товарів у магазині Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖУ У МАГАЗИНІ 2.1. Загальна характеристика діяльності магазина 2.2. Дослідження стимулювання продажу у магазинах 2.3. Оцінка ефективності […]

Просування корпоративного іміджу кінотеатрів на українському ринку.

Вступ Розділ 1.Теоретичні основи корпоративного іміджмейкінгу 1.1. Поняття та сутність іміджу. Види іміджів 1.2. Корпоративний імідж: сутність та складові Розділ 2. Інструментально-технологічні аспекти іміджування кінотеатрів 2.1. Засоби корпоративного іміджмейкінгу 2.2. Дослідження Висновки Список літератури Додатки

Маркетингове дослідження товарної позиціїї

1. Продукт — властивості (ттх), дизайн, упаковка, імідж (репутація), якщо є то і сервіс (гарантія) 2. Ціна (обовязкове порівняння з конкурентами) 3. Канали збуту 4. Просування (реклама, акції. інформування, купони, бонуси)

Просування товарних знаків

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи просування товарних знаків 1.1. Просування: поняття та засоби 1.2. Товарні знаки суть, різновиди Розділ 2. Теоретичні засади просування товарних знаків алкогольної продукції 2.1 Законодавче регулювання просування на українському ринку 2.2. Дослідження Висновки Список літератури

Просування молодіжних стартапів на українському ринку

Вступ Розділ 1. Просування як елемент комунікативної діяльності сучасних організаці 1.1. Поняття просування та його складові 1.2. Новітні форми та засоби просування корпоративних брендів Розділ 2. Інструментально-технологічні аспекти просування стартапів 2.1. Стартапи як форма організації та ведення бізнесу 2.2. Просування стартапів: дослідження Висновки Список використаних джерел та літератури Додатки